Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №115/01-04 від 19.03.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0217368

на 2020 рік

              

    На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 2 березня 2020 року №87/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського  району на 2020 рік»

    ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова          (підпис)                                          П. НАЗАР

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної державної адміністрації і
19 березня 2020 року №115/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

                     04056411
                (код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

 

04056411
   (код за ЄДРПОУ)

3.

0217368
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7368
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0490
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  572 300,00 гривень, у тому числі загального фонду –  0,00   гривень та спеціального фонду – 572 300,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX, 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

Рішення сесії Львівської обласної ради за №981 від 11.02.2020 року «Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету на 2020 рік»

Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації за №99/0/5-20 від 21.02.2020 року «Про розподіл видатків на капітальне будівництво»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №87/01-04 від 02.03.2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Завдання 1

Здійснення реконструкції об’єктів

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

       

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення реконструкції об’єкту амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка, 8а в с.Стрілки Старосамбірського району Львівської області

 

299300,00

299300,00

2

Забезпечення реконструкції об’єкту амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. І. Франка, 69 в

с.Головецько Старосамбірського району Львівської області

 

273000,00

273000,00

Усього

 

572300,00

572300,00

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Програма капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2020 рік

 

 572 300,00

572 300,00

 

Усього

 

 572 300,00

572 300,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Здійснення реконструкції об’єктів

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів

Гривень

План використання бюджетних коштів

 

572 300,00

572 300,00

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які планується реконструювати

од.

Розрахунок

 

 

2

2

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

грн.

Розрахунок

 

286150,00

286150,00

4

якості

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

План

 

100

100

                             

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено