Старосамбірська

районна державна адміністрація

проект розпорядження "Про виконання районного бюджету та бюджету району у І півріччі 2012 року"

                                                   ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

_____________________         Старий Самбір                                   __________

    

Про  виконання  районного бюджету  та

бюджету району у  I  півріччі 2012 року

Відповідно до статті  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Колегії райдержадміністрації від «___» серпня 2012 року №____ «Про  виконання  районного бюджету  та бюджету району у  I  півріччі 2012 року»:   

1. Старосамбірській міжрайонній державній  податковій службі (І.Малецький), сільським, селищним, міським головам  активізувати  роботу  з  використання  внутрішніх  резервів  наповнення  місцевого  бюджету,  шляхом  легалізації  виплати  заробітної  плати  тіньового  сектору  економіки  та  недопущення  виплати  зарплати  нижче  встановленого  державою  мінімуму  та  збільшенням  бази  оподаткування  суб’єктів   господарювання.

2. Рекомендувати  сільським,  селищним, міським  головам:

2.1. Забезпечити  виконання  завдань  в  частині  наповнення  місцевих  бюджетів  за  9 місяців 2012 року ;

2.2. Вжити  додаткові  заходи  щодо  забезпечення  в  повному  обсязі  проведення  видатків  на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ, енергоносіїв, придбання  продуктів  харчування,  медикаментів  та  не  допускати  кредиторської  заборгованості  із  зазначених  видатків;

2.3. Чисельність  працівників  бюджетних  установ  привести  у  відповідність  до  фонду  оплати  праці,  затвердженого  у  місцевих бюджетах  та  кошторисних  призначеннях.

2.4. Забезпечити  цільове та ефективне  використання бюджетних коштів.

3. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на т.в.о. першого  заступника  голови   райдержадміністрації  В.Стрижака.

Голова райдержадміністрації                                               В.Д.Цегенько                                                                       

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено