Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект доручення "Про результати перевірки роботи РДА,,,"(Для виконання рішенняКолегії

                                      ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

доручЕННЯ

ГОЛОВИ районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

_________________               Старий Самбір        № _____________

Про  результати перевірки роботи райдержадміністрації,

яка відбулася 4-6 липня 2012 року

 

 

Сільським, селищним, міським головам

1.    Провести інвентаризацію незадіяних приміщень та вільних земельних ділянок, які могли б зацікавити інвестора. Подати інформацію відповідно до запропонованої форми в райдержадміністрацію.

Термін: до 1 грудня 2012 року

 

І.Березовському, сільським, селищним, міським головам

2.   Забезпечувати першочерговий розгляд пропозицій та звернень інвесторів  щодо надання їм земельних ділянок для реалізації  інвестиційних та інноваційних проектів.

Термін: постійно

 

 І.Березовському

3.   Подати інформацію про вільні земельні ділянки відповідно до запропонованої форми.

Термін: до 1 грудня 2012 року

 

Я.Курію

4. Подати інформацію про незадіяні приміщення відповідно до запропонованої форми.

Термін: до 1 грудня 2012 року

 

М.Масляку

5. Опрацювати та узагальнити подані пропозиції незадіяних приміщень та вільних земельних ділянок і розмістити їх на веб-сайті райдержадміністрації.

Термін: до 1 січня 2013 року

 

6. Розробити та затвердити заходи, направлені на покращення інноваційної та інвестиційної діяльності.

Термін: до 1 вересня 2012 року

 

Сільським, селищним, міським головам

7. Переглянути раніше прийняті рішення щодо надходження місцевих податків, зборів, плати за торгові патенти на деякі види підприємницької діяльності, включаючи плату за торгові патенти, придбані пунктами продажу нафтопродуктів, плату за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності та іншого майна.

Термін: _?___________ 2012 року

8. Провести інвентаризацію заключних договорів на оренду земель запасу ради і  договорів на оренду приміщень з метою виявлення користувачів без укладення договору. При необхідності поновити договори оренди.

Термін: ___?_________ 2012 року

 

9. Не допускати надання пільг зі сплати податків та зборів.

Термін: ___?_________ 2012 року

 

В.Стрижак

10. Відпрацювати механізм ефективної взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, зокрема щодо проведення семінарів-нарад та контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Термін: до 1 вересня 2012 року

 

11. Посилити контроль за проведенням тендерних процедур бюджетними установами, досягнення максимальної економії бюджетних коштів під час проведення тендерних процедур. Здійснювати моніторинг цінової політики по закупівлі товарів, робіт, послуг

Термін: постійно

 

І.Комарницький

12. Передбачити у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами.

Термін: до 1 грудня 2012 року

 

13. В ході складання паспортів бюджетних програм контролювати подання при звітуванні про їх виконання ґрунтовного аналізу фактичних показників з поясненням причин недовиконання запланованих завдань та забезпечувати постійне проведення моніторингу виконання завдань і заходів, визначених у паспортах бюджетних програм.

Термін: 1 січня 2013 року

 

 

 

 

 

 

Ю. Войтів, П. Юрчик, С. Маковський,

Г. Павлечко  ,,,,,,???

 

14. Посилити рівень внутрівідомчого контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів та вжити заходів по координації спільної роботи з фінансовою інспекцією у Старосамбірському районі.

Термін: до 15 жовтня 2012 року

 

15. Забезпечити суворе дотримання законодавства при формуванні і виконанні місцевих бюджетів, посилити контроль за використанням бюджетних коштів установами, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.

Термін: постійно

16. Провести функціональну інвентаризацію мережі бюджетних закладів з метою оптимізації їх потужностей відповідно до потреб населення, оновити матеріальну базу цих закладів, привести штатну чисельність установ і організацій у відповідність з наявними можливостями бюджету.

Термін: до 10 вересня 2012 року

 

 

С.Маковському

17. Привести структуру відділу освіти та його структурних підрозділів відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 року №179.

Термін: до 1 жовтня 2012 року

 

18. Вирішити питання створення навчально-виховних комплексів на базі Старосамбірської ЗСШ №1 та дошкільного навчального закладу м.Старий Самбір №1 та Старосамбірської ЗСШ №2 та дошкільного навчального закладу м.Старий Самбір №2.

Термін: до 1 січня 2013    року

 

М.Году

19. Систематично проводити виїзди комісії перевірок здійснення виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади місцевими радами району відповідно до затверджених графіків.

Термін: впродовж року

 

20. Заслуховувати на засіданні Колегії райдержадміністрації інформації голів місцевих рад про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Термін: не рідше одного разу на півріччя                                    

 

    Володимир Цегенько

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено