Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 08.08.2012 №271/01-01 )

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про затвердження плану заходів з виконання

у 2012 році Загальнодержавної програми

„Національний план дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини” на період

до 2016 року у Старосамбірському районі

 

 

 

 

    8 серпня 2012 року                   Старий Самбір                                   №271/01-01

Відповідно до статті 6, пункту 6 статті 13, статті 22 Закону України « Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року», розпорядження Кабінету Міністрів України  від  31 травня  2012  року №329-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 11 липня 2012 року №433/0/5-12:

1. Затвердити план заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року у Старосамбірському районі (надалі – план заходів), згідно з додатком.

2. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити:

2.1. Виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених на їх реалізацію в районному бюджеті на 2012 рік, а також інших джерел.

2.2. Надання інформації про хід виконання плану заходів службі у справах дітей райдержадміністрації до 31 серпня 2012 року.

3. Службі у справах дітей райдержадміністрації (О.Досяк) до 15 лютого 2013 року подати службі у справах дітей облдержадміністрації узагальнену  інформацію про виконання плану заходів.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації З.Кутельмаха.

 

Голова райдержадміністрації                                                       В.Д.Цегенько

                                                                    

                                       Додаток

                                                                                      до розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                      8 серпня 2012 року

                                                                                      №271/01-01

 

План заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми

„Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”

на період до 2016 року у Старосамбірському районі

 

Зміст основного завдання

 

Найменування заходу

 

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

(обласний, місцевий бюджет,

інші джерела)

Прогнозований осяг фінансових ресурсів для виконання завдань

І. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

Охорона здоров’я

 

  1. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам.

 

1)Забезпечення проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків

 

2)забезпечення роботи мережі кабінетів охорони зору дітей у закладах охорони здоров’я ІІ рівня для запобігання виникненню у дітей дошкільного та шкільного віку порушень зору

Головний лікар

комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна  лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протидія ВІЛ / СНІДу,  туберкульозу та наркоманії

 

  2. Інформування дітей шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД;

формування толерантного ставлення до ВІЛ -інфікованих і хворих на СНІД дітей

1)          проведення в загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом              (1 грудня) уроку на тему „Захисти себе від ВІЛ»”

 

 

 

 

 

 

2)            проведення серед дітей роз’яснювально-профілактичної роботи із запобігання наслідкам наркотичної залежності

 

Відділ освіти райдержадміністрації, Головний лікар

комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна  лікарня

 

 

 

 

Старосамбірський РВ ГУМВС України у Львівській області,

РЦ СССДМ,

служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації.

 

 

 

Оздоровлення та відпочинок

 

 

ІІ. Освіта

1.        Створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти з метою забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави

 

1)          сприяння збільшенню кількості дітей, залучених до роботи в гуртках за напрямами позашкільної освіти

 

 

 

відділ освіти райдержадміністрації,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Захист прав дітей різних категорій

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

 

1.Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків

 

1)Проведення до річниці прийняття Конвенції ООН про права дитини акції «День спільних дій в інтересах дітей»

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

 

  2. Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Забезпечення влаштування дітей з притулків для дітей, дитячих будинків, шкіл-інтернатів та інших закладів у сімейні форми виховання:

- проведення навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклу-вальники;

-проведення підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів у формі «літньої школи»;

-проведення семінарів для голів місцевих рад Старосамбірського району щодо своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей

2)продовження влаштування дітей у сім’ї усиновителів-громадян України

3)забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, встановлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які залучають дітей до жебракування, бродяжництва, пияцтва та злочинної діяльності

4)проведення Всеукраїнського заходу «Урок» з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів загальноосвіт-ніх шкіл, професійно-технічних училищ, а також виявлення дітей, які не розпочали заняття в навчальних закладах, та усунення причин і умов, які сприяли цьому

5)фестивалю «Бойові мистецтва проти дитячої злочинності, бездоглядності та наркоманії»

 

 

 

Служба у справах дітей райдержадмініс-трації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей райдержадмініс-трації

 

 

Старосамбірський РВ ГУМВС України у Львівській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старосамбірський РВ ГУМВС України у Львівській області,

служба у справах дітей райдержадмініс-трації,

РЦ СССДМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЦ СССДМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

3.Забезпечення функціонування системи нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

4.Розвиток сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

  Забезпечення функціонуван-

ня та удосконалення Єдиної інформаційно-аналітичної  системи  „Діти”

 

1) проведення до Дня усиновлення акції «Дитина чекає на Вас – врятуйте її від сирітської долі»

Служба у справах дітей райдержадміністра-ції,

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей

райдержадміністра-ції

 

 

 

 

 

 

 

Захист дітей-інвалідів

 

5.  Підтримка дітей-інвалідів, забезпечення їх соціального супроводження з метою самореалізації

 

 

  Забезпечення супроводу волонтерами дітей з функціональни-ми обмеженнями під час проведення спеціалізованих тематичних змін у державному підприємстві «Міжнародний дитячий центр «Артек»

 Відділ у справах сім’ї та молоді та спорту райдежадміністра-ції, РЦ СССДМ,

 

 

 

 

 

 

Захист дітей-біженців, та дітей, які перебувають на території району без законних представників та дітей без громадянства

6. Створення умов для влаштування дітей-біженців, а також дітей, які перебувають на території України без законних представників

 

 

 

 

7. Забезпечення доступу дітей, які перебувають на території району без законних представників та дітей-біженців до навчання та участі у програмах розвитку особистості

1)Влаштування дітей-біженців та дітей, які перебувають на території району без законних представників, до притулку для дітей служби у справах дітей облдержадміні-страції та надання таким дітям необхідної допомоги

2) створення належних умов для виховання та розвитку дітей-біженців та дітей, які перебувають на території району без законних представників

 

Відділ міграційної служби у Старосамбірському районі,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відділ освіти Старосамбірської райдержадміністра-ції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

 

  8. Забезпечення соціального патронажу дітей, які повернулися із спеціальних виховних установ управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області

 

Забезпечення соціального патронату та супроводження дітей, які повернулися із спеціальних виховних установ та звільняються з місць позбавлення волі

Кримінально-виконавча інспекція,

 РЦ СССДМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Підвищення ролі територіальних громад у вирішенні питань захисту прав дітей та їх розвитку

 

1. Запровадження механізму підтримки ініціатив членів територіальних громад в інтересах дітей

  Запровадження заходів щодо підтримки територіальною громадою безпритульних, бездоглядних дітей і дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

 

Місцеві ради

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

Заступник голови , т.в.о керівника

апарату райдержадміністрації                                                                 З.Кутельмах

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено