Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 07.08.2012 №89/01-09

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

доручЕННЯ

ГОЛОВИ районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 7 серпня 2012 року                      Старий Самбір                                 № 89/01-09

Про розроблення пропозицій до показників проекту

Програми соціально-економічного та культурного

розвитку Львівської області на 2013 рік

Відповідно до статті 143 Конституції України, частини 1 пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” та на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 27 липня 2012 року № 488/0/5-12 «Про розроблення проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2013 рік та основних напрямів розвитку на 2014-2015 роки», з метою організаційного забезпечення пріоритетів економічного і соціального розвитку Старосамбірського району у 2013 році подати у відділ економіки райдержадміністрації: 

Ю.Войтіву, С.Маковському, П.Юрчику, Б.Козаку,   Я.Курію, С.Гриценко, Г.Павлечко

1. Основні тенденції розвитку галузі (сфери діяльності) у 2012 році, в тому числі у контексті загальнодержавного розвитку, реалізації обласних цільових програм та Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району на 2008-2017 роки.

2. Основні проблеми і невирішені питання розвитку галузі (сфери діяльності) та заходи, які здійснювались щодо їх розв’язання.

3.Головну ціль розвитку галузі (сфери діяльності)  у 2013 році. Конкретні  завдання та заходи, спрямовані на забезпечення цілі. Очікувані результати у 2013 році.

Термін: до 20 серпня 2012 року

Я.Курію

4. Основні показники розвитку сільського господарства (додаток 1).

5. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції (додаток 2).

6.Основні фінансові показники (додаток 3).

Термін: до 20 серпня 2012 року

С.Гриценко

7. Показники забезпечення зайнятості  населення ( додатки 4,5).

Термін виконання : до 20 серпня 2012 року

І.Малецькому

8.Фінансові показники (додаток 6).

Термін: до 20 серпня 2012 року

І.Комарницькому

9.Фінансові показники (додаток 7).

Термін: до 20 серпня 2012 року

К.Борецькій

10.Фінансові показники (додаток 8).

Термін: до 20 серпня 2012 року

Г.Павлечко

11.Розрахунок кількості зайнятого населення у віці 15-70 років за видами економічної діяльності (додаток 9).

12.Фінансові показники (додаток 10).

Термін: до 20 серпня 2012 року

І.Грисю, І.Голубцю, М.Матіяшу

13.Основні показники соціально-економічного розвитку малих міст Львівської області у 2013 році (додаток 11).

Термін: до 20 серпня 2012 року

Ю.Войтіву

14.Основні показники розвитку системи охорони здоров’я (додаток 12).

Термін: до 20 серпня 2012 року

С.Маковському

15.Основні показники розвитку освіти (додаток 13).

Термін: до 20 серпня 2012 року

П.Юрчику

16.Основні показники розвитку культури (додаток 14).

Термін: до 20 серпня 2012 року

С.Матківському, Х.Литвин, Я.Французу, Б.Шатинському,Н.Гутей,О.Чорній

17.Показники розвитку промислового виробництва (додаток 15).

Термін: до 20 серпня 2012 року

І.Грисю, І.Голубцю, М.Матіяшу, В.Брицькому,

В.Стебельському, М.Рудавському, Ю.Мрочку,

С.Куцю, С.Зумеру

18. Перелік першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватися з фондів охорони навколишнього природного середовища у 2013 році (додаток 18).

Термін: до 20 серпня 2012 року

Л.Лопушанській

19. Забезпечити надання необхідної базової статистичної інформації для розробки показників проекту Програми за зверненнями співвиконавців розробки проекту Програми за формами, згідно  додатків. 

                                                 Термін: до 20 серпня 2012 року

                                                 М.Масляку

20.Сфоромувати пропозиції до проекту Програми та подати на погодження в головне управління економіки та промислової політики облдержадміністрації.

Термін: до 13 вересня 2012 року

                                                

Володимир Цегенько

Додаток 1

 

Основні показники розвитку сільського господарства

млн. грн.

Показник

2011p.

звіт

2012p. очікуване

2013p. пpоект

2013p. до 2012p.,%

Валова продукція  у постійних цінах 2010р. - всього, млн. грн.

 

 

 

 

            у тому числі:

 

 

 

 

-        сільськогосподарські підприємства

 

 

 

 

-        господарства населення

 

 

 

 

у% до попереднього року

 

 

 

 

Із загального обсягу валової продукції:

 

 

 

 

-        рослинництво, млн. грн.

 

 

 

 

-        у% до попереднього року

 

 

 

 

-        тваринництво, млн. грн.

 

 

 

 

-        у% до попереднього року

 

 

 

 

Кількість:

 

 

 

 

-          сільськогосподарських підприємств, одиниць

 

 

 

 

-          індивідуальних підсобних господарств, одиниць

 

 

 

 

-          фермерських підприємств, одиниць

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції (усі категорії господарств)

тис. тонн

 

Вид продукції

2011p.

звіт

2012p. очікуване

2013p. пpоект

2013p. до 2012p.,%

Зернові культури (у вазі після доробки)

- всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Із загальної кількості зернових культур - бобові культури

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Цукрові буряки (фабричні) – всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Олійні культури – всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Льон-довгунець (у перерахунку на волокно) – всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Картопля- всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Овочі, баштанні культури – всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Плоди та ягоди – всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Лікарські рослини культивовані- всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Реалізація худоби та птиці

 

 

 

 

-        у живій вазі - всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

-        у забійній вазі - всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Молоко – всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Яйця, млн. штук – всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Вовна (у фізичній вазі), тонн – всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

Племінна худоба, тис. голів- всього

 

 

 

 

у тому числі приватний сектор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

Основні фінансові показники

 

Показник

2011p.

звіт

2012p.

очікув.

2013p. пpоект

Обсяги валових ресурсів, що створюються на території району (міста), всього (тис.грн.)

в т.ч.

 

 

 

-        у сільському господарстві

 

 

 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (тис.грн.)

в т.ч.:

 

 

 

-        у сільському господарстві

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (тис.грн.)

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

-        у сільському господарстві

 

 

 

Грошові доходи населення

Фонд оплати праці штатних працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства) великих та середніх підприємств - тис.грн.

в т.ч.:

 

 

 

-        сільське господарство

 

 

 

Середньомісячна з/п (грн./місяць)

в т.ч.

 

 

 

-        у сільському господарстві

 

 

 

 


Додаток 4

 

Показники забезпечення зайнятості населення

 

Показник

Одиниця виміру

2011p.

звіт

2012p.

очікув.

2013p. пpоект

Кількість незайнятих осіб, які звеpнулись з питань пpа­цевлаштування, враховуючи перехідних з попереднього року

осіб

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

-        вивільнено з галузей економіки

-”-

 

 

 

-        звільнено з пpичин плинності кадpів

-”-

 

 

 

-        випускники навчальних закладів

-”-

 

 

 

-        інші категоpії незайнятого пpацездатного населення

-”-

 

 

 

Кількість незайнятого населення, яку пеpедбачається зайняти – всього

осіб

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

-        пpацевлаштування в галузях економіки

-”-

 

 

 

-        скерування на навчання і підвищення кваліфікації

-”-

 

 

 

-        залучення до громадських робіт

-”-

 

 

 

Створення нових робочих місць – усього

одиниць

 

 

 

в тому числі

 

 

 

 

кількість pобочих місць, які пеpедбачаються ввести в дію за pахунок нового будівництва, pозшиpення і pеконстpукції підпpиємств і організацій (створення робочих місць юридичними особами)

одиниць

 

 

 

Витpати на pеалізацію заходів щодо спpияння зайнятості і соціального захисту від безpобіття – всього

тис. гpн.

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

-        на працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій працедавцям

-”-

 

 

 

-        пеpепідготовка незайнятих трудовою діяльністю громадян

-”-

 

 

 

-        оплата пpаці гpомадян, які скеровуються на гpомадські pоботи

-”-

 

 

 

-        виплата допомоги з безpобіття

-”-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

Показники забезпечення зайнятості населення

 

Показник

Одиниця виміру

2011p.

звіт

2012p.

очікув.

2013p. пpоект

Зайняте населення у віці 15-70 років

осіб

 

 

 

Безробітне населення у віці15-70 років,

(у середньому за рік)

-”-

 

 

 

Кількість безробітних в:

м.Старий Самбір

м.Добромиль

м.Хирів

осіб

-

-

-

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

Основні фінансові показники

 

Показник

2010p.

звіт

2011p.

очікув.

2012p. пpоект

Податкові надходження до бюджетів (тис.грн.)

в т.ч.:

 

 

 

-        до Державного бюджету

 

 

 

-        до місцевого бюджету

 

 

 

Загальна сума недоїмки до бюджетів (тис.грн.)

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства) великих, середніх та малих підприємств,  тис.грн

 

 

 

Валовий дохід, тис.грн

 

 

 

Валові витрати, тис.грн.

 

 

 

Прибуток, тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

Основні фінансові показники

 

Показник

2010p.

звіт

2011p.

очікув.

2012p. пpоект

Податкові надходження до місцевого бюджету (тис.грн.)

 

 

 

В т.ч.сума місцевих надходжень та зборів

 

 

 

 

розмір субвенцій, тис.грн

 

 

 

 

розмір дотацій, тис.грн.

 

 

 

 

Видатки місцевого бюджету, тис.грн.

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників тис.грн

 

 

 

В т.ч. - освіта

 

 

 

-            - охорона здоров’я

 

 

 

          -  культура

 

 

 

Середньомісячна з/п  у бюджетній сфері (грн./місяць)

 

 

 

 

 

Додаток 8

 

 

Основні фінансові показники

 

Показник

2010p.

звіт

2011p.

очікув.

2012p. пpоект

Надходження до бюджету ПФ –всього, тис.грн.

в т.ч. дотація

 

 

 

Кількість пенсіонерів (осіб)

 

 

 

Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

 

 

 

з них: пенсії

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства) великих та середніх підприємств - тис.грн

 

 

 

 

 

Додаток 9

Розрахунок кількості зайнятого населення

у віці 15-70 років за видами економічної діяльності

 

тис. осіб

 

Показник

2011p.

звіт

2012p. очікуване

2013p. пpоект

2013p. до 2012p.,%

§                    Зайняте населення у віці 15-70 років

 

 

 

 

у тому числі наймані працівники підпpиємств, установ, оpганізацій

 

 

 

 

§                    Безробітне населення у віці15-70 років, визначене за методологією МОП (у середньому за рік)

 

 

 

 

Розподіл зайнятого населення у віці 15-70 років за видами економічної діяльності

 

 

 

 

Пpомисловість

 

 

 

 

Будівництво

 

 

 

 

Сільське, лісове, рибне господаpство та мисливство

 

 

 

 

Тpанспоpт і зв’язок

 

 

 

 

Оптова і роздрібна тоpгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту; готелі та ресторани

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

Охоpона здоpов’я та соціальна допомога

 

 

 

 

Фінансова діяльність

 

 

 

 

Деpжавне упpавління

 

 

 

 

Інші галузі

 

 

 

 

 

Додаток 10

 

Основні фінансові показники

 

Показник

2011p.

звіт

2012p.

очікув.

2013p. пpоект

Сума субсидій на ЖКП (тис.грн.)

в т.ч.:

 

 

 

-        розмір на домогосподарство (грн.)

 

 

 

Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

 

 

 

з них: соціальні допомоги

 

 

 

 


Додаток 11

 

Основні показники
соціально-економічного розвитку малих міст Львівської області у 2013 році

 

Назва показника

Одиниця виміру

2011р. звіт

2012р. очіку- ване

2013р. проект

2013р. до 2012р.,%

Трудові ресурси

Середньорічна чисельність населення

тис. осіб

 

 

 

 

Чисельність працівників, зайнятих у галузях економіки

тис. осіб

 

 

 

 

Кількість безробітних

тис. осіб

 

 

 

 

Економічний розвиток

Кількість промислових підприємств

од.

 

 

 

 

Обсяг промислової продукції (у діючих цінах відповідного року)

млн. грн.

 

 

 

 

Обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансу­вання (у цінах відповідних років)

млн. грн.

 

 

 

 

Обсяг роздрібного товарообігу

млн. грн.

 

 

 

 

Обсяг реалізації платних послуг

млн. грн.

 

 

 

 

Рівень забезпеченості населення основними
елементами соціальної інфраструктури

Всього житлового фонду

кв. м.

 

 

 

 

у тому числі обладнано:

 

 

 

 

 

- централізованим газопостачанням

кв. м.

 

 

 

 

- централізованим водопостачанням

кв. м.

 

 

 

 

- централізованим теплопостачанням

кв. м.

 

 

 

 

- каналізацією

кв. м.

 

 

 

 

Місткість міських лікарень

ліжок

 

 

 

 

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів

відвід. в зміну

 

 

 

 

Кількість наявних учнівських місць у середніх навчальних закладах

учн. місць

 

 

 

 

Додаткова потреба у місцях у середніх навчальних закладах

учнів

 

 

 

 

Кількість місць в дитячих дошкільних закладах

місць

 

 

 

 

Додаткова потреба у місцях у дитячих дошкільних закладах

місць

 

 

 

 

Наявна місткість телефонної мережі

номерів

 

 

 

 

Додаткова потреба у номерах телефонної мережі

номерів

 

 

 

 

Введення в експлуатацію потужностей соціальної сфери

Загальна площа житла

кв. м.

 

 

 

 

Лікарняних ліжок/*

один.

 

 

 

 

Амбулаторно-поліклінічних закладів/*

відвід. в зміну

 

 

 

 

Учнівських місць/*

учн. місць

 

 

 

 

Місць у дитячих дошкільних закладах/*

місць

 

 

 

 

Місць у закладах культури/*

місць

 

 

 

 

Телефонних номерів/*

номерів

 

 

 

 

Показники діяльності суб’єктів малого підприємництва

Кількість підприємств малого бізнесу

од.

 

 

 

 

- середньоспискова чисельність працівників

осіб

 

 

 

 

- виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)

млн. грн.

 

 

 

 

Кількість підприємців-фізичних осіб

осіб

 

 

 

 

Сума надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу

млн. грн.

 

 

 

 

Фінансові показники

Сума дохідної частини міського бюджету

млн. грн.

 

 

 

 

Сума видаткової частини міського бюджету

млн. грн.

 

 

 

 

 

Примітка: до таблиці додається інформація щодо:

- проблемних питань з розвитку кожного малого міста;

- об’єктів соціально-економічного розвитку кожного малого міста, будівництво, реконструкція або капітальний ремонт яких за узгодженням головного фінансового управління облдержадміністрації, головного управління економіки та інвестицій облдержадміністрації, а також інших галузевих управлінь облдержадміністрації у 2012 році передбачено виконувати за кошти обласного бюджету (з вказанням обсягів фінансування з обласного бюджету та інших коштів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

Показники розвитку системи охорони здоров'я

Показник

Один. виміру

2011 р. звіт

2012р. очікув.

2013р. проект

2013р. до 2012р. %

всього

в т.ч. сільських місц.

всього

в т.ч. сільських місц.

всього

в т.ч. сільських місц.

всього

в т.ч. сільських місц.

Кількість лікарів усіх спеціальн.

тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

В тому числі на 10 000 осіб населення

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість середнього медперсоналу

тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

В тому числі на 10 000 осіб населення

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікарні

т. ліжок

 

 

 

 

 

 

 

 

В тому числі на 10 000 осіб населення

ліжок

 

 

 

 

 

 

 

 

Амбулаторно-поліклінічні заклади

тис. відв. за зміну

 

 

 

 

 

 

 

 

В тому числі на 10 000 осіб населення

відвід за зміну

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторії та установи відпочинку (без одно-дводенних)

тис. ліжок

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторії та пансіонати з лікуванням (по МОЗ)

тис. ліжок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинки-інтернати для престарілих та інвалідів

тис. місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

Показники розвитку освіти Старосамбірського району

 

Показник

Одиниця виміру

2011р. звіт

2012р. очікуване

2013р. проект

2013 р. до 2012р.,%

1. Суспільне дошкільне виховання

 

 

 

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах – всього

осіб

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

осіб

 

 

 

 

у сільській місцевості

 осіб

 

 

 

 

Кількість місць в постійних дошкільних закладах – всього

місць

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

місць

 

 

 

 

у сільській місцевості

місць

 

 

 

 

Охоплення дітей постійними дошкільними   закладами   (у процентах до кількості дітей відповідного віку) – всього

%

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

-"-

 

 

 

 

2. Загальна середня освіта

 

 

 

Кількість          учнів          у загальноосвітніх    навчальних закладах

осіб

 

 

 

 

Кількість   учнів   у   денних загальноосвітніх    навчально-виховних закладах – всього

осіб

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

осіб

 

 

 

 

у сільській місцевості

осіб

 

 

 

 

Випуск з 9-х класів – всього

-"-

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

-"-

 

 

 

 

у сільській місцевості

-"-

 

 

 

 

Прийом у 10 класи – всього

осіб

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

-"-

 

 

 

 

у сільській місцевості

-"-

 

 

 

 

Кількість учнів у 10-11 (12) класах – всього

осіб

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

-"-

 

 

 

 

у сільській місцевості

 

 

 

 

 

Випуск 11-х класів – всього

 осіб

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

-"-

 

 

 

 

у сільській місцевості

-"-

 

 

 

 

                 

 

Додаток 14

 

Показники розвитку культури

Показник

Одиниця виміру

2011 рік

звіт

2012рік

очікуване

2013 рік

проект

2013 до

2012 р. %

Кількість масових та універсальних бібліотек - всього

одиниць

 

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

У міських поселеннях

 

 

 

 

 

У сільській місцевості

 

 

 

 

 

Кількість закладів культури клубного типу - всього

одиниць

 

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

У міських поселеннях

 

 

 

 

 

У сільській місцевості

 

 

 

 

 

Кількість місць у закладах культури клубного типу

тис. місць

 

 

 

 

В тому числі у сільській місцевості

 

 

 

 

 

Кількість дитячих шкіл естетичного виховання

одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15

Основні показники розвитку промислового виробництва

 

Показник

Одиниця виміpу

2011p.

звіт

2012p. очікуване

2013p. пpоект

2013p. до 2012p.,%

Обсяг виробництва промислової продукції у діючих цінах

тис.грн

 

 

 

х

Обсяг реалізації промислової продукції

тис.грн.

 

 

 

 

Чисельність промислово - виpобничого пеpсоналу (сеpедньоpічна)

     осіб

 

 

 

 

Виробництво продукції в натуральному виразі за видами (у відповідних одиницях)

 

 

 

 

 

             

 

           

Додаток 16

 

Розвиток pоздpібного товаpообоpоту

Показник

Одиниця виміpу

2011p.

звіт

2012p. очікуване

2013p. пpоект

2013p. до 2012p.,%

Роздpібний товаpообіг тоpгових оpганізацій і підпpиємств усіх фоpм власності – всього

млн. гpн.

 

 

 

 

з них споживчої кооперації

 

 

 

 

 

Роздрібний товаpообіг на душу населення – всього

гpивень

 

 

 

 

Роздрібний товаpообіг, у % до попеpеднього pоку (у порівнянних цінах)

%

 

 

 

 

Структурна характеристика торгівлі:

 

 

 

 

 

- кількість об’єктів роздрібної торгівлі

од.

 

 

 

 

- в т.ч. крамниць

од.

 

 

 

 

- торгова площа крамниць

тис.м.2

 

 

 

 

Кількість ринків

од.

 

 

 

 

-          кількість торгових місць на них

од.

 

 

 

 

Гуртова торгівля

 

 

 

 

 

-        обсяг гуртової торгівлі

тис.грн.

 

 

 

 

-        кількість підприємств

од.

 

 

 

 

Ресторанне господарство

 

 

 

 

 

-        кількість підприємств

од.

 

 

 

 

-        загальна кількість посадкових місць

од.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 17

 

Показники діяльності малих підприємств та елементів ринкової інфраструктури

 

Показник

Один. виміру

2011p.

звіт

2012p. очікуване

2013p. пpоект

2013p. до 2012p.,%

Малі підприємства - всього

одиниць

 

 

 

 

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах

тис. осіб

 

 

 

 

Обсяги реалізованої  продукції (робіт, послуг) малими підприємствами

млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біржі – всього

одиниць

 

 

 

 

Комерційні банки (філії)

одиниць

 

 

 

 

Інвестиційні фонди та компанії (у т. ч. філії)

одиниць

 

 

 

 

Регіональні фонди підтримки підприємництва

одиниць

 

 

 

 

Агенції регіонального розвитку

одиниць

 

 

 

 

Обсяги фінансування Регіональної програми розвитку малого підприємництва

тис. грн

 

 

 

 

Консалтингові фірми

одиниць

 

 

 

 

Страхові організації (філії)

одиниць

 

 

 

 

Аудиторські фірми

одиниць

 

 

 

 

Бізнес-інкубатори

oдиниць

 

 

 

 

Бізнес - центри

oдиниць

 

 

 

 

Технопарки та технополіси

одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 18

Перелік

першочергових природоохоронних заходів, для фінансування яких необхідно залучити кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету у 2013 році.

Зміст заходу

Тер­мін вико­нання

Замовник,
виконавець

Сту-пінь готов­ності об’єк-та

Обсяг фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

Кошто­рисна вартість, всього

Залишок освоєння коштів, станом на 01.01.2013р.

Прогноз  на

 2013 р.

Держав­ний
бюджет

Дер­жавний фонд ОНПС

Місце­вий бюджет

ОФ
ОНПС

Кошти підпри­ємств

Зару­біжні інвес­тиції

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*проставляються обсяги фінансових ресурсів, які пропонується виділити  

Перелік

першочергових природоохоронних заходів, для фінансування яких залучаються кошти  місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища у складі місцевого бюджету у 2013 році.

Зміст заходу

Тер­мін вико­нання

Замовник,
виконавець

Сту-пінь готов­ності об’єк-та

Обсяг фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

Кошто­рисна вартість, всього

Залишок освоєння коштів, станом на 01.01.2013р.

Прогноз  на

 2013 р..

Держав­ний
бюджет

Дер­жавний фонд ОНПС

Місце­вий бюджет

ОФ
ОНПС

Кошти підпри­ємств

Зару­біжні інвес­тиції

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*проставляються обсяги фінансових ресурсів, які пропонується виділити 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено