Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №345/01-04 від 13.10.2020

  Про внесення змін до програм

    Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

    ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до Районної комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки та реабілітації людей з інвалідністю на 2020 рік», програми безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення на 2020 рік, затверджених рішенням Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року № 598 та Програми підтримки органів виконавчої влади на 2020 рік, затвердженої рішенням Старосамбірської районної ради від 6 лютого 2020 року №609, саме:

 1.1. Додатки 1,2,3 до Районної комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки та реабілітації людей з інвалідністю на 2020 рік , додаток 1 до програми безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення на 2020 рік, додатки 1,2,3 до Програми підтримки органів виконавчої влади на 2020 рік викласти в новій редакції, що додаються.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Батючка Р.М.

 

Голова                      (Підпис)                                                    П. НАЗАР

           

                                                                                             Додаток 1

                                                                                           до Програми підтримки органів                                                                                                                                                                 виконавчої влади

 ПАСПОРТ

 Програми підтримки органів виконавчої влади 

1

Ініціатор розроблення Програми      

Старосамбірська районна державна адміністрація, фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації

 

2

 

Дата, номер документа про затвердження Програми

 

Рішення Старосамбірської районної ради від 06.02.2020 №609

_____________________________________________

 

3

 

Розробник Програми

 

Фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації

 

4

 

Відповідальний виконавець Програми

 

Старосамбірська районна державна адміністрація, структурні підрозділи Старосамбірської районної державної адміністрації

 

5

 

Учасники Програми

 

Старосамбірська районна державна адміністрація, структурні підрозділи Старосамбірської районної державної адміністрації

 

6

 

Термін реалізації Програми

 

2020 рік

 

7

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн., усього, у тому числі

 

280,0 тис.грн.

 

7.1.

 

Коштів районного бюджету

 

280,0 тис.грн.

 

Заступник начальника – начальник

бюджетного відділу фінансового управління

Старосамбірської районної державної

адміністрації                                                                                          Леся ПЕТРІВСЬКА

 

 

 

 

                                                                             Додаток 2

                                                                            до Програми підтримки органів

                                                                            виконавчої  влади                                                                              

   Ресурсне забезпечення

 Програми підтримки органів виконавчої влади

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       млн грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Усього,

280,0

280,0

у тому числі

 

 

районний бюджет

280,0

280,0

 

 

 

Заступник начальника – начальник

бюджетного відділу фінансового управління

Старосамбірської районної державної

адміністрації                                                                                        Леся ПЕТРІВСЬКА

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Додаток 3

                                                                                                    до Програми підтримки органів виконавчої                                                                                                                                             влади                                                                              

 Перелік завдань, заходів і показників

Програми підтримки органів виконавчої влади 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, тис. грн.

1

Забезпечення фінансової бази 

  для підтримки діяльності органів виконавчої влади

Поточне утримання РДА та її структурних підрозділів

затрат

обсяг фінансового ресурсу

Апарат райдержадміністрація та її структурні підрозділи

 

 

районний бюджет

280,0

 

 

Підвищення ефективності роботи працівників шляхом покращення умов підвищення якості надання послуг.

продукту

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплата послуг (крім комунальних)

ефективності

середня вартість одиниці придбаних матеріалів, наданих послуг

якості

відсоток матеріально-технічного забезпечення

Усього на етап або на програму:

 

280,0

 

 

 

Заступник начальника – начальник

бюджетного відділу фінансового управління

Старосамбірської районної державної

адміністрації                                                                                                             Леся ПЕТРІВСЬКА

 

                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                 до Програми безкоштовного                                                                                                                                                                     забезпечення медикаментами

                                                                                             пільгових категорій населення на 2020 рік

 Паспорт Програми

Ініціатор розроблення програми

Старосамбірська районна рада

Розробник програми

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня

Співрозробники програми

Комунальне некомерційне  підприємство Старосамбірської районної ради  «Добромильська районна лікарня» Комунальне некомерційне підприємство  Старосамбірської районної ради «Старосамбірський центр первинної медичної допомоги»

Відповідальні виконавці програми

 Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня,  Комунальне некомерційне  підприємство Старосамбірської районної ради  «Добромильська районна лікарня» Комунальне некомерційне підприємство  Старосамбірської районної ради «Старосамбірський центр первинної медичної допомоги»

Назва програми

Програма безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення на 2020 рік

Мета програми

Реалізація положень законодавства  України щодо забезпечення окремих категорій  населення  Старосамбірського району  безкоштовними медикаментами окремих груп населення

Термін реалізації програми

2020 рік

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний   бюджет

Джерела фінансування

427400,00  гривень

Заступник начальника – начальник

бюджетного відділу фінансового управління

Старосамбірської районної державної адміністрації             Леся ПЕТРІВСЬКА

                                                                                      Додаток 1

                                                                                       до районної комплексної програми правового захисту,      

                                                                                      соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю

 I Паспорт програми         

1

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення Старосамбірської районної державної адміністрації

2

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення Старосамбірської районної державної адміністрації

3

Співрозробники Програми

 

4

Відповідальний виконавець
Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

5

Учасники Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, фінансове уравління айдержадміністрації, відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації,

6

Терміни реалізації Програми

 2020 рік

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

-          районний бюджет

 

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2020 році, всього,  у тому числі:

112 000,00 грн

8.1

-  коштів районного бюджету

112 000,00 грн

8.2

- кошти бюджетів сільських, селищної  

  рад

В межах фінансових можливостей

9.

Фінансування заходів Програми

Заходи Програми фінансуються через управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

 

Заступник начальника – начальник

бюджетного відділу фінансового управління

Старосамбірської районної державної

адміністрації                                                                                                                                        Леся ПЕТРІВСЬКА

 

                                                                                                                     Додаток 2

VII Заходи Програми

 

№ п/п

Перелік заходів програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)тис.грн.

Очікуваний результат

1

Надання пільг на придбання природного газу сім’ями де проживає два і більше інвалідів

 

2020

Структурні підрозділи райдержадміністрації: управління соціального захисту населення та управління фінансів,

Районний бюджет селищний, сільські бюджети

103 000, 00 грн..

Соціальна підтримка людей з інвалідіністю

 

2

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування

2020

Структурні підрозділи райдержадміністрації: управління соціального захисту населення та управління фінансів,

Районний бюджет

9000,00грн.

Соціальна підтримка людей з інвалідіністю

 

                     

       

 

Заступник начальника – начальник

бюджетного відділу фінансового управління

Старосамбірської районної державної

адміністрації                                                                                                                               Леся ПЕТРІВСЬКА

 

 

      Додаток 3

Ресурсне забезпечення програми

(грн.)

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання

Усього потреба у коштах на виконання Програми

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього, в т.ч.:

 

112 000,00 грн..

Районний бюджет

112 000,00 грн..

112 000,00 грн..

Кошти сільських та селищного бюджету

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

 

Заступник начальника – начальник

бюджетного відділу фінансового управління

Старосамбірської районної державної

адміністрації                                                                                                                               Леся ПЕТРІВСЬКА

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини