Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №331/01-04 від 05.10.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212152

на 2020 рік

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 23 вересня 2020 року №317/01-04 «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

   ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

Голова                  (ПІДПИС)                                                         П. НАЗАР

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

5 жовтня 2020 року №331/01-04

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411

(код за ЄДРПОУ)

2.

0200000
 (код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області (найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

               04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0212152
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0763
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інші програми та заходи у сфері  охорони здоров’я
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  185477,00 гривень, у тому числі загального фонду – 185477,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»,

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №598  від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 23 вересня 2020 року №317/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення реалізації державної політики у офері охорони здоров`я.

 

7. Мета бюджетної програми:  Проведення медичних оглядів за скеруваннями Старосамірського районного військового комісаріату.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Фінансове забезпечення лікарської комісії при Старосамбірському районному військовому комісаріаті.

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

       

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Фінансове забезпечення лікарської комісії при Старосамбірському районному військовому комісаріаті

185477,00

 

185477,00

Усього

185477,00

 

185477,00

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Бюджетна програма місцевого значення «Комплексна програма фінансування інших напрямків охорони здоров’я Старосамбірського району, що не входять  в пакет державних гарантій медичного обслуговування »

 185477,00

 

185477,00

 

Усього

185477,00

 

185477,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на утримання лікарської комісії при Старосамбірському РВК

 

Гривень

План використання

185477,00

 

185477,00

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість  медичних оглядів за скеруваннями Старосамбірського РВК

осіб

Статистична звітність

880

 

880

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня сума видатків на проведення 1 медичного огляду

Гривень

Розрахунок

210,77

 

210,77

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість  проведення медичних оглядів

%

Розрахунок

33

 

33

                         

                                                                           __________________________________________

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини