Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №181/01-04 від 27.04.2020

Про  оголошення  добору

на період дії карантину

     Відповідно до статей 22, 23 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України:           від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»; від 22 квітня 2020 року № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

З О Б О В ’ Я З У Ю:    

  1. Оголосити добір на період дії карантину на зайняття вакантної посади начальника відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.
  2. Затвердити оголошення про добір на період дії карантину на зайняття вакантної посади начальника відділу  освіти Старосамбірської районної державної адміністрації,  що додаються.
  3. ПЕТРИКА Миколу Орестовича, заступника голови райдержадміністрації визначити уповноваженою особою для проведення співбесіди.
  4. Сектору документообігу та контролю і управління персоналом апарату  районної державної адміністрації  забезпечити надсилання в електронній формі  Національному агентству України з питань державної  служби розпорядження про   добір на період дії карантину.
  5. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення інформації про добір на період дії карантину на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у встановлені терміни.
  6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

        Підстава: службова записка заступника голови райдержадміністрації Петрика М.О. від 27.04.2020 № 344/01-05.

 

                                                       (Підпис)                      Петро НАЗАР

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

районної державної адміністрації

27 квітня 2020 року №181/01-04

 

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник відділу  освіти Старосамбірської районної державної адміністрації, категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

      2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7. Може входити до складу Колегії районної державної адміністрації;

8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень;

9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11. Представляє інтереси відділу в судах під час розгляду справ стороною або третьою стороною в яких є відділ освіти;

12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

13. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

15. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

16. Приймає на роботу та звільняє з роботи, у порядку передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про працю, керівників підпорядкованих відділу установ;

18. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

20. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 9250,00 гривень;

2) розміри надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

3) преміювання відповідно до чинного законодавства.

Інформація про строковість   призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається з 28 квітня до 17 години 30 квітня 2020 року включно.

Адресат: сектор  документообігу та контролю і управління персоналом апарату Старосамбірської  райдержадміністрації     

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Сольчаник Ольга Теофанівна

тел: 03238 21242, 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів

2

Прийняття ефективних рішень

 

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

3) вміння працювати з великими обсягами інформації

3

 

Комунікації та взаємодія

 

1) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

2) вміння ефективної комунікації та публічних виступів

3) відкритість

4

 

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) управління проектами

5

 

Особистісні компетенції

 

1) аналітичні здібності;

2) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

3) інноваційність та креативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що  пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»

 

  Керівник апарату                         (Підпис)                Микола ГОД

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено