Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №148/01-04 від 08.04.2020

Про втрату чинності паспорта       

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212152

на 2020 рік

            На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 31 березня 2020 року №133/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

        ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», затверджений розпорядженням Старосамбірської районної державної адміністрації від 24 січня 2020 року №30/01-04 «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВ 0212152 на 2020 рік».
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Петрика М.О.

Голова                  (ПІДПИС)                                          П. НАЗАР