Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 22.08.2012 №96/01-09


                                                                   

 СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
доручЕННЯ 
 ГОЛОВИ районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
22 серпня 2012 року        Старий Самбір      №96/01-09    

Сільським, селищним, міським головам

1.      Провести інвентаризацію незадіяних приміщень та вільних земельних ділянок, які могли б зацікавити інвестора. Подати інформацію відповідно до запропонованої форми в райдержадміністрацію.

Термін: до 1 грудня 2012 року

І.Березовському, сільським, селищним, міським головам

2.      Забезпечувати першочерговий розгляд пропозицій та звернень інвесторів  щодо надання їм земельних ділянок для реалізації  інвестиційних та інноваційних проектів.

Термін: постійно

 І.Березовському

3.      Подати інформацію про вільні земельні ділянки відповідно до запропонованої форми.

Термін: до 1 грудня 2012 року

Я.Курію

4. Подати інформацію про незадіяні приміщення відповідно до запропонованої форми.

Термін: до 1 грудня 2012 року

М.Масляку

5. Опрацювати та узагальнити подані пропозиції незадіяних приміщень та вільних земельних ділянок і розмістити їх на веб-сайті райдержадміністрації.

Термін: до 1 січня 2013 року

6. Розробити та затвердити заходи, направлені на покращення інноваційної та інвестиційної діяльності.

Термін: до 1 вересня 2012 року

Сільським, селищним, міським головам

7. Переглянути раніше прийняті рішення щодо надходження місцевих податків, зборів, плати за торгові патенти на деякі види підприємницької діяльності, включаючи плату за торгові патенти, придбані пунктами продажу нафтопродуктів, плату за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності та іншого майна.

Термін: протягом року 2012 року

8. Провести інвентаризацію заключних договорів на оренду земель запасу ради і  договорів на оренду приміщень з метою виявлення користувачів без укладення договору. При необхідності поновити договори оренди.

Термін: до 31 грудня 2012 року

9. Не допускати надання пільг зі сплати податків та зборів.

Термін: постійно

М. Году

10. Відпрацювати механізм ефективної взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, зокрема щодо проведення семінарів-нарад та контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Термін: до 1 вересня 2012 року

                                                                                  В. Стрижаку

11. Посилити контроль за проведенням тендерних процедур бюджетними установами, досягнення максимальної економії бюджетних коштів під час проведення тендерних процедур. Здійснювати моніторинг цінової політики по закупівлі товарів, робіт, послуг

Термін: постійно

І.Комарницькому

12. Передбачити у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами.

Термін: до 1 грудня 2012 року

13. В ході складання паспортів бюджетних програм контролювати подання при звітуванні про їх виконання ґрунтовного аналізу фактичних показників з поясненням причин недовиконання запланованих завдань та забезпечувати постійне проведення моніторингу виконання завдань і заходів, визначених у паспортах бюджетних програм.

Термін: 1 січня 2013 року

Ю. Войтіву, П. Юрчику, С.Маковському,

Г. Павлечко, І. Комарницькому, Я.Курію

14. Посилити рівень внутрівідомчого контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів та вжити заходів по координації спільної роботи з Старосамбірською об’єднаною державною фінансовою інспекцією..

Термін: до 15 жовтня 2012 року

15. Забезпечити суворе дотримання законодавства при формуванні і виконанні місцевих бюджетів, посилити контроль за використанням бюджетних коштів установами, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.

Термін: постійно

16. Провести функціональну інвентаризацію мережі бюджетних закладів з метою оптимізації їх потужностей відповідно до потреб населення, оновити матеріальну базу цих закладів, привести штатну чисельність установ і організацій у відповідність з наявними можливостями бюджету.

Термін: до 10 вересня 2012 року

С.Маковському

17. Привести структуру відділу освіти та його структурних підрозділів відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 року №179.

Термін: до 1 жовтня 2012 року

18. Вирішити питання створення навчально-виховних комплексів на базі Старосамбірської ЗСШ №1 та дошкільного навчального закладу м.Старий Самбір №1 та Старосамбірської ЗСШ №2 та дошкільного навчального закладу м.Старий Самбір №2.

Термін: до 1 січня 2013    року

М.Году

19. Систематично проводити виїзди комісії перевірок здійснення виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади місцевими радами району відповідно до затверджених графіків.

Термін: впродовж року

20. Заслуховувати на засіданні Колегії райдержадміністрації інформації голів місцевих рад про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Термін: не рідше одного разу на півріччя                                    

 

    Володимир Цегенько

 

 

Додаток 1

Форма подання інформації про будівлі, приміщення:

І. Відомості про об’єкт інвестування:

______________________________________________________________________

1.1. Місце розташування: ______________________________________________________________________

1.2. Загальна площа _________ м2

1.2.1. виробничі приміщення __________ м2

1.2.2. складські приміщення __________ м2

1.2.3. адміністративні приміщення ________ м2

1.3. Кількість поверхів _____

1.4. Рік прийняття об’єкта в експлуатацію (припинення будівництва) _____

1.5. Форма власності:

q    приватна

q    колективна

q    державна

q    комунальна

1.6. Функціональне призначення: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

1.7. Площа відведеної земельної ділянки__ ___ га

1.8. Оформлено право на земельну ділянку:

q      власність:

q      користування (оренда)

q      приватна

q      орендна плата ________ грн./м2/рік

q      колективна

q      строк оренди: до ________ року

q      державна

 

q      комунальна

 

q      плата за землю _________ грн./м2/рік

 

1.9. Характеристика наявних інженерних мереж та комунікацій:

1.9.1. Водопостачання

q    так:

q    ні:

q    центральне

відстань до найближчого джерела

q    власне:

підключення ________________ м

q    стан:

 

q    діюче:

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт:

 

q    так

 

q    ні

 

2. Каналізація

q    так:

q    ні:

q    центральна:

відстань до найближчого джерела

q    власна

підключення ________________ м

q    стан:

 

q    діюча:

 

q    недіюча

 

q    необхідність ремонтних робіт:

 

q    так

 

q    ні

 

 

1.9.3. Газопостачання

q    так:

q    ні:

q    тиск _________

відстань до найближчого джерела

q    стан:

підключення _______ м

q    діюче

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт

 

q    так

 

q    ні

 

 

1.9.4. Електропостачання

q    так:

q    ні:

q    потужність _____ кВА

відстань до найближчого джерела

q    стан:

підключення ________________ м

q    діюче

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт

 

q    так

 

q    ні

 

 

1.9.5. Опалення

q    так:

q    ні

q    централізоване

 

q    власне:

 

q    стан:

 

q    діюче:

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт

 

q    так

 

q    ні

 

 

1.9.6. Наявність залізничної вітки:

q    так

q    ні:

 

відстань до найближчої _______ км

 

 

 

 

       

1.9.7. Відстань до обласного центру: ________ км

1.9.8. Відстань до найближчих міжнародних та національних автомагістралей (які саме, км): ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

1.10. Інші відомості: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ІІ. Умови залучення інвестицій:

                2.1. Набуття інвестором майнових прав на об’єкт інвестування:

q    продаж:

q    спільне користування (часткове фінансування)

q    оренда

(передача в користування)

____________ грн./м2

_________ % частка;

_________ грн.

____________ грн./м2

____________ років

2.2. Інше: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ІІІ. Довідкова інформація:

3.1. контактна особа __________________________________________________________;

3.2. телефон, факс, е-пошта ____________________________________________________;

3.3. кількість населення у населеному пункті де знаходиться об’єкт  інвестування ________________ осіб;

3.4. _________ % безробіття.

IV. Додатки:

фотокартка __________ шт., (бажано);

топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500), (бажано);

поверховий план (бажано).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Форма подання інформації про земельні ділянки несільськогосподарського призначення:

І. Відомості про об’єкт інвестування:

__________________________________________________________________________________

1.1. Місце розташування: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

1.2. Загальна площа __________ м2

1.3. Форма власності:

q  приватна

q  колективна

q  державна

q    комунальна

                1.4. Функціональне призначення: ____________________________________________

________________________________________________________________________________

1.5. Наявність проекту будівництва:

q                                        так:

q   ні

отримані дозволи та погодження (вказати):

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

1.6. Характеристика наявних інженерних мереж та комунікацій:

1.6.1. Водопостачання

q  так:

q    ні:

q                            центральне

відстань до найближчого джерела

q                            власне

підключення ________________ м

q  стан:

 

q                            діюче

 

q                            недіюче

 

q  необхідність ремонтних робіт:

 

q                            так

 

q                            ні

 

1.6.2. Каналізація

q  так:

q ні:

q                            центральна

відстань до найближчого джерела

q                            власна

підключення ________________ м

q  стан:

 

q                            діюча

 

q                            недіюча

 

q  необхідність ремонтних робіт:

 

q                            так

 

q                            ні

 

1.6.3. Газопостачання

q  так:

q ні:

q                            тиск _________

відстань до найближчого джерела

q  стан:

підключення _______________ м

q                            діюче

 

q                            недіюче

 

q  необхідність ремонтних робіт:

 

q                            так

 

q                            ні

 

                1.6.4. Електропостачання

q  так:

q ні:

q                            потужність _________ кВА

відстань до найближчого джерела

q  стан:

підключення ________________ м

q                            діюче

 

q                            недіюче

 

q  необхідність ремонтних робіт:

 

q                            так

 

q                            ні

 

 

1.6.5. Наявність залізничної вітки:

q  так

q ні:

 

відстань до найближчої ____ км

1.6.6. Відстань до обласного центру: _____________ км

1.6.7. Відстань до найближчих міжнародних та національних автомагістралей (які саме, км): _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ІІ. Умови залучення інвестицій:

2.1. Набуття інвестором майнових прав на об’єкт інвестування:

q  продаж:

(надання у власність)

q  спільне користування (часткове фінансування)

q  оренда

(передача в користування)

____________ грн./м2

_________ % частка;

_________ грн.

____________ грн./м2

____________ років

2.2. Інше: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Довідкова інформація:

3.1. контактна особа ______________________________________________________;

3.2. телефон, факс, е-пошта ________________________________________________;

3.3. кількість населення у населеному пункті де знаходиться об’єкт  інвестування ________________ осіб;

3.4. ________ % безробіття.

IV. Додатки (бажано):

фотокартка _______ шт.; (бажано)

топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) (бажано).

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено