Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №195/01-04 від 12.05.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0217150

на 2020 рік

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 27 квітня 2020 року №180/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського  району на 2020 рік»

     ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217150 «Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.

Голова            (ПІДПИС)                                                   П. НАЗАР

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області
12 травня 2020 року №195/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

                     04056411
                (код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(найменування відповідального виконавця))

 

04056411
   (код за ЄДРПОУ)

3.

0217150
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7150
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0422
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 120 000,00 гривень, у тому числі загального фонду –  120 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік від 14.11.2019 року № №294-IX; рішення Старосамбірської районної ради  від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», рішення Львівської обласної ради від 14 лютого 2017 року №363 «Про затвердження обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки», розпорядження голови Львівської обласної адміністрації :від 5 березня 2020 року№139/0/5-20 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання заходів обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки»; від 31 березня 2020 року №221/0/5-20 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.03.2020 №139/2/520»; від 7 квітня 2020 року №233/0/5-20 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.03.2020 №139/0/5-20,  розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 27 квітня 2020 року №180/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік».

__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

N з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація програм у галузі лісового господарства  і мисливства.


7. Мета бюджетної програми: Здійснення видатків на реалізацію Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки.

__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 


N з/п

Завдання

 

1

Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням заходів зі створення лісових культур і вирощування садивного матеріалу для лісовідновлення у 2020 році.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

 

 


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Створення лісових культур

106000,00

0,00

106000,00

 

2

Вирощування садивного матеріалу для лісовідновлення

14000,00

0,00

14000,00

 

Усього

120000,00

0,00

120000,00

 


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Обласна цільова Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки

120000,00

0,00

120000,00

 

Усього

120000,00

0,00

120000,00

                   

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на заходи по створенню лісових культур (ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство»)

Грн..

кошторис

100000,00

0,00

100000,00

 

 

Витрати на заходи по створенню лісових культур (Старосамбірське ДЛГП ЛГП «Галсільліс»)

Грн..

кошторис

6000,00

0,00

6000,00

 

 

Витрати на заходи по вирощуванню садивного матеріалу для лісовідновлення (Старосамбірське ДЛГП ЛГП «Галсільліс»)

Грн.

кошторис

14000,00

0,00

14000,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Площа лісових угідь на створення лісових культур

га

Розрахунки Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»

2

 

2

 

 

Площа лісових угідь на створення лісових культур

га

Розрахунки ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство»)

44,64

 

44,64

 

 

Кількість садивного матеріалу для лісовідновлення (насіння)

кг

Розрахунки Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»

10

 

10

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість лісових культур для лісовідновлення 1 га лісопаркових господарств

Грн.

Розрахунки Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»

3000,00

 

3000,00

 

 

Середня вартість лісових культур для лісовідновлення 1 га лісопаркових господарств

Грн.

Розрахунки ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство»)

2240,00

 

2240,00

 

 

Середня вартість 1кг садивного матеріалу для лісовідновлення (насіння)

Грн.

Розрахунки Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»

1400,00

 

1400,00

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток заходів по лісовідновленню

%

 

100

 

100

                 

 

                                                                                     _______________________________________________________________________

 

 

 

 


 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини