Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 25.09.2012 №104/01-09

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

доручЕННЯ

ГОЛОВИ районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25 вересня 2012 року                     Старий Самбір                               №104/01-09

Про вихідні дані для проектування генеральної

Схеми планування Старосамбірського району

Відповідно до рішення районної ради ІV сесії VІ скликання від 1 березня 2011 року №88 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією Старосамбірського району на 2011-2014 роки», ДБН Б.1.1-6:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження Схеми планування території району»:

                                                                         Відділ внутрішньої політики,

                                                                         зв’язків з громадськістю та у справах

                                                                         преси та інформації апарату

                                                                          райдержадміністрації

            1. Забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації повідомлення,  щодо розроблення схеми планування території Старосамбірського району.

                                                                       Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

Відділ регіонального розвитку,    містобудування та архітектури райдержадміністрації

            2. Підготувати дані у відповідності до пунктів 1, 5, 14, 21 підпункту а) додатку до доручення.

            3. Забезпечити надання Головним управлінням з питань Євро-2012  містобудування та будівництва облдержадміністрації відповідних матеріалів щодо дотримання регіональних та державних інтересів при плануванні на регіональному рівні.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

            4. Узагальнити дані та розробити вихідні дані для проектування.

                                                             Термін: до 10 жовтня 2012 року

                                                                        

                                                                         Відділ житлово-комунального

                                                                          господарства райдержадміністрації

            5. Підготувати дані у відповідності до пункту 16 додатку до доручення та таблиць №11, 12.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

                                                                                  Відділ економіки

                                                                         райдержадміністрації

            6. Підготувати дані у відповідності до пунктів 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 додатку до доручення та таблиці №9, 12.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

                                                            

                                                                         Відділ з питань надзвичайних

                                                                         ситуацій райдержадміністрації

            7. Підготувати дані у відповідності до пунктів 7, 8, 9, 18, 19, 21 підпунктів г) абзаци 8,9 додатку до доручення.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                         Відділ культури

                                                                         райдержадміністрації

            8. Підготувати дані у відповідності до пункту 16 додатку до доручення та таблиці №10 ( стовпчики 13, 14, 15, 16 ).

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                         Відділ розвитку інфраструктури і

                                                                         туризму райдержадміністрації

            9. Підготувати дані у відповідності до пунктів 14, 16 додатку до доручення.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                         Відділ освіти райдержадміністрації

            10. Підготувати дані у відповідності до пунктів 15, 16 додатку до доручення та таблиці №10 ( стовпчики 3, 4, 5, 6 ).

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                         Комунальний заклад

                                                                         Старосамбірської районної ради

                                                                         «Старосамбірська центральна

                                                                         районна лікарня»

            11. Підготувати дані у відповідності до пунктів 14, 16 додатку до доручення та таблиці №10 ( стовпчики 7, 8, 9, 10, 11, 12 ).

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                         Управління агропромислового

                                                                         розвитку райдержадміністрації

            12. Підготувати дані у відповідності до пунктів 3, 10, 12, 17 додатку до доручення та таблиць  №№5, 6, 7, 8, 12.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                                   Управління праці та соціального

                                                                                  захисту населення

                                                                                   райдержадміністрації

            13. Підготувати дані у відповідності до пунктів  3, 10, 11 додатку до доручення та таблиць №№ 1, 2, 3, 4.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

                                                                                  Управління Держкомзему

                                                                         у Старосамбірському районі

            14. Підготувати дані у відповідності до пунктів 2, 13, 21 підпунктів б),в),г) (на всі абзаци) додатку до доручення та таблиць  №№6, 7, 11.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                         Управління статистики

                                                                         у Старосамбірському районі

            15. Підготувати дані у відповідності до пунктів 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20 додатку до доручення та таблиць №№1, 2, 3, 4, 11, 12.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

                                                

                                                                         Старосамбірський  районний

                                                                         відділ Держтехногенбезпеки

                                                                          у Львівській області

16. Підготувати дані у відповідності до пунктів 8, 9, 18, 19, 21 підпунктів г) абзаци 8, 9 додатку до доручення.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                         Управління ветеринарної медицини

                                                                         у Старосамбірському районі

            17. Підготувати дані у відповідності до пунктів 7, 12 додатку до доручення та таблиць  №№ 5, 8.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                         Старосамбірська районна

                                                                         санітарно-епідеміологічна станція

            18. Підготувати дані у відповідності до пунктів 7, 14, 21 підпункту г) абзаци 6, 7, 9 додатку до доручення.

                                                             Термін: до 5 жовтня 2012 року

 

                                                                                   Сільські, селищні, міські голови

        19. Надати,  наявну у місцевих радах інформацію, по  пунктах    1-21  додатку до доручення  в  управління та відділи відповідальні за підготовку вихідних даних  для опрацювання та  узагальнення.                                                                                                                                                                           Термін: до 3 жовтня 2012 року

        20. Відповідальним виконавцям:

        20.1 Узгодити споріднені вихідні дані відповідно до пунктів доручення та сформувати по цих пунктах єдину базу даних.

20.2 Інформацію згідно з дорученням  подати у відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації в зазначений термін на паперових та електронних носіях.                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                             Валерій Стрижак         

Додаток до доручення

голови райдержадміністрації

___________________________

___________________________

Склад вихідних даних*

ДБН Б.1.1-6:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження Схеми планування території району»

1.  Коротка історична довідка з характеристикою послідовних змін адміністративно-територіального устрою району.**

2.             Матеріали земельного кадастру.**

3.             Дані про динаміку (з 1990 року-на 01.01.91, 01.01.96, 01.01.2001 і т.д. та по кожному з останніх п'яти років) функціонального використання земель; демографічного, соціально-економічного та територіального розвитку, розвитку в межах району загальнодержавної, регіональної та місцевої інфраструктури.**

4.             Матеріали інженерних, геологічних і гідрологічних вишукувань та відомості про наявність корисних копалин і підземних вод.

5.             Перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт, які слід враховувати при проектуванні.

6.             Матеріали моніторингу Генеральної схеми планування території України в розрізі району та міст обласного значення.

7.             Матеріали оцінки сучасного і прогнозного екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель, водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення.

8.             Матеріали спостережень за режимом і несприятливими гідрометеорологічними явищами: лавинами, селями, рівнем поверхневих вод.

9.             Характеристика небезпечних зон відвалів породи гірничовидобувних підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічного затоплення, затоплення паводковими водами, районів, де очікується утворення провалів і зсувів.

 

10.          Дані про обсяги та напрями сталих виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреаційних взаємозв'язків з суміжними адміністративно-територіальними утвореннями (включаючи міста обласного (республіканського в АРК) значення) .**

11.          Дані про кількість, структуру, природний рух, сальдо міграції, зайнятість населення, рівень освіти та професійної кваліфікації економічно активного населення.**

12.    Характеристика структури та потужності виробничого комплексу.**

13.          Дані про природно-ресурсний потенціал, рівень та умови його використання (земельні, водні, мінерально-сировинні ресурси, природно-кліматичні умови проживання та господарської діяльності).

14.          Характеристика оздоровчо-рекреаційного та туристичного потенціалу (наявність історико-культурної спадщини, бальнеологічних та інших відповідних ресурсів, рівень та умови їх вико­ристання).

15.          Дані про наявність у районі, у районному центрі - місті обласного (республіканського в АРК) значення науково-дослідних, дослідно-експериментальних, впроваджувальних, інформаційних, проектних організацій, вищих навчальних закладів.

16.          Дані про рівень розвитку соціальної інфраструктури (житловий фонд, заклади соціально-куль­турного обслуговування населення).**

17.          Характеристика інвестиційної привабливості (обсяги зовнішніх і внутрішніх інвестицій, рівень забезпечення інвестиційних потреб району, стан ринку нерухомості).**

18.      Дані про наявність у районі, районному центрі, місті обласного (республіканського в АРК) зна­чення пожежних депо.

19.      Характеристика природної та техногенної безпеки (структура та розміщення потенційно не­безпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їх розподіл за групами ризику, площа території та кількість населення в зонах можливого ураження, включаючи вплив аналогічних об'єктів, розташованих на території суміжних адміністративно-територіальних утворень).

20.      Прогнозовані параметри розвитку економіки та чисельності населення, додаткових потреб у територіях різного функціонального призначення.

21.    Графічні матеріали:

а)  схема області в масштабі 1:1000000 - 1:1500000;

б) схема району в масштабі 1:100000-1:25000; (схеми складаються на базі топографічних карт відповідного масштабу);

в) план землекористування району (з відображенням, зокрема, меж адміністративно-територіаль­-
них одиниць, що входять до його складу);

г)  інші графічні матеріали в масштабі 1:100000-1:25000 з відображенням:

-      існуючих пропозицій щодо зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу району;

-      комунікацій і споруд загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-транспортної інфраструктури (зовнішнього транспорту, зв'язку, водо- та енергозабезпечення, водовідведення);

-      споруд інженерного захисту території;

-      територій та об'єктів природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного та оз­доровчого використання (у т.ч. курортів міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення), лісів, лісопарків, земель садівничих товариств, інших природних територій, важ­ливих для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

-      територій та об'єктів історико-культурного призначення;

-      об'єктів комунального господарства (кладовищ, сміттєзвалищ, ділянок інших підприємств із санітарного очищення та утилізації відходів, скотомогильників);

-      охоронних, санітарно-захисних зон, округів (зон) санітарної охорони навколо відповідних територій та об'єктів; прибережних захисних смуг (у т.ч. навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних утворень);

-      радіусів обслуговування території району пожежними депо;

-      зон радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів (у т.ч. навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних ут­ворень);

-      зон особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних сил України та інших військових формувань;

-   площ залягання корисних копалин.

 

*      дані збираються на 1 січня 2012 року.

**    дані збираються по району в цілому, містах районного значення та інших адміністративно-територіальних одиницях, що входять до його складу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця-1

 

Баланс трудових ресурсів сільського населення

Старосамбірського району

 

п/п

Групи населення

Сучасний стан          

1.01.2012 р.

осіб

%

1

2

3

4

І. Трудові ресурси

1.

Населення в працездатному віці, в тому числі

 

 

2.

Непрацюючі інваліди працездатного віку та пенсіонери на пільгових умовах

 

 

3.

Працюючі особи  пенсійного віку

 

 

4.

Всі трудові ресурси

( п.– п.2 + п.3)

 

 

П. Використання трудових ресурсів

5.

Зайнято в домашньому та

особистому допоміжному господарстві

 

 

6.

Зайняті на навчанні з відривом від виробництва

 

 

7.

Незайняте населення сіл (жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, родах, догляду за дітьми до 3 років)

 

 

8.

Безробітні

 

 

9.

 

 

Зайняті в суспільному виробництві (п.4 – п.5 – п.6 – п.7 – п.8)

 

 

з них:

а) демоутворюючі кадри

 

 

б) обслуговуючі кадри

 

 

10.

Утриманці

 

 

Всього населення

 

100

 

 

 

 

 


Таблиця-2

Статево-вікова структура населення Старосамбірського району (станом на 1.01.2012 р.)

 

 

№ п/п

Вікові

групи населення

Міське населення *

Сільське населення

Всього населення

Чисельність населення, тис.осіб

%

В тому числі

Чисельність населення, тис.осіб

%

В тому числі

Чисельність населення, тис.осіб

%

В тому числі

чоловік, тис.осіб

жінок, тис.осіб

чоловік, тис.осіб

жінок, тис.осіб

чоловік, тис.осіб

жінок, тис.осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Населення до 16 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Населення у працездатному

віці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Населення

пенсійного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

населення

по району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Таблиця-3

Міграція населення Старосамбірського району у 2012 р.

 

№ п/п

Населені пункти

Кількість, осіб

Сальдо міграції

прибулих

вибулих

1

2

3

4

5

1.

Всього по району,

в тому числі:

 

 

 

2.

міське населення

 

 

 

3.

сільське населення

 

 

 

 

   Таблиця-4

Природний  рух  населення Старосамбірського району у 2012 р.

 

№ п/п

Населені пункти

Кількість, осіб

Природний приріст, скорочення (―)

народилось

померло

1

2

3

4

5

1.

Всього по району,

в тому числі:

 

 

 

2.

міське населення

 

 

 

3.

сільське населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця-5

 

Поголів’я тварин у всіх категоріях господарства, в т. ч. особистих (станом на 1.01.2012р.)

 

№ п/п

Назва

населених пунктів

Велика рогата худоба (ВРХ)

Свині

Вівці

Коні

Кролі

Звірі

Птиця

Бджоли

тис. голів

к-ть бдж.сім.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця-6

Рілля землекористувачів, які займаються сільськогосподарським виробництвом (станом на 1.01.2012 р.)

 

№ п/п

Назва

населеного пункту

Усі категорії господарств,

тис. га

В тому числі:

Частка господарств населення

 у загальній площі ріллі, %

сільськогосподарські підприємства

особисті господарства населення,

тис. га

назва

тис. га

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця-7

 Посівні площі у всіх категоріях господарств Старосамбірського району  (станом на 1.01.2012 р.)

 

 

№ п/п

Назва населеного пункту

Уся посівна площа

Зернові культури

Цукрові буряки

Ріпак

Картопля

Овочі

Кормові культури

Плодоягідні культури

тис. га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Таблиця-8

Поголів’я тварин у державних, приватних, колективних

та фермерських господарствах (станом на 1.01.2012 р.)

 

№ п/п

Назва

населених пунктів

Велика рогата худоба (ВРХ)

Свині

Вівці

Коні

Кролі

Звірі

Птиця

Бджоли

тис. голів

к-ть бдж.сім.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         Таблиця-9

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

(в тому числі, приватні промислові підприємства)

Старосамбірського району

 

№п/п

Назва

підприємств

Адреса

(вулиця, №)

Основні показники

Чисельність працюючих (осіб)

Територія

(га)

Назва основних видів продукції

Одиниці виміру

Сучасний стан

(2012 р.)

Кінець розрахункового періоду (2032 р.)

Сучасний стан

(2012 р.)

Кінець розрахункового періоду (2030 р.)

Сучасний стан

(2012 р.)

Кінець розрахункового періоду (2032 р.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А. ІСНУЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.

 

 

Товарна продукція

тис.грн

 

 

 

 

 

 

Продукція в натуральній величині, наприклад: тис.тонн, млн.м³, штук, тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця-10

Розміщення і потужності основних (капітальних) культурно-побутових закладів Старосамбірського району  (на 1.01.2012 р.)

№ п/п

Назва населеного пункту

Дитячі дошкільні установи,

місць

Загальноосвітні школи,

 учн. місць

Лікарні,

 ліжок

Амбулаторно- поліклінічні заклади,

відвідувань у зміну

Фельдшерсько-акушерські пункти,

 об’єкт

Заклади культури клубного типу,

місць

Бібліотечний фонд,

тис. одиниць

зберігання

 

 

всього

в т.ч. при-датних  на перспективу

всього

в т.ч. при-датних  на перспективу

всього

в т.ч. при-датних  на перспективу

всього

в т.ч. при-датних  на перспективу

всього

в т.ч. при-датних  на перспективу

всього

в т.ч. при-датних  на перспективу

всього

в т.ч. при-датних  на перспективу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця-11

Характеристика житлового фонду Старосамбірського району  (станом на 1.01.2012р.)

 

№ п/п

Населені

пункти

Всього,

тис. м² заг.пл.

В тому числі:

Непридатний житловий фонд

Території, відведені під забудову,

га

квартирна

забудова

садибна

забудова

квартирний

садибний

тис. м² заг.пл.

кількість квартир

тис. м² заг.пл.

кількість садиб

тис. м² заг.пл.

кількість квартир

тис. м² заг.пл.

кількість садиб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Всього по району,

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

міські поселення (включно с.м.т.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

сільські поселення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця-12

Чисельність сільського населення та житловий фонд Старосамбірського р-ну  (станом на 1.01.2012 р.)

 

№ п/п

Назва

населеного пункту

Усі категорії господарств,

тис. га

Кількість

наявних домогосподарств

Житловий фонд,

тис. м2 загальної площі

Території,

відведені під забудову,

га

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено