Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №119/01-04 від 23.03.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212010

на 2020 рік

    На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»,  враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 13 березня 2020 року №104/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського  району на 2020 рік»

        ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», та затвердити його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова            (ПІДПИС)                                                     П. НАЗАР

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної державної адміністрації

23 березня 2020 року №119/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(найменування відповідального виконавця))

 

              04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.

0212010
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2010
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0731
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11 356 523,39 гривень, у тому числі загального фонду 11 305 123,39 гривень та спеціального фонду 51 400,00  гривень.

5.Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»,

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради №598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

Рішення сесії Старосамбірської районної ради №610 від 6 лютого 2020 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету старосамбірського району на 2020 рік.

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №104/01-04 від 13 березня  2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2020 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 

 

7. Мета бюджетної програми:

 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

2

Закупівля обладнання та меблів для клініко-діагностичної лабораторії КНП СРР «Старосамбірська ЦРЛ»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

11 305 123,39

0,00 

11 305 123,39

2

Закупівля обладнання та меблів для клініко-діагностичної лабораторії КНП СРР «Старосамбірська ЦРЛ»

 

51 400,00

51 400,00

 

 

 

 

 

Усього

11 305 123,39

51 400,00

11 356 523,39

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

3

 

3

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

398,25

 

398,25

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

66,00

 

66,25

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

300

 

300

 

Сума коштів на закупівлю лабораторного обладнання

гривень

Цінова пропозиція

 

51400,00

51400,00

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

2559

 

2559

 

кількість ліжко днів стаціонарних відділень

тис.од

стат.звіт.

24,9

 

24,9

 

Кількість лабораторного обладнання планується закупити

шт

Цінова пропозиція

 

3

3

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

38,78

 

38,78

 

Завантаженість ліжкового фонду  у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

90

 

90

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

9,6

 

9,6

 

Середня вартість 1 лабораторного обладнання

гривень

розрахунок

 

17133,33

17133,33

4

якості

 

 

 

 

 

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

0,01

 

0,01

 

 забезпечення коштами на тзакупівлю лабораторного обладнання

%

розрахунок

 

100

100

 

 

______________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено