Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №251/01-04 від 21.07.2020

Про створення Комісії з питань формування пропозицій

стосовно потреби щодо спрямування субвенції на проектні,

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених

до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа у Старосамбірському районі

     Відповідно до Сімейного кодексу України, Житлового кодексу Української  РСР, законів України: «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх  числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877,  на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 17.07.2020  року № 527/0/5-20 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.08.2019 року №852/0/5-19»

       ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

   1.Створити Комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у Старосамбірському районі (надалі – Комісія) і затвердити її склад згідно з додатком.

    2.Затвердити Положення про Комісію, що додається.

  1.  Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації: від 12.08.2019 № 280/01-04 «Про створення Комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у Старосамбірському районі» та від 16.06.2020 № 223/01-04 «Про внесення змін в додаток до розпорядження райдержадміністрації від 12.08.2019 №280/01-04»

       4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Петрика М.О.

              

 

Голова       (ПІДПИС)                                          П. НАЗАР

 

 

                                                                          Додаток

                                                                          до розпорядження голови

                                                                          райдержадміністрації

                                                                          21 липня 2020 року №251/01-04

 

СКЛАД

Комісії з питань формування пропозицій

стосовно потреби щодо спрямування субвенції

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших

 форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа у Старосамбірському районі

 

Петрик Микола Орестович

заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

 

Досяк

Олег Степанович

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації, заступник голови комісії

Крупа Олена Степанівна

 

головний спеціаліст сектору з питань опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей  райдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

 

Фігура Тетяна Богданівна

заступник начальника – завідувач сектору з питань опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей райдержадміністрації

 

Корпак

Марія Степанівна

 

директор Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

 

Петрівський

Ігор Дмитрович

голова комісії з питань бюджетної комісії, інвестиційного планування та раціонального використання бюджетних коштів Старосамбірської районної ради (за згодою)

 

Миджин Тетяна Петрівна

 

 

Карпінська Лілія

Миколаївна

 

Попович

Володимир Володимирович

в.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації

 

завідувач сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

 

начальник відділу містобудування та архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

Кеча Богдан Васильович

 

заступника начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації – начальник відділу з питань охорони праці, соціально-трудових відносин та адміністрування

     

 

Начальник служби у справах

дітей райдержадміністрації     (ПІДПИС)             Олег ДОСЯК

 

                                                                                                      

 

 

                                                                       Затверджено

                                                                        розпорядження голови

                                                                        райдержадміністрації

                                                                        21 липня 2020 року №251/01-04

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань формування пропозицій

стосовно потреби щодо спрямування субвенції

на проектні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для розвитку

сімейних та інших форм виховання, наближених

до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа у Старосамбірському районі

 

  1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб у  Старосамбірському районі (надалі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом районної державної адміністрації, яка утворюється на період дії субвенції з метою виконання завдань, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (зі змінами) (надалі – Постанова).

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984  № 470  (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 (зі змінами), відповідними розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради та цим Положенням.

1.3. Метою роботи Комісії є формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та умов і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію у Старосамбірському районі.

1.4. Комісія має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

  1. Склад та порядок створення Комісії

2.1. Комісія є консультативно-дорадчим органом, який утворюється на період дії Субвенції у складі голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та членів Комісії.

2.2. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

         2.3. Головою Комісії є заступник голови районної держадміністрації, заступником голови Комісії є начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації.

       2.4. Склад Комісії формується з представників структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, відділу містобудування та архітектури, відділу інфраструктури та житлово-комунального господарства, а також представників відділу правового забезпечення,  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, уповноважених представників громадськості та інших установ (за згодою).

  1. Завдання Комісії

3.1. Формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов, і підготовка відповідних пропозицій;3.2. Уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію;

3.3 Перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

3.4. Перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;

3.5.Перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років;

3.6. З’ясування можливості/неможливості вселення  дитини у приміщення, що зберігалося за нею;

3.7. Перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України  «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

3.8. Визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

  1. Порядок роботи Комісії та прийняття рішень

4.1. Комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження пропозицій розглядає подані документи та приймає рішення відповідно до Постанови.

4.2. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, та подається для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

4.3. Рішення щодо визначення відповідних об’єктів та заходів приймаються та оформлюються відповідно до пунктів 8 і 10 Постанови.

  1. Організація роботи Комісії

        5.1. Голова Комісії:

- організовує роботу і проводить засідання Комісії;

- приймає рішення про скликання засідань Комісії;

- представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 За рішенням голови Комісії можуть створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі розгляду питань.

5.2. Секретар Комісії:

- інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань;

- готує матеріали до засідання Комісії;

- оформляє протоколи засідань;

- здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії.

Якщо секретар Комісії відсутній на засіданні, то голова Комісії доручає іншому членові Комісії тимчасово виконувати функції секретаря.

5.3. Члени Комісії мають право:

- брати участь в усіх засіданнях Комісії та в прийнятті рішень;

- ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії;

- на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Комісії.

  1. Забезпечення діяльності Комісії
  2. 1. Організаційне та інші види забезпечення діяльності Комісії здійснює служба у справах дітей районної державної адміністрації.

                 _________________________________

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини