Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 17.07.2012 №79/01-09

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

доручЕННЯ

ГОЛОВИ районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

17 липня    2012 року                Старий Самбір                       №79/01-09

Про підготовку інвестиційного паспорту

                                 Старосамбірського району

 

 

На виконання листа Львівської обласної державної адміністрації від 11 липня 2012 року №5/7-6119/0/2-12/1-29, для підготовки інвестиційного паспорту Старосамбірського району:

 М.Масляку, Я.Курію, Н.Душній, І.Березовському, Г.Павлечко, С.Маковському, Ю.Войтіву, П.Юрчику, Н.Баран

1. Підготувати та подати вичерпну інформацію, згідно з встановленими в додатку формами.

2. Дотримуватись вимог щодо повноти та достовірності інформації.

                                                                                  Термін: до 18 липня 2012 року

                                                                         

                                                                         М.Масляку

1. Основні макроекономічні показники за 2011 рік (таблиця 1).

2. Галузева структура реалізованої промислової продукції станом на 1 січня 2012 року (таблиця 2).

3. Основні показники підприємництва за 2011 рік (таблиця 3).

4. Інвестиційні пропозиції (таблиця 4).

5. Перелік підприємств з іноземними інвестиціями (таблиця 5).

                                                                                 Термін: до 18 липня 2012 року

 

                                                                        Я.Курію

6. Структура сільського виробництва за 2011 рік (таблиця 6).

                                                                               Термін: до 18 липня 2012 року

                                                                     

                                                                       Н.Душній

7. Структура доходів і видатків місцевого бюджету за 2011 рік (таблиця 7).

                                                                               Термін: до 18 липня 2012 року

 

                                                                      І.Березовському

8. Розподіл земель за цільовим призначенням станом на 1 січня 2012 року (таблиця 8).

                                                                              Термін: до 18 липня 2012 року

 

                                                                     Г.Павлечко

9. Основні показники соціальної сфери за 2011 рік (таблиця 9).

                                                                             Термін: до 18 липня 2012 року

 

                                                                    С.Маковському

10. Структура навчальних закладів на початок 2011 навчального року (таблиця 10).

                                                                             Термін: до 18 липня 2012 року

 

                                                                    Ю.Войтіву

11. Структура закладів охорони здоров’я станом на 1 січня 2012 року (таблиця 11).

                                                                             Термін: до 18 липня 2012 року

 

                                                                    П.Юрчику

12. Структура закладів культури станом на 1 січня 2012 року (таблиця 12).

                                                                            Термін: до 18 липня 2012 року

 

                                                                   Н.Баран

13. Узагальнену інформацію надати головному управлінню з питань розвитку туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації.

                                                                           Термін: до 19 липня 2012 року

 

 

 

 

 

Володимир Цегенько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до доручення голови

                                                                                     райдержадміністрації

17 липня 2012 року

№79/01-09

Таблиця 1

 

Основні макроекономічні показники за 2011 рік

Виробництво с/г продукції (млн. грн.)

 

Обсяги реалізованої промислової  продукції (млн. грн.)

 

Капітальні інвестиції (млн. грн.)

 

                                     в т.ч. в основний капітал (млн. грн.)

 

Іноземні інвестиції (млн. дол. США.)

 

Обсяги будівельних робіт (млн. грн.)

 

Роздрібний товарооборот (млн. грн.)

 

Обсяг реалізованих послуг (млн. грн.)

 

Надходження до бюджету (млн. грн.)

 

Питома вага району в економіці області за обсягом:

Реалізованої промислової продукції

 

Продукції сільського господарства

 

Інвестицій в основний капітал

 

Експорту товарів і послуг

 

Імпорту товарів і послуг

 

Доходів місцевих бюджетів

 

Роздрібного товарообороту

 

 

Таблиця 2

Промисловість

Галузева структура реалізованої промислової продукції станом на 1 січня 2012 року

Питома вага,

%

Добувна промисловість

 

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових       виробів

 

Легка промисловість

 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

 

      Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

 

Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

 

Машинобудування

 

                                           

Таблиця 3

Підприємництво

 Основні показники за 2011 рік

 

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення, одиниць

 

Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві, одиниць

 

Питома вага надходжень в Зведений бюджет району, %

 

Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб

 

 

 Таблиця 4

Інвестиційні пропозиції

Земельні ділянки

(кількість ____, загальною площею ___ га)

 

Вільні приміщення

(кількість ____, загальною площею ___ м2)

 

Інвестиційні проекти

(кількість ____)

 

                                                                                                                                     

                                                                            Таблиця 5

Перелік підприємств  з іноземними інвестиціями

Назва підприємства

Адреса підприємства

Вид діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Таблиця 6

Структура сільськогосподарського виробництва за 2011 рік

Загальний обсяг валового виробництва с/г продукції, млн. грн.,

у тому числі:

 

- валове виробництво галузі рослинництва, млн. грн.

 

питома вага у загальних обсягах, %

 

- валове виробництво галузі тваринництва, млн. грн.

 

питома вага у загальних обсягах, %

 

 

                                                                            Таблиця 7

Структура доходів і видатків місцевого бюджету за 2011 рік

 

Сума

тис. грн.

Питома вага, %

I. Доходи

 

 

Всього

 

 

в т.ч. трансферти

 

 

з них:

 

 

податок з доходів фізичних осіб 

 

 

місцеві податки і збори

 

 

II. Видатки

 

 

Всього

 

 

з них:

 

 

- на освіту

 

 

- на охорону здоров’я

 

 

- на соціальний захист населення

 

 

 

                                                                           Таблиця 8

Земельний фонд

Розподіл земель за цільовим призначенням станом на 1 січня 2012 року

тис. га

Всього земель

 

з них:

 

Землі сільськогосподарського призначення

 

Ліси та інші лісовкриті площі

 

Забудовані землі

 

Землі під водою

 

 

                                                                                        Таблиця 9

Соціальна сфера

Основні показники за 2011 рік

 

Всього постійного населення, тис. осіб

 

          у тому числі пенсіонери, тис. осіб

 

Чисельність найманих працівників, тис. осіб

 

Рівень зареєстрованого безробіття, %

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн.

 

 

                                                                                          Таблиця 10

Освіта

Навчальні заклади на початок 2011 навчального року

 

Кількість вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, одиниць (на початок навчального року)

 

Кількість вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, одиниць (на початок навчального року)

 

Кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць

 

Кількість денних загальноосвітніх  навчальних закладів, одиниць (на початок навчального року)

 

Кількість постійних дошкільних закладів, одиниць

 

Чисельність учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Таблиця 11

Охорона здоров‘я

Заклади охорони здоров’я станом на 1 січня 2012 року

Кількість лікарняних закладів, одиниць

 

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

 

Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, одиниць

 

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів,  одиниць

 

Чисельність лікарів, осіб

 

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб

 

Кількість санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, одиниць

 

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних закладах, одиниць

 

 

                                                                                                     Таблиця 12

Культура

Заклади культури станом на 1 січня 2012 року

Кількість закладів культури клубного типу, одиниць

 

Кількість місць у закладах культури клубного типу, тис. місць

 

Кількість масових та універсальних бібліотек, одиниць

 

 

 

 

Заступник голови, т.в.о. керівника

апарату райдержадміністрації                                                        З.Кутельмах

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено