Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №146/01-04 від 06.04.2020

Про  оголошення  конкурсу  на зайняття вакантної

посади начальника відділу освіти Старосамбірської

районної державної  адміністрації

 

   Відповідно до статей 22, 23 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»

   З О Б О В ’ Я З У Ю:    

  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.
  2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації, що додаються.
  3. Сектору документообігу та контролю і управління персоналом апарату  районної державної адміністрації  забезпечити надсилання в електронній формі  Національному агентству України з питань державної  служби розпорядження про оголошення конкурсу та умови його проведення.
  4. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у встановлені терміни.
  5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

                                                                                                             Петро НАЗАР

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

районної державної адміністрації

6 квітня 2020 року №146/01-04

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу освіти Старосамбірської  районної державної адміністрації Львівської області

Загальні умови:

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

      2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7. Може входити до складу Колегії районної державної адміністрації;

8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень;

9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11. Представляє інтереси відділу в судах під час розгляду справ стороною або третьою стороною в яких є відділ освіти;

12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

13. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

15. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

16. Приймає на роботу та звільняє з роботи, у порядку передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про працю, керівників підпорядкованих відділу установ;

18. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

20. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 9250,00 гривень;

2) розміри надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

3) преміювання відповідно до чинного законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», в якому обов’язково зазначається така інформація:

-  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує         особу та підтверджує громадянство      України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж      державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних  посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони,  визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України                “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка бажає взяти участь у               конкурсі, може додати до заяви про             участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про    попередні результати тестування тощо;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 Інформація приймається до 18 години 15 квітня 2020 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.   

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з     додатком 3 до Порядку проведення  конкурсу на    зайняття     посад     державної    служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо.

Місце, час і дата початку проведення перевірки оцінювання кандидатів

м. Старий Самбір, вулиця  Л.Галицького, 40,

о 11 год. 00 хв. 22 квітня 2020 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Сольчаник Ольга Теофанівна

тел: 03238 21242, 

    e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів

2

Прийняття ефективних рішень

 

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

3) вміння працювати з великими обсягами інформації

3

 

Комунікації та взаємодія

 

1) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

2) вміння ефективної комунікації та публічних виступів

3) відкритість

4

 

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) управління проектами

5

 

Особистісні компетенції

 

1) аналітичні здібності;

2) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

3) інноваційність та креативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що  пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»

 

 

 

Керівник апарату                                                                           Микола ГОД

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини