Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №93/01-04 від 03.03.2020

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212111

на 2020 рік

    На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 20 лютого 2020 року №67/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

        ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виклавши його в новій редакції, що додається.
  2.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                      (підпис)                                                            П. НАЗАР

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної державної адміністрації 
3 березня 2020 року №93/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

                     04056411
                (код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

04056411
   (код за ЄДРПОУ)

3.

0212111
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2111
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0726
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  1 335 400,00 гривень, у тому числі загального фонду –  1 335 400,00   гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX, 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №67/01-04 від 20.02.2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

       

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

1315400,00

 

1315400,00

 

2

Закупівля будівельних матеріалів для ремонту в АЗПСМ с.Стрілки

20000,00

 

20000,00

Усього

1335400,00

 

1335400,00

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Програма підтримки ФАПів, які не ввійшли в спроможну мережу

805200,00

 

805200,00

 

Усього

805200,00

 

805200,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

 

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

660000,00

 

660000,00

 

 

Нарахування на оплату праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

145200,00

 

145200,00

 

 

Оплата електроенергії

Гривень

План використання бюджетних коштів

300000,00

 

300000,00

 

 

Оплата газопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

44000,00

 

44000,00

 

 

Оплата води та водовідведення

Гривень

План використання бюджетних коштів 

6200,00

 

6200,00

 

 

Оплата теплопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

80000,00

 

80000,00

 

 

Оплата інших комунальних послуг

Гривень

План використання бюджетних коштів 

 80000,00

 

80000,00

 

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість працівників

шт.од.

Штатний розпис

15,5

 

15,5

 

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Стат.дані

7735

 

7735

 

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Розрахунок 

101351,0

 

 101351,0

 

 

 Кількість природного газу м3,усього

од.

Розрахунок

3486,0

 

3486,0

 

 

Кількість м3 води та водовідведення,усього

од.

Розрахунок

160

 

160

 

 

Кількість  Гкал теплопостачання,усього

од.

Розрахунок

33,54

 

33,54

 

 

Кількість дров м3,усього

 од.

Розрахунок

80,97

 

80,97

 

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн.

Розрахунок

6442,00

 

6442,00

 

 

Середня вартість 1 Гкал теплопостачання

грн.

Розрахунок

2384,92

 

2384,92

 

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

 Розрахунок

2,96

 

2,96

 

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн.

Розрахунок

12,62

 

12,62

 

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

Розрахунок

988,00

 

988,00

 

 

Середня вартість 1 м3 води та водовідведення

грн.

Розрахунок

38,81

 

38,81

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

Розрахунок

55

 

55

 

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

 Розрахунок

 100

 

100

 

2

Закупівля будівельних матеріалів для ремонту в АЗПСМ с.Стрілки

 

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Оплата за будівельні матеріали

Гривень

План використання бюджетних коштів 

20000,00

 

20000,00

 

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, що планується відремонтувати

Од.

 Розрахунок

1

 

1

 

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість будівельних матеріалів для 1 об’єкта, що планується відремонтувати 

Гривень

 Розрахунок

20000,00

 

20000,00

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату за будівельні матеріали для АЗПСМ с.Стрілки

 Розрахунок

 100

 

100

 

______________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено