Старосамбірська

районна державна адміністрація

проект розпорядження "Про виконання програми соц.-екном. та культурного розвитку району у І пів.,,,,

                                          ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

_____________________         Старий Самбір                                   __________

Про виконання Програми соціально-економічного

та культурного розвитку Старосамбірського району

у І півріччі  2012 року

Відповідно до статті 6, пункту 2 статті 13, статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Колегії від «____»__________2012 року №_____ “Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району   у І півріччі 2012 року»:

1. Керівникам управлінь, відділів райдержадміністрації:

1.1. Вживати заходи для забезпечення  динамічного розвитку відповідних галузей. 

1.2. Впродовж 2012 року    в межах кошторисних призначень забезпечити реалізацію заходів з виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік.

2. Т.в.о.начальника відділу освіти райдержадміністрації С.Маковському, начальнику відділу культури райдержадміністрації П.Юрчику, головному лікарю комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» Ю.Войтіву, директору територіального центру соціального обслуговування населення Л.Копачу  забезпечити виконання заходів з підготовки бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років.

3. Т.в.о.начальника відділу освіти С.Маковському забезпечити проведення запланованих у 2012 році ремонтних робіт в закладах освіти району.

4. Рекомендувати  сільським, селищним, міським  головам:

4.1. Активізувати роботу щодо освоєння коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів  в передбачених обсягах на ремонт вулиць і комунальних доріг та завершити проведення ремонтних робіт  до 1 листопада поточного року.

4.2. Опрацювати питання щодо затвердження Порядку розрахунків та залучення замовників будівництва до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів відповідно до вимог ст..40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та щоквартально до 18 числа місяця, наступного за звітним інформувати райдержадміністрацію про кількість укладених договорів на пайову участь та суму отриманих від пайової участі замовника коштів.

4.3. Провести інвентаризацію незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок, які могли б зацікавити інвестора та відповідно до запропонованої форми до 1 грудня 2012 року подати інформацію в райдержадміністрацію.

5. Міським головам міст Старий Самбір І.Грись, Добромиль М.Матіяшу,  Хирів І.Голубцю:

5.1. Вжити заходи для підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 років.

5.2. Активізувати роботу щодо внесення інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

6. Міському голові м.Добромиль М.Матіяшу на сесії міської ради розглянути питання про діяльність комунального підприємства МВУЖКГ м.Добромиль та можливість надання дотації на погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

7. Відділу економіки райдержадміністрації (М.Масляк):

7.1. Підготувати та погодити в головному управлінні економіки та промислової політики облдержадміністрації пропозиції до показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району на 2013 рік, врахувавши основні положення Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району на період 2008-2017 років.

7.2. До кінця поточного року підготувати проект Програми розвитку малого підприємництва у Старосамбірському районі на 2013-2014 роки»

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                        В.Д.Цегенько  

 

Додаток  1

до розпорядженння

голови райдержадміністрації

______________________

_________

 

Форма подання інформації про будівлі, приміщення:

І. Відомості про об’єкт інвестування:

______________________________________________________________________

1.1. Місце розташування:

 ______________________________________________________________________

1.2. Загальна площа _________ м2

1.2.1. виробничі приміщення __________ м2

1.2.2. складські приміщення __________ м2

1.2.3. адміністративні приміщення ________ м2

1.3. Кількість поверхів _____

1.4. Рік прийняття об’єкта в експлуатацію (припинення будівництва) _____

1.5. Форма власності:

q    приватна

q    колективна

q    державна

q    комунальна

1.6. Функціональне призначення:  ________________________________________

1.7. Площа відведеної земельної ділянки__ ___ га

1.8. Оформлено право на земельну ділянку:

q     власність:

q     користування (оренда)

q     приватна

q     орендна плата ________ грн./м2/рік

q     колективна

q     строк оренди: до ________ року

q     державна

 

q     комунальна

 

q     плата за землю _________ грн./м2/рік

 

1.9. Характеристика наявних інженерних мереж та комунікацій:

1.9.1. Водопостачання

q    так:

q    ні:

q    центральне

відстань до найближчого джерела

q    власне:

підключення ________________ м

q    стан:

 

q    діюче:

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт:

 

q    так

 

q    ні

 

1.9.2. Каналізація

q    так:

q    ні:

q    центральна:

відстань до найближчого джерела

q    власна

підключення ________________ м

q    стан:

 

q    діюча:

 

q    недіюча

 

q    необхідність ремонтних робіт:

 

q    так

 

q    ні

 

1.9.3. Газопостачання

q    так:

q    ні:

q    тиск _________

відстань до найближчого джерела

q    стан:

підключення _______ м

q    діюче

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт

 

q    так

 

q    ні

 

 

            1.9.4. Електропостачання

q    так:

q    ні:

q    потужність _____ кВА

відстань до найближчого джерела

q    стан:

підключення ________________ м

q    діюче

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт

 

q    так

 

q    ні

 

            1.9.5. Опалення

q    так:

q    ні

q    централізоване

 

q    власне:

 

q    стан:

 

q    діюче:

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт

 

q    так

 

q    ні

 

            1.9.6. Наявність залізничної вітки:

q    так

q    ні:

 

відстань до найближчої _______ км

 

 

 

 

       

1.9.7. Відстань до обласного центру: ________ км

1.9.8. Відстань до найближчих міжнародних та національних автомагістралей (які саме, км): ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

1.10. Інші відомості:  ___________________________________________________

ІІ. Умови залучення інвестицій:

            2.1. Набуття інвестором майнових прав на об’єкт інвестування:

q    продаж:

q    спільне користування (часткове фінансування)

q    оренда

(передача в користування)

____________ грн./м2

_________ % частка;

_________ грн.

____________ грн./м2

____________ років

2.2. Інше: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ІІІ. Довідкова інформація:

3.1. контактна особа ______________________________________________;

3.2. телефон, факс, е-пошта ________________________________________;

3.3. кількість населення у населеному пункті де знаходиться об’єкт  інвестування ________________ осіб;

3.4. _________ % безробіття.

IV. Додатки:

фотокартка __________ шт., (бажано);

топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500), (бажано);

поверховий план (бажано).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

до розпорядженння

голови райдержадміністрації

______________________

_________

Форма подання інформації про земельні ділянки несільськогосподарського призначення:

 

І. Відомості про об’єкт інвестування:

_________________________________________________________________________________

1.1. Місце розташування:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

           

1.2. Загальна площа __________ м2

 

1.3. Форма власності:

q    приватна

q    колективна

q    державна

q    комунальна

 

1.4. Функціональне призначення: _________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

1.5. Наявність проекту будівництва:

q    так:

q    ні

отримані дозволи та погодження (вказати):

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

1.6. Характеристика наявних інженерних мереж та комунікацій:

1.6.1. Водопостачання

q    так:

q    ні:

q    центральне

відстань до найближчого джерела

q    власне

підключення ________________ м

q    стан:

 

q    діюче

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт:

 

q    так

 

q    ні

 

1.6.2. Каналізація

q    так:

q    ні:

q    центральна

відстань до найближчого джерела

q    власна

підключення ________________ м

q    стан:

 

q    діюча

 

q    недіюча

 

q    необхідність ремонтних робіт:

 

q    так

 

q    ні

 

1.6.3. Газопостачання

q    так:

q    ні:

q    тиск _________

відстань до найближчого джерела

q    стан:

підключення _______________ м

q    діюче

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт:

 

q    так

 

q    ні

 

            1.6.4. Електропостачання

q    так:

q    ні:

q    потужність _________ кВА

відстань до найближчого джерела

q    стан:

підключення ________________ м

q    діюче

 

q    недіюче

 

q    необхідність ремонтних робіт:

 

q    так

 

q    ні

 

            1.6.5. Наявність залізничної вітки:

q    так

q    ні:

 

відстань до найближчої ____ км

1.6.6. Відстань до обласного центру: _____________ км

1.6.7. Відстань до найближчих міжнародних та національних автомагістралей (які саме, км): _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ІІ. Умови залучення інвестицій:

 

            2.1. Набуття інвестором майнових прав на об’єкт інвестування:

q    продаж:

(надання у власність)

q    спільне користування (часткове фінансування)

q    оренда

(передача в користування)

____________ грн./м2

_________ % частка;

_________ грн.

____________ грн./м2

____________ років

 

2.2. Інше: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ІІІ. Довідкова інформація:

3.1. контактна особа ______________________________________________________;

3.2. телефон, факс, е-пошта ________________________________________________;

3.3. кількість населення у населеному пункті де знаходиться об’єкт  інвестування ________________ осіб;

3.4. __25______ % безробіття.

 

IV. Додатки (бажано):

фотокартка _______ шт.; (бажано)

топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) (бажано).

                         

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено