Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 17.09.2012 №338/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

17 вересня 2012 року       Старий Самбір                                 №338/01-01

 

 

Про запровадження карантинного

режиму по регульованому шкідливому

організму-пасмо льону

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши подання Державної інспекції з карантину рослин по Львівській області від 4 вересня 2012 року №14/023-004:

1. Запровадити карантинний режим по  регульованому шкідливому організму «пасмо» льону на території  ПАФ «Дроздовичі» с.Дроздовичі. с.Вілюничі, Дроздовицької сільської ради, Старосамбірського району на  загальній  площі  52,0 га,  зокрема: урочище «Селиська» на площі 20,0 га, урочище «Обшир» - 30,0 га в с.Дроздовичі та урочище «Обшир»в  с. Вілюничі на площі 2,0 га.

2. Затвердити план заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму «пасмо льону» на території ПАФ «Дроздовичі» с.Дроздовичі, с.Вілюничі, Дроздовицької сільської ради, Старосамбірського району, що додається.

3. Директору  ПАФ «Дроздовичі» І.Кінашу, сільському голові с.Дроздовичі, О.Турчаку забезпечити виконання плану заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму «пасмо» льону на території Дроздовицької сільської ради.

4. Провідному спеціалісту інспекції-державному інспектору  з карантину рослин по  Львівській області В. Павельчаку, головному державному інспектору захисту рослин Старосамбірського району Л.Костенко, управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Я.Курій) забезпечити контроль за виконанням заходів  локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого шкідливого організму «пасмо» льону на території Дроздовицької сільської ради.

 

5. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та  у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (І.Кілик) опублікувати дане розпорядження в районній газеті “Голос Прикарпаття”.

6. Розпорядження голови райдержадміністрації від 21 жовтня 2011 року №460/01-01 «Про запровадження карантинного режиму по «пасмо» льону та заходи боротьби з ним» вважати таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на в.о.першого заступника голови райдержадміністрації  В.Стрижака.

 

 

Голова райдержадміністрації                                               В.Д.Цегенько

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено                                                                                                       

розпорядження голови

райдержадміністрації

17 вересня 2012 року 

№338/01-01

План

заходів з локалізації, ліквідації та недопущення

подальшого розповсюдження регульованого шкідливого

організму «пасмо льону» на території ПАФ «Дроздовичі»

с.Дроздовичі, с.Вілюничі, Дроздовицької сільської ради,

Старосамбірського району

з/п

Назва заходів

Об’єм робіт

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити проведення заходів з локалізації та ліквідації пасмо льону:

- збирання і обмолот насіння льону із зараженої ділянки проводити  в максимально стислі строки  на спеціально виділених машинах. Зібране насіння складувати окремо в мішках з щільної тканини і використати на технічну переробку

- соломку  заражену «пасмо» льону  переробити на найближчих  льонозаводах з дотриманням заходів безпеки  при транспортуванні, або  знищити безпосередньо на полі шляхом дискування та глибокої оранки  плугом  з передплужниками

- продезінфікувати насіннєві склади, насіннєвоочисні машини, сушарки, всі сільськогосподарські знаряддя та машини, що мали контакт з ураженим матеріалом

- для сівби використовувати  тільки стійкі сорти і дотримуватись просторової ізоляції. Сівбу проводити в оптимальні строки, кондиційним та протруєним насінням

- обов’язково перед посівом здавати насіння льону для проведення фітосанітарної експертизи на «пасмо» льону до Львівської ЗКЛ

- обов’язково дотримуватись сівозміни (вирощування бобових, багаторічних злакових трав, кукурудзи). Не висівати насіння льону на заражених ділянках не раніше, ніж через 6-7 років після виявлення «Пасмо» льону

- під час вегетації проводити комплексні обробітки посівів льону пестицидами, згідно Переліку пестицидів, та агрохімікатів дозволених до використання в Україні

- категорично забороняється розстилання льонової соломки на полях

- вивезення (ввезення) насіннєвого матеріалу з карантинної зони зараження  у вільні райони, області, країни здійснювати  після огляду та лабораторної експертизи в супроводі карантинного сертифіката

- рекомендації державної інспекції з карантину рослин, державної  інспекції захисту  рослин, насіннєвої інспекції , інших служб щодо подальшого його використання обов’язкові для виконання

с. Дроздовичі

урочище «Селиська»-20,0 га,

урочище «Обшир»-30,0 га, урочище «Обшир»-2,0 га

 

 

 

 

 

 

Впродовж вегетаційного періоду

ПАФ «Дроздовичі», Дроздовицька сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--//--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--//--

 

 

 

 

 

 

 

ПАФ «Дроздовичі», Дроздовицька сільська рада

 

 

 

 

 

 

--//--

 

 

 

 

 

 

--//--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--//--

 

 

 

 

 

 

 

--//--

 

 

 

 

--//--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--//--

2.

Проводити моніторинг вогнищ     пасмо льону та нових посівних площ  візуально з відбором зразків за тиждень до збирання врожаю. Зразки направляти  в ЛЗКЛ для проведення фітосанітарної експертизи.

Надавати прогноз  поширення регульованого шкідливого організму «пасмо» льону та інших карантинних організмів

Щорічне обстеження   території карантинних обмежень  у визначені терміни

 

Червень-жовтень

 Провідний спеціаліст інспекції-державний інспектор  з карантину рослин по Львівській області

В.Павельчак ,

Головний державний інспектор

захисту рослин Старосамбірсь-кого району Л.Костенко, державний сільськогоспо-дарський інспектор у Львівській області Р.Чернянський

3.

Передбачити кошти на виготовлення друкованої продукції (листівки, буклети, календарі, плакати тощо) по  «пасмо» льону та інших карантинних організмах

Щороку, в межах кошторисних витрат

При складанні  кошторису витрат

Державна інспекція з карантину рослин по Львівській області О.Стасів

 

 

4.

Інформувати Державну інспекцію з карантину рослин по Львівській області про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації про запровадження карантинного режиму

Звітування про виявлені вогнища «пасмо» льону, загальна площа (га) та проведені заходи

Щорічно до 1 жовтня

ПАФ «Дроздовичі»

 

 

5.

Висвітлювати в ЗМІ хід та результати виконання розпорядження, вести  пропаганду знань про «пасмо» льону серед населення

 

Висвітлення ходу виконання

розпорядження через місцеві  ЗМІ та шляхом розповсюдження матеріалів (листівок, календарів, буклетів)          про «пасмо» льону серед населення

З 01.05

по 30.09,

щороку

 

Провідний спеціаліст інспекції-державний інспектор  з карантину рослин по Львівській області

В.Павельчак

 

 

 

 

 

6.

Провідному спеціалісту інспекції-державному інспектору  з карантину рослин по Львівській області  В.Павельчаку

посилити контроль за своєчасним виявленням, локалізацією та ліквідацією «пасмо» льону та інших карантинних організмів. Притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності за невиконання плану заходів (ст.105, 106, 188-26 Адмінкодексу)

Постійно

Постійно

Провідний спеціаліст інспекції-державний інспектор  з карантину рослин по Львівській області

В.Павельчак

 

 

                                      

                      

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено