Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №358/01-04 від 27.10.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0217693

на 2020 рік

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», від 13 жовтня 2020 року №618 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

  ЗОБОВ‘ЯЗУЮ:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217693 «Інші заходи , пов’язані з економічною діяльністю», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

Голова                      (Підпис)                                                    П. НАЗАР


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації Львівської області

27 жовтня 2020 року  №358/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411

(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

 

              04056411


             (код за ЄДРПОУ)

3.

0217693
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7693
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0490
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю (найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  11484,00  гривень, у тому числі загального фонду – 11484,00  гривень та спеціального фонду –  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX ,  

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»,

      Рішення сесії  Старосамбірської районної ради від 13 жовтня 2020 року №618 «Про внесення змін до показників районного    бюджету Старосамбірського району на 2020 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Створення належних умов для проведення інших заходів, пов’язаних з економічною діяльністю.

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення належного виконання заходів необхідних для зміцнення обороноздатності держави.

8. Завдання бюджетної програми:

 

 № з/п

Завдання

 

1

Організація та забезпечення транспортним послугами для організації, перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

       

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Створення належних умов для організації та забезпечення транспортним послугами для організації, перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

11484,00

0,00

11484,00

Усього

11484,00

0,00

11484,00

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг витрат на організацію та забезпечення транспортним послугами для організації, перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

Грн.

кошторис

11484,00

 

              0,00

 

11484,00

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість наданих послуг по організації та забезпечення транспортним послугами для організації, перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

кількість

Календарний план

10

 

 

 

 

 

10

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість однієї послуги по організації та забезпечення транспортним послугами для організації, перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

Грн.

розрахунок

1148,40

 

 

1148,40

4

якості

 

 

 

 

 

 

Якість забезпечення послуг по організації та забезпечення транспортним послугами для організації, перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

%

розрахунок

100

 

 

 

 

 

100

 

 

_______________________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини