Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 20.07.2012 №242/01-01 )

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

20 липня 2012 року        Старий Самбір                                 №242/01-01

                       

 

Про створення районної комісії з визначення

переліку сільськогосподарських підприємств з

питань фінансування розвитку виноградарства,

садівництва і хмелярства

Відповідно до статті 6, статті 13,  пункту 9 статті 39 «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року №587 та наказу Міністерства агропромислової політики  України від 19 червня 2012 №365  «Про затвердження нормативів, в межах яких проводиться  компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності  та переліку механізмів і техніки»:

1. Створити районну  комісію з визначення переліку сільськогосподарських підприємств з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, згідно з додатком.

2. Затвердити положення про Комісію з визначення переліку сільськогосподарських підприємств з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, що додається.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В.Стрижака.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                      В.Д.Цегенько

 

 

 

 

Додаток

                                                                                     до розпорядження голови

                                                                                     райдержадміністрації

20 липня 2012 року

№242/01-01

 

СКЛАД

районної комісії з визначення переліку сільськогосподарських

підприємств з питань фінансування розвитку виноградарства,

садівництва і хмелярства

 

Стрижак  Валерій Олександрович

- заступник голови райдержадміністрації,       голова комісії

Курій 

Ярослав Петрович

- начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, заступник голови комісії

Грицик 

Оксана Петрівна

- начальник фінансово-господарського відділу управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Назаревич 

Олег Ярославович

- завідувач сектору організації виробництва та маркетингу сільськогосподарської продукції і врегулювання майнових відносин управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Дудик 

Роман Мирославович

- провідний спеціаліст фінансової інспекції Старосамбірської об’єднаної Державної фінансової інспекції у Старосамбірському районі (за згодою)

Петрівська 

Леся Ігорівна

- начальник фінансового управління  райдержадміністрації

Лозинський 

Петро          Олексійович

- голова асоціації фермерів та приватних землевласників у  Старосамбірському районі (за згодою)

 

 

 

Заступник голови, т.в.о.керівника апарату

райдержадміністрації                                                                              З.Кутельмах

 

 

 

 

 

  

Затверджено

                                                                                     розпорядження голови

райдержадміністрації

20 липня 2012 року

№242/01-01

                                                                                  

Положення

про районну комісію з визначення переліку сільськогосподарських

підприємств з питань фінансування розвитку виноградарства,

садівництва і хмелярства

 

1. Положення про районну комісію з визначення переліку сільськогосподарських підприємств з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства (надалі – Комісія) регулює порядок розгляду Комісією інформації про     фактично понесені витрати, що подаються на отримання компенсації витрат за напрямами  та  визначення остаточного обсягу компенсації.

2. Очолює Комісію заступник голови  райдержадміністрації.

3. До складу Комісії  можуть входити з правом дорадчого голосу  представники  громадських організацій.

4. До складу Комісії не можуть входити особи, які є працівниками, власниками, акціонерами суб’єктів господарювання – претендентів на державну компенсацію.

5. Комісія проводить свої засідання в міру подання документів на розгляд до 5  числа щомісячно і подає зведені відомості про фактичні витрати   на обласну комісію до 15 числа щомісячно.

6.    Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її членів.

7. Засідання Комісії веде голова   або його заступник.

8. Члени комісії   мають  право:

- ознайомитися з матеріалами, поданими на розгляд;

- заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати окрему думку;

- брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

9. Рішення Комісії схвалюється простою більшістю голосів її членів,  присутніх на засіданні.

10. За результатами засідання секретар Комісії оформляє протокол з підписами членів Комісії та інші документи передбачені наказом.

11. Комісія повинна здійснювати виїзні перевірки, для підтвердження фактичних обсягів виконаних робіт.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. №587 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2012 року № 285, пункт 7, для отримання компенсації  суб’єкти господарювання на розгляд Комісії подають такі документи один раз в рік:

- копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- документи, що посвідчують право на земельну ділянку (державні акти на право власності та постійного користування земельною ділянкою, договори щодо відчуження земельної ділянки, свідоцтво про право на спадщину і договір оренди землі, що зареєстровані в установленому порядку);

- затверджену Мінагрополітики проектно-кошторисну документацію на створення, зрошення виноградників, плодово-ягідних насаджень та хмільників;

- акти інвентаризації станом на 1 червня виноградників, садів, ягідників та хмільників за встановленими Мінагрополітики формами;

- технологічні карти та кошториси на виконання робіт;

- бізнес-план діяльності, яка провадиться у хмелярстві;

- довідку про банківські реквізити (у разі їх зміни надається повторно);

- погодження Мінагрополітики на списання виноградників, які закладалися за рахунок бюджетних коштів (для отримання компенсації за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 5 Порядку);

- зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

щомісяця до 5 числа:

- заяву про компенсацію;

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою;

- реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

- окрім того, на момент першого подання документів для отримання компенсації суб’єкти господарювання подають довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі відсутності заборгованостей такі довідки подаються повторно через півроку, у разі їх наявності - щомісяця до моменту погашення заборгованості.

-у разі проведення посадки насаджень або їх ремонту суб’єкти господарювання додатково подають документи, що підтверджують походження садивного матеріалу та його категорію.

- суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, подають зазначені документи комісії, утвореній Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.

- документи приймаються до 15 грудня звітного бюджетного року.

- компенсація про фактичні витрати надається  згідно нормативів затверджених  наказом  Мінагрополітики  України від 19.06.2012 №365.

- в разі, коли суб’єктом господарювання понесені фактичні витрати вищі від нормативу – компенсація виділяється згідно нормативу.

 

                                                             

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено