Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №218/01-04 від 11.06.2020

Про створення постійно діючої комісії

з розгляду звернень щодо використання

та зберігання пестицидів і агрохімікатів

у Старосамбірському районі

  Відповідно до статей 6, 16, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про пестициди та агрохімікати», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.1998                                         №1 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98»

      ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Створити комісію для розгляду звернень, заяв та скарг, що надходять від громадян щодо використання та зберігання пестицидів і агрохімікатів у Старосамбірському районі, згідно з додатком.
  2. Затвердити положення про комісію з розгляду звернень щодо використання та зберігання пестицидів і агрохімікатів у Старосамбірському районі.
  3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 23.05.2018 №339/01-04.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

 

 

Голова                               (ПІДПИС)              П.НАЗАР

 

  

                                                                                                Додаток

                                                                                              до розпорядження голови

                                                                                              райдержадміністрації

                                                                                              11 червня 2020 року №218/01-04

 

Склад

постійно діючої комісії з

розгляду звернень щодо використання

та зберігання пестицидів і агрохімікатів

у Старосамбірському районі

 

БАТЮЧОК

Роман Михайлович

-         перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

 

ФУТИШ

Юлія Олександрівна

-         провідний фахівець відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Старосамбірського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, секретар комісії (за згодою)

 

Члени комісії:

ВЕНЦИК

Богдан Романович

-         начальник Старосамбірського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (за згодою)

БРЕЗЕЦЬКА

Світлана Володимирівна

 

-         завідувач Старосамбірського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Львівський обласний центр лабораторні МОЗ України» (за згодою)

КОСТЕНКО

Людмила Степанівна

-         провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки – державний фітосанітарний інспектор Львівської області (за згодою)

ГОЛОВЧАК

Володимир Богданович

-         головний спеціаліст відділу економіки, інфраструктури, енергетики та

захисту довкілля райдержадміністрації

ЛЕШИК

Володимир Ярославович

-         заступник начальника – начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Старосамбірського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (за згодою)

МАРОЧКАНИЧ

Микола Михайлович

-         голова Громадської організації «Бджолярі Старосамбірщини»

Голови місцевих рад

______________

 

 

Керівник апарату                        (ПІДПИС)                                                  Микола ГОД

        

 

                                                                                                 ЗАТВРЕДЖЕНО

                                                                                                  розпорядження голови

                                                                                                  райдержадміністрації                                                      

                                                                                                 11 червня 2020 №218/01-04    

 

Положення про постійно діючу комісію

з розгляду звернень щодо використання

та зберігання пестицидів і агрохімікатів

у Старосамбірському районі

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності постійно діючої комісії з розгляду звернень щодо використання та зберігання пестицидів і агрохімікатів у Старосамбірському районі (далі - Комісія) щодо розгляду звернень, заяв та скарг органів місцевого самоврядування, підприємств всіх форм власності та громадян щодо порушення правил і норм зберігання та використання пестицидів та агрохімікатів у районі.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 ІІ. Порядок роботи Комісії

2.1. Засідання комісії проводиться за необхідності у разі надходження звернень, заяв, скарг та інших документів, розгляд яких потребує прийняття невідкладного рішення ат реагування.

 2.2. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності не менше 2/3 її складу. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засідання є ухвальним.

2.3. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, які були присутні на засіданні.

Рішення носять рекомендаційний характер.

ІІІ. Обов’язки Комісії

  • Комісія розглядає та аналізує з звернення, заяви, скарги та інші документи, які надійшли до районної державної адміністрації з питань порушення правил і норм зберігання та використання пестицидів та агрохімікатів в районі, перевіряє подані відомості (у разі необхідності з виїздом на місце), готує висновки з вимогою усунення виявлених порушень правил і норм зберігання та використання пестицидів та агрохімікатів в районі, погоджує їх з відповідними структурними підрозділами та надсилає до виконання.
  1. Права Комісії

4.1. Комісія вправі залучати представників органів виконавчої влади, установ, організацій, суб’єктів господарювання та їх об’єднань незалежно від форми власності та організаційно-правової форми (за згодою їх керівництва) до розгляду питань, віднесених до компетенції Комісії.

4.2. Комісія може отримувати в установленому законом порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, що стосується виконання вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері використання пестицидів.

  1. Склад Комісії

5.1. До складу Комісії входять: голова комісії, заступник голови та члени комісії.

5.2. Голова комісії: керує діяльністю комісії; розподіляє обов’язки між її членами; затверджує протоколи засідань комісії.

5.3. Секретар комісії готує матеріали для розгляду на засіданні комісії, готує протоколи засідань.

 

_______________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено