Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 26.09.2012 №346/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

26 вересня 2012 року                 Старий Самбір                              №346/01-01

 

Про нову редакцію  Положення

про Старосамбірський районний

центр соціальних служб для сім`ї,

дітей та молоді

Відповідно до  статті 6, пункту 6 статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 року № 489 „Про  внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 року № 1126”:

1. Затвердити Положення про Старосамбірський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді в новій редакції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації від 3 березня 2010 року №81 «Про внесення змін до розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації від 30 грудня 2004 року №442 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із  сім`ями, дітьми  та молоддю», від 30 грудня 2004 року №442 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім`ями, дітьми  та молоддю»

3. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації З. Кутельмаха.

 

 

Т.в.о. голови райдержадміністрації                                В.О.Стрижак

 

 

 

 

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 розпорядження голови

                                                                  райдержадміністрації

                                                                                  26 вересня 2012 року №346/01-01          

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Старосамбірський районний

центр соціальних служб для сім`ї,

дітей та молоді (нова редакція)

 

1. Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (надалі – Центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Львівського обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації,  а також цим Положенням.

3. Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4. Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

5. Центр утворюється, реорганізовується  та ліквідовується розпорядженням голови райдержадміністрації і належить до сфери її управління.

6. Основними завданнями Центру є:

6.1. Участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної  профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;

6.2. Створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

6.3. Залучення громадськості до проведення роботи із сім`ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

7. Центр:

7.1. Проводить соціальну роботу з сім`ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;

7.2. Сприяє розвитку  та підтримці сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:

-     пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки – вихователі та направлення їх на навчання;

-     навчання та підготовка кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служб у справах дітей;

-     соціального супроводження прийомної сім`ї та дитячого будинку сімейного типу;

7.3. Проводить у сім`ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно–просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;

7.4. Забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

7.5. Виконує інші функції відповідно до покладених на центр завдань.

8. Центр  під час виконання покладених на нього завдань:

- взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами;

- сприяє громадським організаціям, іншим об`єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

- залучає благодійні організації, громадські організації, суб`єкти господарювання, які проводять підприємницьку діяльність, до розв`язання актуальних соціальних проблем сім`ї, дітей та молоді;

- здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами  масової інформації;

- сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

- веде облік проведеної соціальної роботи із сім`ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

- проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім`ї, дітей та молоді;

- залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім`ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Центр має право:

9.1. Вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім`ями, дітьми та молоддю;

9.2. Подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;

9.3. Утворювати спеціалізовані формування;

9.4. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з волонтерами, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

9.5. Залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції Центру;

9.6. Одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

9.7. Проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом  сімей, дітей та молоді, вживати заходи до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

9.8. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім`ями, дітьми та молоддю;

9.9. Здійснювати  захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді.

10. Соціальні послуги, що надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

11. Директор районного центру  призначається і звільняється з посади  головою райдержадміністрації за погодженням з Львівським обласним центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.

12. Директор центру:

- керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- визначає ступінь відповідальності його працівників;

- затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

- видає у межах своєї компетенції накази організаційно – розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- розпоряджається коштами Центру у межах затвердженого кошторису витрат;

- утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію державних службовців;

- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

13. Положення про районний Центр затверджується головою райдержадміністрації за погодженням з обласним центром.

14. Для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім`ями, дітьми та молоддю при центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради,  які проводять діяльність на громадських засадах.

15. Орган виконавчої влади забезпечує  Центр приміщенням, засобами зв`язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

16. Діяльність районного Центру фінансується  за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті  за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.

17. Умови оплати праці працівників Центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

18. Штатна чисельність  та фонд оплати праці працівників Центру затверджується райдержадміністрацією відповідно до Типової структури та штатів, які затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

19. Центр є юридичною особою, має  самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

 

  

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено