Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №325/01-04 від 29.09.2020

Про організацію підготовки та

проведення чергових місцевих

виборів 25 жовтня 2020 року

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року №795-ІХ «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», постанови Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 163 «Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року» (зі змінами), на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 5 вересня 2020 року № 37340/0/1-20, розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 22 вересня 2020 року № 819/0/5-19 «Про організацію підготовки та проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року», з метою забезпечення дотримання конституційних виборчих прав громадян, здійснення необхідних і своєчасних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, оперативного вирішення питань у межах повноважень, визначених чинним законодавством, керуючись статтями 2, 6, 25, 35, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Утворити районну робочу групу з координації діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння виборчим комісіям у реалізації ними своїх повноважень у період підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року (далі – районна робоча група) і затвердити її склад згідно з додатком.
  2. 2. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації (Л.Дяків):

   2.1.Вжити вичерпних заходів, передбачених Законом України «Про Державний реєстр виборців», із забезпечення складання попередніх та уточнених списків виборців.

 2.2. Сприяти публікуванню у місцевих засобах масової інформації матеріалів щодо порядку та строків уточнення списків виборців, тимчасової зміни місця голосування, порядку і часу голосування, в тому числі голосування за межами приміщення для голосування, строків подання відповідних заяв та відповідальності за порушення виборчого законодавства. Під час поширення інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до статті 54 Виборчого кодексу України, дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації, уникати дискримінації та сексизму.

 2.3. У період з 19 до 27 жовтня 2020 року щоденно інформувати обласну державну адміністрацію через відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та проблемні питання, пов’язані з підготовкою і проведенням місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

  1. Сільських, селищних, міських голів:

   3.1. Забезпечити виборчі комісії необхідними приміщеннями та їх охорону, транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями згідно з установленими нормами.

  3.2. Забезпечити надання за зверненням відповідної виборчої комісії приміщень, придатних для проведення публічних заходів.

    3.3. Посилити роботу з облаштування та адаптації приміщень, що надаються виборчим комісіям, у частині забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

  3.4. Забезпечити зняття передвиборних агітаційних матеріалів відповідними службами органів місцевого самоврядування з 24:00 год. 23 жовтня 2020 року.

  3.5. Забезпечити всебічне сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень під час виборчого процесу.

  3.6. Забезпечити дотримання заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час підготовки та проведення місцевих виборів.

  3.7. Забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів виборчих комісій, методичної літератури, що їм надавалася на період виборчого процесу, інших матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення виборчого процесу.

 4.Керівників, управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських, селищних, міських голів забезпечити в межах компетенцій для всіх суб’єктів виборчого процесу рівні умови участі у виборах, недопущення під час підготовки та проведення виборів будь-яких проявів адміністративного тиску, незаконного втручання у виборчий процес, а також унеможливлення використання посадовими особами службового становища, службових приміщень, транспорту, засобів зв’язку для підтримки окремих кандидатів, довірених осіб, офіційних спостерігачів.

  1. Керівника ДМД №313/10 м. Самбір Львівської філії  ПАТ “Укртелеком”  Мисіва І.П. забезпечити належне функціонування мережі передачі даних автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців», а також стабільний, високошвидкісний зв’язок у цій системі. У повному обсязі забезпечити потреби виборчих комісій у наданні послуг зв’язку.
  2. Начальника ПрАТ «Львівобленерго» Карпатський РЕМ Волощака А.Р.  забезпечити безперебійне електропостачання приміщень виборчих комісій району, а також приміщення відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.
  3. Начальника Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу ГУНПУ у Львівській області Захарчика С.В. забезпечити в порядку, визначеному законодавством:

       7.1. Охорону громадського порядку і безпеку громадян під час підготовки та проведення виборів.

       7.2. Охорону виборчих бюлетенів, іншої виборчої документації та приміщень, що надаються виборчим комісіям.

       7.3.Супровід при транспортуванні виборчих бюлетенів, інших виборчих документів.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Миколу Года.

 

 

Голова             (ПІДПИС)                          П. НАЗАР

 

                                                                        Додаток

                                                                      до розпорядження   голови

                                                                      районної державної

                                                                      адміністрації

                                                                      29 вересня 2020 року №325/01-04

                                                                                    

 

 

СКЛАД

районної робочої групи з координації діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння  виборчим комісіям у реалізації ними своїх повноважень у період підготовки та проведення чергових

                                місцевих виборів  25 жовтня 2020 року

 

ГОД                                керівник апарату районної державної адміністрації,

Микола Михайлович     голова робочої групи

 

ДЯКІВ                           начальник відділу ведення  Державного реєстру   

Леся Миколаївна           виборців апарату районної державної адміністрації, 

                                       секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи:

ГАЛЕВИЧ                     в.о. директора КНП Старосамбірської районної ради

Марта                            «Старосамбірський Центр первинної медичної      

Ростиславівна                допомоги»  (за згодою)

 

ГОЛУБКО                     в.о. начальника відділу освіти районної державної      

Тетяна                            адміністрації

Володимирівна

 

ДЯКУН                         начальник відділу фінансово – господарського

Уляна Ярославівна      забезпечення апарату райдержадміністрації

 

КАРПІНСЬКА               завідувач сектору з питань правової роботи, запобігання  

Лілія Миколаївна         та виявлення корупції апарату районної державної  

                                      адміністрації

 

МЕДВІДЬ                       генеральний директор КНП Старосамбірської районної

Іван Осипович              ради « Центральна районна лікарня» ( за згодою)

 

ПЕТРІВСЬКА              в.о. начальника фінансового управління районної

Леся Ігорівна               державної адміністрації

 

СЛЕДЗЕВИЧ               головний спеціаліст з питань організаційної та

Валентина                    інформаційної діяльності, цифрового розвитку та

Федорівна                    захисту персональних даних апарату районної    

                                      державної  адміністрації

 

УРБАНОВИЧ                в.о. головного лікаря КНП Старосамбірської районної    

Оксана                          ради « Добромильська районна лікарня» ( за згодою)

Ярославівна

 

ЮРЧИК                          начальник відділу культури, молоді та спорту  районної

Петро                           державної адміністрації

Ярославович  

 

 

                         ___________________________________ 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини