Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №142/01-04 від 02.04.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212111

на 2020 рік

     На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 20 березня 2020 року №117/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

     ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Петрика М.О.

Голова                 (ПІДПИС)                                      П. НАЗАР

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області
2 квітня 2020 року №142/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

                     04056411
                (код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області (найменування відповідального виконавця)

 

04056411
   (код за ЄДРПОУ)

3.

0212111
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2111
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0726
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  1 410 400,00 гривень, у тому числі загального фонду –          1 410 400,00   гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX, 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №67/01-04 від 20.02.2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №117/01-04 від 20.03.2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Завдання 1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

       

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

1390400,00

 

1390400,00

 

2

Закупівля будівельних матеріалів для ремонту в АЗПСМ с.Стрілки

20000,00

 

20000,00

Усього

1410400,00

 

1410400,00

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Програма підтримки ФАПів, які не ввійшли в спроможну мережу

805 200,00

 

805 200,00

 

Усього

805 200,00

 

805 200,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

660000

 

660000

 

Нарахування на оплату праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

145200

 

145200

 

Оплата електроенергії

Гривень

План використання бюджетних коштів

300000

 

300000

 

Оплата газопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

44000

 

44000

 

Оплата води та водовідведення

Гривень

План використання бюджетних коштів 

6200

 

6200

 

Оплата теплопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

80000

 

80000

 

Оплата інших комунальних послуг

Гривень

План використання бюджетних коштів 

 80000

 

80000

 

Оплата за реєстрацію транспортних засобів

Гривень

План використання бюджетних коштів 

75000

 

75000

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість працівників

шт.од.

Штатний розпис

15,5

 

15,5

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Стат.дані

7735

 

7735

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Розрахунок 

101351,0

 

 101351,0

 

 Кількість природного газу м3,усього

од.

Розрахунок

3486,0

 

3486,0

 

Кількість м3 води та водовідведення,усього

од.

Розрахунок

160

 

160

 

Кількість  Гкал теплопостачання,усього

од.

Розрахунок

33,54

 

33,54

 

Кількість дров м3,усього

 од.

Розрахунок

80,97

 

80,97

 

Кількість нових автомобілів, що підлягають реєстрації

од.

Розрахунок

5

 

5

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн.

Розрахунок

6442,00

 

6442,00

 

Середня вартість 1 Гкал теплопостачання

грн.

Розрахунок

2384,92

 

2384,92

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

 Розрахунок

2,96

 

2,96

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн.

Розрахунок

12,62

 

12,62

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

Розрахунок

988

 

988

 

Середня вартість 1 м3 води та водовідведення

грн.

Розрахунок

38,81

 

38,81

 

Середня вартість реєстрації 1 автомобіля

грн.

Розрахунок

15000

 

15000

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

Розрахунок

55

 

55

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

 Розрахунок

 100

 

100

 

Забезпеченість витрат на реєстрацію автомобілів

 Розрахунок

 100

 

100

2

Закупівля будівельних матеріалів для ремонту в АЗПСМ с.Стрілки

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата за будівельні матеріали

Гривень

План використання бюджетних коштів 

20000

 

20000

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, що планується відремонтувати

Од.

 Розрахунок

1

 

1

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість будівельних матеріалів для 1 об’єкта, що планується відремонтувати  

Гривень

 Розрахунок

20000

 

20000

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату за будівельні матеріали для АЗПСМ с.Стрілки

 Розрахунок

 100

 

100

                             

 

_________________________________________________________

Конституція України