Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 11.07.2012 №235/01-01

 

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

11 липня 2012 року                      Старий Самбір                                    №235/01-01

 

Про опікунську раду при Старосамбірській

районній державній адміністрації

Відповідно до  статей  6, 13, 16, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України,  Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88, Цивільного Кодексу України,  з метою забезпечення вирішення питань соціально-правового захисту недієздатних та обмежено дієздатних громадян в Старосамбірському районі:  

1. Створити опікунську раду при Старосамбірській районній державній адміністрації.

2. Затвердити Положення про опікунську раду при Старосамбірській районній державній адміністрації, що додається.

3. Затвердити склад опікунської ради при Старосамбірській районній державній адміністрації, згідно  додатку.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації З.Кутельмаха.

 

 Голова райдержадміністрації                                                                      В.Д.Цегенько

  

 

 

 

 

                                                                                  Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

11 липня 2012 року №235/01-01

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при Старосамбірській районній

державній адміністрації

 

1. Опікунська рада при Старосамбірській районній державній адміністрації (далі - опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється райдержадміністрацією.

2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням опікунської ради є сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист, соціальне обслуговування.

4. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає питання про надання до судових органів висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення опіки над недієздатною особою та призначення піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності;

- розглядає питання про влаштування інвалідів, одиноких пристарілих громадян в інтернатні заклади для людей похилого віку;

- розглядає питання про збереження і охорону майна, що належить підопічним;

- розглядає питання про використання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів;

- розглядає звіти опікунів про виконання покладених на них обов’язків щодо підопічних.

 5. Опікунська рада має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав інвалідів, одиноких людей похилого віку;

- залучати до розв’язання актуальних проблем інвалідів та одиноких людей похилого віку благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

6. Опікунську раду очолює заступник голови райдержадміністрації.

7. Голова опікунської ради:

 - скликає і координує роботу опікунської ради;

- проводить засідання, підписує протоколи засідань;

- визначає функції секретаря, інших членів опікунської ради;

- представляє опікунську раду в установах, на підприємствах, в організаціях з питань, що належать до її повноважень;

- має право делегувати повноваження членам опікунської ради.

8. Секретар опікунської ради відповідно до покладених на нього обов’язків:

- реєструє матеріали, які надходять до опікунської ради, готує матеріали, необхідні для проведення засідань опікунської ради;

- веде протоколи засідань опікунської ради;

-  веде діловодство опікунської ради.

9. У разі тимчасової відсутності голови опікунської ради, виконання його обов’язків покладається на заступника голови опікунської ради.

10. У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради виконання його обов’язків покладається на члена опікунської ради більшістю голосів на її засіданні.

11. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

12. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної людини.

13. Опікунська рада у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

14. Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів опікунської ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради.

15. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення опікунської ради.

16. Голова, заступник голови, секретар та члени опікунської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

17. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                                       до розпорядження голови

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                       11 липня 2012 року

№235/01-01

 

СКЛАД

опікунської ради при Старосамбірській

районній державній адміністрації

Кутельмах Зіновій Юрійович

-                    заступник голови райдержадміністрації, голова опікунської ради;

Павлечко Галина Дмитрівна

-                    начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, заступник голови опікунської ради;

Андрієнко Світлана Степанівна

-                    головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, секретар опікунської ради

Члени опікунської ради:

Бережницька Оксана Вікторівна

-                     начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Старосамбірського районного управління юстиції (за згодою)

Копач Леонід Миколайович

-                     директор територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг (за згодою)

Карпінська Лілія Миколаївна

-                    головний спеціаліст юридичного відділу райдержадміністрації

Войтів Юрій Ярославович

-                    головний лікар комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» (за згодою)

Бегей Ігор Петрович

-                     - головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Корпак Марія Степанівна

 

Сарахман Євгенія Іванівна

 

Куць Ярослав Васильович

-                    директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

-         директор психоневрологічного будинку-інтернат с.Созань (за згодою)

-         директор Буківського дитячого будинку-інтернат (за згодою)

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                      М.Год

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено