Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №182/01-04 від 28.04.2020

Про активізацію дій щодо забезпечення

прав дітей в умовах карантинних заходів

у Старосамбірському районі

 

Відповідно до статей 6, 13, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання листа Львівської облдержадміністрації від 24  квітня 2020 року №5/33396/0/2-20, з метою активізації дій пов’язаних з забезпеченням прав дітей в умовах карантинних заходів, організації моніторингу ситуації в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальної підтримки та попередження загрози життю і здоров’ю дітей у Старосамбірському районі

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Утворити робочу мобільну групу для здійснення моніторингу дотримання прав дітей в умовах карантину та виявлення сімей з дітьми, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах у Старосамбірському районі, згідно з додатком.
 2. Затвердити положення про мобільну групу для виявлення сімей, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, та моніторингу дотримання прав дітей в умовах карантину у Старосамбірському районі, що додається.
 3. Начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Досяка О.С., директора Старосамбіського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Корпак М.С. забезпечити здійснення постійного щотижневого моніторингу дотримання прав всіх дітей, які повернулися із закладів інституційного догляду та виховання після запровадження карантину, вивчення ситуації в сім’ях з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальної підтримки та попередження загрози життю і здоров’ю дітей в умовах карантинних заходів на території Старосамбірського району в період до закінчення карантинних заходів.
 4. В.о. директора Лаврівського дитячого будинку відділу освіти райдержадміністрації Сліпецьку Л.І.забезпечити транспортом робочу мобільну групу.
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Петрика М.О.

 

Голова            (ПІДПИС)                                       П. НАЗАР

 

 

 Затверджено

розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації

28 квітня 2020 року №182/01-04 

 

Положення
про мобільну групу для виявлення сімей, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, та моніторингу дотримання прав дітей в умовах карантину у Старосамбірському районі

 

 1. Це Положення визначає основні засади діяльності та організації роботи мобільної групи для виявлення сімей з дітьми та дітей, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, та моніторингу дотримання прав дітей в умовах карантину у Старосамбірському районі (далі – мобільна бригада).
 2. У цьому Положенні терміни вживаються в значенні, наведеному в законах України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальні послуги», Порядку взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 800, Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895, Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896.
 3. Метою діяльності мобільної групи є оперативне виявлення сімей із дітьми, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, визначення нагальних потреб таких сімей з метою з метою забезпечення необхідної допомоги, в умовах карантину, встановленого на всій території України у зв’язку з епідемією гострого респіраторного захворювання COVID-19.
 4. Діяльність мобільної групи ґрунтується на засадах:

4.1. Мультидисциплінарного підходу – об’єднання зусиль фахівців різних спеціальностей в найкращих інтересах дитини.

4.2.Пріоритету інтересів дитини, врахування її думки під час вирішення питань, що стосуються її життя.

4.3. Конфіденційності інформації та збереження персональних даних дитини та сім’ї.

4.4. Належної уваги до потреб кожної сім’ї та дитини.

4.5. Поваги та неупередженого ставлення до членів сім’ї, забезпечення пріоритетності їх прав і законних інтересів.

4.6. Ефективної взаємодії працівників, які входять до складу мобільної бригади, між собою, з громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та всіма зацікавленими особами.

4.7. Недопущення дискримінації за будь-якою ознакою (статі, раси, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, громадянства, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу біженця, внутрішньо переміщеної особи чи іншої визначеної законодавством категорії мігрантів тощо).

 1. Мобільна група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим Положенням, Рекомендаціями щодо здійснення візиту мобільної групи до сім’ї з метою виявлення сімей, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах та моніторингу дотримання прав дітей, в умовах карантину та Правилами безпеки мобільної бригади для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, що додаються.
 2. Основними завданнями мобільної групи є:

6.1. Виявлення сімей із дітьми, які що належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах.

6.2. Визначення нагальних потреб таких сімей.

6.3. Сприяння в отриманні сім’ями медичних та соціальних послуг, допомоги психолога та педагога, оформленні документів для призначення пільг, субсидій, соціальних виплат тощо.

6.4. Виявлення та забезпечення заходів реагування на факти домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

6.5. Забезпечення, в разі необхідності, заходів реагування на повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або життю чи здоров’ю якої загрожує небезпека.

 1. Для планування діяльності мобільної групи здійснюється збір інформації про сім’ї з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах, та мають ризик незадоволення потреб дитини в умовах карантину, яку можна отримати, у тому числі шляхом спілкування засобами телефонного зв’язку, від членів сім’ї, фахівців з соціальної роботи, соціальних працівників, представників органів місцевого самоврядування та служби у справах дітей, працівників закладів освіти (далі - інформація про сім’ї з дітьми).
 2. Мобільна група здійснює свою діяльність шляхом виїзду до місця проживання (перебування) сімей з дітьми (у тому числі сімей, у яких діти проживали в інтернатах закладів освіти та повернулися додому у зв’язку з тимчасовою забороною на відвідування закладів освіти), які:

8.1. Перебувають на обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, районного, міського, районного у місті, об’єднаної територіальної громади, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/центру надання соціальних послуг, та за наявною інформацією про сім’ї з дітьми, де є діти які повернулись з закладів інституційного догляду та виховання та мають ризик незадоволення потреб дитини.

8.2. За наявною інформацією про сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах (далі – виїзд мобільної бригади).

Виїзд мобільної групи може здійснюватися також у разі отримання повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або життю чи здоров’ю якої загрожує небезпека, для проведення оцінки рівня безпеки дитини та вжиття невідкладних заходів до забезпечення її безпеки відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.

 1. Виїзд мобільної групи здійснюється відповідно до погоджених із сім’єю дати та часу візиту за попередньо складеним графіком або позапланово (екстрено), у разі отримання повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або життю чи здоров’ю якої загрожує небезпека.

Графік виїздів мобільної групи складають начальник служби у справах дітей спільно з директором Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням інших фахівців відповідно до визначених згідно з інформацією про сім’ї, пріоритетів першочерговості відвідання сімей з дітьми та територіальної наближеності місць проживання (перебування) сімей.

 1. Робота мобільної групи координується представником служби у справах дітей Старосамбірської райдержадміністрації, склад мобільної групи формується за участі:

- представника районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- представника об’єднаних територіальних громад (фахівці із соціальної роботи, представники відділу освіти) , виконавчих органів сільських, селищних, міських за місцем проживання (перебування) сім’ї;

- представник відділу освіти райдержадміністрації;

- представника управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- представника  ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції Старосамбірського відділення  поліції Самбірського відділу поліції ГУ  НП у Львівській області;

- представника комунального некомерційного підприємства Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня».

Персональний склад мобільної групи визначається за рішенням голови райдержадміністрацій. 

Про виїзд мобільної групи повідомляється голова об’єднаної територіальної громади, селищний, сільський голова, староста або уповноважений представник органу місцевого самоврядування, які можуть взяти участь у візиті до сім’ї та обов’язково повідомляються про результати візиту та необхідність надання можливої допомоги.

Працівники, які входять до складу мобільної групи, виконують свої функціональні обов’язки відповідно до цього Положення та посадової інструкції та отримують заробітну плату за основним місцем роботи.

 1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності мобільної бригади здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, міжнародної технічної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

______________________________________________________________

Додаток 1

до Положення про мобільну групу для виявлення сімей, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, та моніторингу дотримання прав дітей в умовах карантину у Старосамбірському районі

 

Рекомендації щодо
здійснення візиту мобільної групи до сім’ї для виявлення сімей, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах та моніторингу дотримання прав дітей в умовах карантину у Старосамбірському районі

 

Під час візиту до сім’ї з метою виявлення сімей з дітьми, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах та моніторингу дотримання прав дітей в умовах карантину (далі – візит) працівники, які входять до складу мобільної групи (далі – члени мобільної групи), дотримуються такого порядку дій:

 1. Визначити хто з членів мобільної групи буде фіксувати інформацію та важливі дані про дитину та сім’ю під час візиту.
 2. Представитися (назвати прізвище, ім’я, по батькові та посаду), пред’явити членам сім’ї свої службові посвідчення та чітко пояснити мету візиту (зокрема, підтримка сім’ї під час карантину та з’ясування першочергових потреб дитини/дітей з метою забезпечення необхідної допомоги) та налагодити контакт із сім’єю.
 3. Перевірити достовірність попередньо зібраної інформації, зокрема щодо прізвища, імені, по батькові, кількості дітей, їхнього віку, кількості осіб, які проживають спільно.
 4. З’ясувати першочергові потреби сім’ї за таким переліком питань:

4.1. Щодо ознак підозрілого випадку захворювання на COVID-19

 • Як почуваються батьки, діти, інші члени сім’ї? Чи є у когось з членів сім’ї ознаки гострого респіраторного захворювання/застуди? Чи є хоча б один з таких симптомів: температура тіла ≥38ºС, задишка, кашель або утруднене дихання, кровохаркання, нудота, блювання, діарея, сплутаність свідомості, загальмованість?
 • Чи мав хтось з членів сім’ї протягом останніх 14 днів контакт з підтвердженим або ймовірним випадком[1] COVID-19?
 • Чи перебував або проживав хтось із членів сім’ї протягом останніх тижнів у іншій країні/регіоні, де виявлені випадки COVID-19? Чи були контакти з тим, хто нещодавно повернувся з-за кордону? Якщо так – чи дотримується цей член сім’ї правил самоізоляції?

4.2. Щодо забезпеченості медичною допомогою та лікарськими засобами

 • Чи подана всіма членами сім’ї декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, терапевта, педіатра)? Чи є номер телефону лікаря? Якщо лікаря, який надає первинну медичну допомогу, не обрано, чи є контакти розташованої найближче сімейної амбулаторії або центру первинної медико-санітарної допомоги? Членам сім’ї необхідно пояснити, що якщо діти чи інші члени сім’ї потребують медичної допомоги, то без декларації про вибір лікаря можна звернутися до найближче розташованих до місця їхнього проживання сімейної амбулаторії або центру первинної медико-санітарної допомоги.
 • Чи потребує хтось з дітей, членів сім’ї життєво необхідних лікарських засобів або постійного нагляду лікарів?

4.3. Щодо обмежувальних протиепідемічних заходів та можливої необхідності в самоізоляції.

 • Чи дотримуються члени сім’ї правил карантину? Як саме? Яким чином здійснюються покупки в умовах карантину?
 • Чи є можливість забезпечити дотримання вимог самоізоляції у випадку, якщо один із членів сім’ї матиме підозру або захворіє на COVID-19, але не потребуватиме госпіталізації (наявність окремої кімнати для перебування члена сім’ї, можливість обмежити побутові контакти)?
 • Чи є родичі, сусіди, до яких можна звернутися, якщо дорослі члени сім’ї захворіють на COVID-19 та будуть госпіталізовані, а дитину після закінчення строку обсервації потрібно буде тимчасово влаштувати в їхню сім’ю?

4.4. Щодо потреб у натуральній допомозі

 • На скільки днів сім’я має продукти харчування? Чи має можливість поповнити запаси необхідних продуктів харчування?
 • Чи є засоби індивідуального захисту (захисні маски, рукавички, антисептики)? Чи знають члени сім’ї як користуватися та чи користуються засобами індивідуального захисту?

4.5. Щодо освітніх потреб дитини/дітей

 • Чи є можливість організувати навчання для дитини/дітей? Чи дитина/діти навчаються дистанційно?
 • Яким чином вдалося організувати навчання (дитина навчається з використанням онлайн-платформ/дивиться уроки по телевізору)? Як дитина виконує домашні завдання? Які виникають складнощі під час дистанційного навчання (важливо поставити це питання щодо дитини, яка має особливі освітні потреби, інвалідність)? Якщо навчання не вдалося організувати, що для цього потрібно на думку членів сім’ї?

4.6. Щодо матеріального забезпечення сім’ї

 • Чи працює хтось із членів сім’ї під час карантину? Це повна, часткова зайнятість, дистанційна робота? Чи має сім’я можливість сплачувати рахунки за комунальні послуги/житло (якщо воно орендоване)?

4.7. Щодо виховання та взаємодії з дітьми

 • Чи бувають випадки, коли дитина/діти залишаються самі в будинку/квартирі, коли дорослим треба вийти у справах? Чи є хтось з дорослих, хто може наглянути за дитиною/дітьми в цей час?
 • Чи виникають якісь труднощі з вихованням дітей в умовах карантину?
 • Як діти, які повернулися з закладу, наразі себе почувають (спокійно, радісно, тривожно тощо)?
 • Чи є у дітей психічні, фізичні особливості, які важко забезпечити під час карантину? Які це особливості?
 • Як наразі батьки, законні представники дитини справляються з причинами, через які дитина/діти були влаштовані до закладу?
 • Чи є рідні, друзі, до кого можна за необхідності звернутися за допомогою? Якщо так, до кого?
 1. За можливості та за наявності згоди батьків поспілкуватися безпосередньо з дитиною/дітьми.

При спілкуванні з дитиною враховувати її вік, особливості розвитку, особливі потреби. На початку спілкування налагодити контакт із дитиною, запевнити її, що завдання мобільної бригади є допомога їй та її батьками. Орієнтовні питання для розмови з дитиною:

 • Які є самопочуття дитини, настрій, стан здоров’я? Як почуваються батьки, інші члени сім’ї?
 • Чи знає дитина, як поводитись, щоб убезпечити себе від захворювання на COVID-19?
 • Що дитина сьогодні їла, чи достатньо вдома продуктів харчування?
 • Чи має дитина труднощі при виконанні домашніх завдань, чи є в неї робоче місце, шкільне приладдя, підручники, чи є можливість використовувати засоби дистанційного навчання?
 • Як дитина проводить вільний час?
 • Чим займаються її батьки, інші законні представники, родичі?
 • Чи знає дитина, куди звернутися, якщо виникне небезпека (захворіють батьки, закінчаться продукти харчування тощо)?
 • Чи є поруч родичі, сусіди, до яких можна звернутися по допомогу?
 1. Після спілкування з дорослими членами сім’ї та дитиною/дітьми узагальнити першочергові потреби та озвучити їх членам сім’ї для того, щоб отримати підтвердження коректності отриманих даних.

Першочергові потреби можуть стосуватися:

 • життєво необхідних ліків;
 • натуральної допомоги (продукти харчування, гігієнічні засоби, засоби індивідуального захисту);
 • соціальних послуг;
 • допомоги психолога;
 • допомоги з організацією навчання дитини/дітей;
 • оформлення документів для призначення пільг, субсидій, соціальних виплат тощо;

- медичної допомоги (госпіталізації) тощо.

 1. За результатами візиту до сім’ї скласти Акт візиту до сім’ї, що підписується всіма членами мобільної бригади, батьками (законними представниками) дитини та передається до відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/центру надання соціальних послуг за місцем проживання сім’ї/фахівцю з соціальної роботи, який працює у відповідній територіальній громаді для забезпечення подальшої допомоги та надання необхідних соціальних послуг.
 2. Домовитися з членами сім’ї про подальший контакт та кроки, залишити номери телефонів, за якими можна звернутися по допомогу, у тому числі зі зверненням у випадку виникнення ситуацій насильства (до поліції за телефоном 102 або на цілодобову гарячу лінію з питань запобігання домашньому насильству 15-47).
 3. У разі виявлення ознак вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі:

9.1. За потреби надання медичної допомоги особі, яка постраждала від насильства залежно від її стану викликати бригаду екстреної медичної допомоги або інформувати відповідний заклад охорони здоров’я.

9.2. Терміново за допомогою телефонного зв’язку інформувати: щодо дитини – відповідну службу у справах дітей (за відсутності представника служби під час візиту); щодо дорослої особи – з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом уповноважені підрозділи органів Національної поліції за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб, крім випадків вчинення насильства щодо недієздатних осіб або виявлення фактів насильства кримінального характеру у разі, коли така згода не вимагається; щодо недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена – також уповноважену особу (структурний підрозділ) районної державної адміністрації, виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади, міської, районної у місті ради.

9.3. Зафіксувати інформацію про ознаки, що свідчать про домашнє насильство, загрозу життю і здоров’ю дитини для термінового реагування та залучення служби у справах дітей, Національної поліції України, голови органу місцевого самоврядування.

 1. Надати дорослим членам сім’ї та дітям (залежно від їхнього віку та рівня розвитку) роз’яснення щодо:

- обов’язку піклуватися про своє здоров'я та дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, що передбачений Основами законодавства України про охорону здоров'я;

- права осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, на безоплатне лікування у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових установах, що передбачене статтею 19 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- обов’язку осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб, виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, що передбачений статтею 20 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- карантину та обмежувальних санітарно-протиепідемічних заходів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 255 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

- відповідальності, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема:

- за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами – у вигляді штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 44-3);

- за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, – у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк (стаття 325).

 1. Протягом усього візиту дотримуватися таких правил поведінки:

         - бути ввічливим, привітним та поводитися доброзичливо (використовувати відкриті пози під час спілкування, прийоми активного слухання, слухати не перебиваючи тощо);

- проявляти повагу до особистості члена сім’ї, його гідності, поглядів, думок та переконань;

- не давати обіцянки членам сім’ї, виконання яких не залежить від члена мобільної бригади;

- не критикувати дії когось із членів сім’ї, не займати засуджуючу позицію;

- не приймати будь-які подарунки, не погоджуватися на запрошення пригоститися чаєм / кавою, іншими напоями або їжею;

- стежити за власною позою та рухами, які не мають сприйматися членами сім’ї як загрозливі: рухи мають бути нерізкими, повільними;

- зберігати спокій та емоційну рівновагу, незалежно від емоційного стану члена сім’ї, тим самим забезпечуючи можливість конструктивного діалогу;

- не сприймати особисто звинувачення, образи та грубість з боку членів сім’ї, найчастіше гнів особи стосується не особисто члена мобільної бригади, а конкретної ситуації чи певного психологічного стану особи в момент спілкування.

 

________________________________________________________
                                                                                 Додаток 2

до Положення про мобільну групу для виявлення сімей, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, та моніторингу дотримання прав дітей в умовах карантину у Старосамбірському районі

 

Правила
безпеки мобільної групи для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19

 1. Загальні положення

Ці Правила визначають порядок дій працівників, які входять до складу мобільної бригади (далі – члени мобільної бригади), спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Правила розроблено відповідно до положень чинного законодавства України (Закони України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказ МОЗ України від 20.03.2020 № 698 «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19», наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», наказ МОЗ України від 2.04.2020 № 762 «Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» та ін.) та практики їхнього застосування на момент розробки цих Правил.

2. Алгоритм дій мобільної групи для попередження ризику виникнення та поширення коронавірусної хвороби COVID-19 при здійсненні візитів до сімей.

Інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 відбувається контактним та крапельним шляхами. Діяльність мобільних бригад передбачає контактування з вразливими сім’ями та сім’ями, до яких повернулися діти з закладів інституційного догляду та виховання, що в умовах епідемії  коронавірусної хвороби COVID-19 зумовлює ризик інфікування. Тому важливим є дотримання членами мобільних бригад комплексу профілактичних заходів, щоб захистити себе і запобігти інфікуванню оточуючих.

Рекомендовано дотримуватись наступного алгоритму профілактичних заходів для попередження ризику інфікування коронавірусною хворобою COVID-19 при здійснені візитів до сімей.

2.1. Дії з безпеки перед візитом

2.1.1. Всі члени мобільної бригади повинні бути навчені належному виконанню гігієни рук, і як надягати та знімати засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), щоб уникнути самозараження.

Члени мобільних бригад повинні бути одягнені в ЗІЗ:

 • Захисна маска (медична) або респіратор;
 • Захисні окуляри (медичні);
 • Захисний халат одноразовий (медичний);
 • Рукавички нітрилові (медичні);
 • Шапочки одноразові;
 • Бахіли одноразові (при потребі візиту в помешкання).

2.1.2. Мобільна бригада повинна бути забезпечена:

 • дистанційним безконтактним термометром (температурним сканером);
 • дезінфікуючими засобами (спиртовмісними антисептиками) для індивідуального використання;
 • контейнером для утилізації використаних ЗІЗ;
 • засобами зв’язку (мобільний телефон).

2.1.3. Безпосередньо перед візитом кожен член мобільної бригади, з метою недопущення інфікування, має провести гігієнічну обробку рук спиртовмісним антисептиком.

2.1.4. При отриманні інформації щодо наявності офіційно підтвердженого випадку COVID-19 в сім’ї, до якої було заплановано візит – візит потрібно скасувати. При наявності нагальної необхідності забезпечення дитини (дітей) критично важливими для життя засобами (продукти харчування, ліки тощо) розглянути можливість зробити це безконтактно: наприклад, залишити необхідні засоби біля дверей помешкання, уникаючи близького контактування з членами сім’ї та використовуючи для зв’язку засоби телекомунікації (телефон, відеозв’язок).

При отриманні інформації про перебування когось із членів родини на самоізоляції через нещодавнє повернення з-за кордону, візит у сім'ю повинен бути здійснений із підвищеними заходами безпеки – контакт з членами сім’ї має відбуватися на вулиці, збільшивши дистанцію до 3 метрів, у разі надання сім’ї гуманітарної допомоги, передача повинна здійснюватися безконтактно. 

2.2. Дії з безпеки під час візиту

2.2.1. Загальні дії з безпеки

 • Підтримувати відстань від людей не менше 1 метра.
 • Візити рекомендовано проводити на відкритому повітрі.
 • Якщо необхідно провести візит в помешкання, одягнути одноразові бахіли та використати дистанційний безконтактний термометр, щоб пересвідчитись, що в членів сім’ї немає лихоманки. Не торкатися нічого в помешканні.
 • Дотримуватися респіраторної гігієни та етикету кашлю (чхати або кашляти в зігнутий лікоть або хустинку з її подальшою утилізацією).

2.2.2 Дії при виявлені у когось з членів сім’ї симптомів, схожих на ознаки коронавірусної хвороби[2]:

- Виміряти температуру усім членам сім’ї дистанційним безконтактним термометром, зберігаючи дистанцію в 1 метр, з метою своєчасного виявлення інших членів сім’ї з лихоманкою.

- Запитати у члена сім’ї з ознаками гострого респіраторного захворювання чи він/вона мав/мала протягом останніх 14 днів тісний контакт з підтвердженим або ймовірним[3] випадком COVID-19; уточнити чи протягом останніх тижнів особа відвідувала або проживала у інших країнах, де є підтверджені випадки коронавірусного захворювання COVID-19 відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ. У випадку позитивної відповіді рекомендувати звернутись до лікаря з надання первинної медичної допомоги (лікаря загальної практики - сімейного лікаря або терапевта).

Обов’язково впевнитись, що у особи є відповідний контакт лікаря, якщо немає – надати контакти найближче територіально розташованої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Якщо виникають сумніви щодо самостійного звернення члена сім’ї до лікаря, сповістити медичного працівника найближчої амбулаторії.

- При наявності у члена сім’ї ознак тяжкого гострого респіраторного захворювання (температура тіла≥38ºС та хоча б один з наступних симптомів: задишка, кашель або утруднене дихання, кровохаркання, нудота, блювання, діарея, сплутаність свідомості, загальмованість) – потрібно викликати бригаду екстреної медичної допомоги (телефонний номер 103).

- З метою обмеження подальшого поширення хвороби потрібно поінформувати усіх членів сім’ї щодо необхідності дотримання самоізоляції, особистої гігієни, заходів з профілактики інфікування, обмежень побутових контактів з акцентуванням уваги на першочерговому забезпеченні безпеки дітей.

У випадку неможливості забезпечення догляду за дитиною у зв’язку з госпіталізацією батьків, інших осіб, які можуть здійснювати догляд, або ускладенням догляду за дитиною вдома через стан здоров’я таких осіб (інвалідність, порушення функціонування), потрібно рекомендувати тимчасово перемістити дитину (дітей) до окремого закладу, визначеного для даних цілей рішенням місцевих органів влади, на час проведення обсервації (ізоляції) та до завершення стаціонарного лікування батьків, інших осіб, які можуть здійснювати догляд за дитиною.

2.3. Дії з безпеки після візиту

2.3.1. Після візиту кожен член мобільної бригади має провести гігієнічну обробку рук спиртовмісним антисептиком. Якщо був візит в помешкання, одноразові бахіли потрібно зняти і помістити у спеціально призначений контейнер для їхньої подальшої утилізації та провести гігієну рук.

2.3.2. Враховуючи контактний шлях інфікування, респіратор (маску) слід замінити, якщо:

- він став вологим або до нього торкалися потенційно забрудненими руками (незалежно від того, одягнені рукавички чи ні);

- на нього потрапила будь-яка біологічна рідина (перед тим як зняти респіратор (маску) слід вийти з будинку (квартири) або відійти на відстань трьох метрів від особи, в якої виявлено ознаки захворювання).

2.3.3. Якщо здійснено візит до сім’ї, в якій виявлено симптоми, схожі на ознаки коронавірусної хвороби COVID-19 – потрібно повністю замінити ЗІЗ та продезінфікувати руки і взуття.

2.3.4. Наприкінці робочого дня (усіх візитів) кожен член мобільної бригади має зняти та утилізувати ЗІЗ в одній із наведених послідовностей:

- рукавички, захисні окуляри, ізоляційний (захисний) халат, маска; або

- ізоляційний (захисний) халат разом із рукавичками, захисні окуляри, маска.

Використані ЗІЗ зберігаються в спеціально призначеному контейнері для їхньої подальшої утилізації.

Після зняття та поміщення ЗІЗ у контейнер слід провести гігієну рук:

- якщо руки видимо забруднені (наприклад, бронхіальним секретом або іншими виділеннями внаслідок неправильного зняття ЗІЗ) помити їх з милом та водою;

- якщо руки видимо не забруднені, обробити спиртовмісним антисептиком для рук.

2.4. Дії з безпеки при поверненні додому

2.4.1. Повернувшись додому, перше, що треба зробити, - помити руки. Потім зняти верхній одяг і ще раз провести цю процедуру. Після миття руки слід обробити антисептиком.

2.4.2. Верхній одяг потрібно прибирати на балкон (або залишити на вулиці, при проживанні в приватному будинку) - під променями сонця вірус гине. Краще мати два комплекти верхнього одягу, щоб поки один висить на балконі (вулиці) й дезинфікується, в іншому можна вийти.

2.4.3. Вуличне взуття бажано залишити у передпокої або поза межами помешкання. Взуття можна обробити антисептиком чи спиртом.

2.4.4. Якщо користувались під час візитів мобільним телефоном – його поверхні потрібно протерти антисептиком.

2.4.5. За потреби провести загальні гігієнічні процедури (прийняти душ, вимити волосся та ін.).

2.5. Загальні профілактичні заходи (щоденна безпека)

2.5.1. Уникати скупчень людей, дотримуватися мінімальної дистанції в щонайменше 1,5 метра, ходити в громадських місцях в захисній масці, намагатися не користуватися ліфтом.

2.5.2. Уникати дотиків до обличчя. Не торкатися брудними руками очей, носа та рота.

2.5.3. Часто обробляти руки милом чи антисептиком, дотримуватися гігієни кашлю, використовувати одноразові серветки та хустинки.

2.5.4. Проводити регулярні вологі прибирання оселі з використанням дезінфікуючих засобів, декілька разів на день провітрювати приміщення.

2.5.5. Термічно обробляти продукти. Не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця. Уникати незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами.

2.5.6. Зміцнювати імунітет та слідкувати за самопочуттям - повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи та водний баланс організму.

2.6. Дії при виявленні у себе симптомів, схожих на ознаки коронавірусної хвороби

2.6.1. У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно звернутися до свого лікаря з надання первинної медичної допомоги (лікаря загальної практики -сімейного лікаря або терапевта). Це не обов'язково має бути особистий візит, можна лікарю зателефонувати або написати повідомлення у месенджері. Важливо виконувати рекомендації лікаря. За відсутності лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким підписано декларацію про вибір лікаря, варто звертатися на «гарячу лінію» Національної служби здоров’я України за телефонним номером 1677 для отримання консультацій щодо подальших дій.

2.6.2. Самоізолюватися. Мінімізувати контакти із близькими людьми. Спілкуватись через засоби інтернет- та телекомунікації. Дотримуватись індивідуальної гігієни. Якщо є можливість – користуватись окремою ванною кімнатою та окремо харчуватись.

2.6.3. Повідомити керівництво свого закладу/установи про причини самоізоляції.

2.6.4. У разі погіршення стану здоров’я (температура тіла≥38ºС та хоча б один з наступних симптомів: кашель або утруднене дихання, задишка, кровохаркання, нудота, блювання, діарея, сплутаність свідомості, загальмованість) – викликати бригаду екстреної медичної допомоги (телефонний номер 103).

Корисні джерела інформації

 

 1. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

 

__________________________________________________________

  

Додаток

до розпорядження

Старосамбірської райдержадміністрації

                                                                    28 квітня 2020 року №182/01-04

Склад

робочої мобільної групи для здійснення моніторингу дотримання прав дітей в умовах карантину та виявлення сімей з дітьми, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах у Старосамбірському районі

 

Петрик Микола Орестович        -

заступник голови райдержадміністрації, керівник робочої групи

Досяк Олег Степанович             -

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації, заступник керівника робочої групи

Лужецька Галина Михайлівна  -

головний спеціаліст з питань запобігання бездоглядності, безпритульності, профілактики правопорушень серед дітей служби у справах дітей райдержадміністрації,  секретар- координатор робочої групи

Члени робочої групи

Зварич Іван Васильович              -

провідний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації;

Оверчук Максим Анатолійович  -

старший інспектор ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області (за згодою);

Сич Тетяна Анатоліївна               -

головний спеціаліст з питань правового забезпечення служби у справах дітей райдержадміністрації;

Турянська Леся Миколаївна        -         

заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді (за згодою);

Комар Галина Ярославівна          -

провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та з питань сім'ї управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

Фалат Вікторія Леонідівна        -

 

 

районний педіатр комунального некомерційного  підприємства  Старосамбірської  районної  ради  «Старосамбірська центральна районна лікарня» (за згодою);

Представник місцевої ради за місцем проживання (перебування) сім’ї

 

 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей

райдержадміністрації             (ПІДПИС)                         Олег ДОСЯК

 

 

[1] Підтверджений випадок – особа з лабораторно підтвердженим захворюванням COVID-19, незалежно від клінічних ознак та симптомів. Ймовірний випадок – підозрілий випадок, для якого тестування на вірус, що викликає COVID-19 не може бути однозначно трактовано (відповідно до результатів лабораторного тестування).

[2] До симптомів COVID-19 належать: лихоманка, сухий кашель, ускладнене дихання,  закладеність носа, почервоніння очей, кровохаркання, нудота та блювання, діарея.

[3] Підтверджений випадок – особа з лабораторно підтвердженим захворюванням COVID-19, незалежно від клінічних ознак та симптомів. Ймовірний випадок – підозрілий випадок, для якого тестування на вірус, що викликає COVID-19 не може бути однозначно трактовано (відповідно до результатів лабораторного тестування).