Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №81/01-04 від 26.02.2020

Про  районну розрахунково-аналітичну

групу   Старосамбірської районної

ланки територіальної підсистеми єдиної

державної системи цивільного захисту

Львівської області     

   Відповідно до статей 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 35 розділу ІV Кодексу Цивільного захисту України, пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, пункту 2 Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 №787, Методичних рекомендації щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи, затверджених наказом МНС України від 11.08.2010 №649, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27.11.2019 №986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 24 лютого 2017 року №130/0/5-17 «Про порядок організації радіаційного і хімічного захисту населення і територій в області», з метою збору, узагальнення та оцінки інформації про стан радіаційної і хімічної обстановки, проведення розрахунків та підготовки пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин та у зв’язку із зміною граничної чисельності працівників та впорядкування структури районної державної адміністрації

 ЗОБОВЯЗУЮ:

 1. Затвердити посадовий склад районної розрахунково-аналітичної групи Старосамбірської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, що додається.

 2. Затвердити Положення про районну розрахунково-аналітичну групу Старосамбірської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, що додається.

3.   Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 31 травня 2007 року  №256 «Про розрахунково-аналітичну групу  Старосамбірської райдержадміністрації».

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                         (Підпис)                                                      П. НАЗАР

 

                                                                                                                                                            

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       розпорядження голови

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                       26 лютого 2020 року №81/01-04

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну розрахунково-аналітичну групу Старосамбірської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області

   1.Загальні положення

 1.1. Районна розрахунково-аналітична група Старосамбірської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області (далі – районна РАГ) утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з Методичними рекомендаціями щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи, затверджених наказом МНС України від 11.08.2010  №649 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження”, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27.11.2019 №986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», з метою збору, узагальнення та оцінки інформації про стан радіаційної і хімічної обстановки, проведення розрахунків та підготовки пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин:

Районна РАГ є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом при районній державній адміністрації.

 1.2. У своїй діяльності районна РАГ керується законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Положенням.

  2. Основні завдання районної РАГ та функціональні обов’язки спеціалістів

2.1. Основними завданнями районної РАГ є:

2.1.1. Прогнозування можливої радіаційної і хімічної обстановки при аваріях на радіаційне та хімічно небезпечних об’єктах.

 2.1.2. Визначення можливих втрат населення при радіаційних та хімічних аваріях

2.1.3. Отримання даних про метеорологічну обстановку.

2.1.4. Збір та узагальнення інформації про фактичну радіаційну і хімічну обстановку, отриману від постів радіаційного і хімічного спостереження (далі – ПРХС) та диспетчерських служб (далі – ДС).

2.1.5. Оцінка радіаційної і хімічної обстановки та підготовка пропозицій
щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин.

2.1.6. Ведення карти прогнозованої та фактичної радіаційної і хімічної обстановки.

2.1.7. Підготовка донесень та ведення звітних документів про фактичну радіаційну і хімічну обстановку.

2.2. Районна РАГ безпосередньо підпорядковується відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами  райдержадміністрації та взаємодіє з організаціями та установами державної системи моніторингу, зокрема, з Старосамбірським міжрайонним відділом ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»,  Старосамбірським районним управлінням  Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, Львівським регіональним центром з гідрометеорології.

2.3. Функціональні обов»язки спеціалістів районної розрахунково-аналітичної групи:

2.3.1 Начальник групи здійснює керівництво роботою групи, в установлені терміни подає начальнику відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації узагальнені дані щодо радіаційної і хімічної обстановки та пропозиції щодо захисту населення в зонах радіаційного та хімічного забруднення.

2.3.2. Заступник начальника групи:

- відповідає за своєчасну доповідь про радіаційну і хімічну обстановку;                       

- визначає режим радіаційного захисту населення;

- визначає можливі потреби та характер застосування зброї масового ураження, ступінь захисту населення, можливі дози опромінення;

- допомагає у вирішенні завдань, аналізує і узагальнює одержані результати;

- контролює ведення карти радіаційної і хімічної обстановки.

2.3.3. Спеціаліст з оцінки хімічної обстановки:

- здійснює довгострокове та аварійне прогнозування можливої хімічної обстановки та визначає можливі втрати населення при хімічних аваріях;

- по потребі отримує дані про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології;

- вивчає топографічні особливості місцевості;

- розраховує середню щільність населення;

- збирає та узагальнює інформацію про фактичну хімічну обстановку
від ДС та ПРХС;

- здійснює оцінку хімічної обстановки;

- розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні хімічного забруднення та доповідає їх керівнику РАГ;

- веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки;

- готує донесення та веде звітні документи про хімічну обстановку.

2.3.4. Спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки:

- збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку;

- здійснює оцінку радіаційної обстановки;

- розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні радіаційного забруднення та доповідає їх керівнику РАГ;

- веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;

- готує донесення та веде звітні документи про радіаційну обстановку.

2.3.5. Топограф:

- веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;

- веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки.

3. Порядок роботи РАГ

3.1. У повсякденному режимі функціонування районної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області (далі - районної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ) із спеціалістами РАГ проводяться заняття з виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації.

Безпосередньо за підготовку РАГ до дій за призначенням відповідає відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації.

3.2. При переведенні районної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у режим підвищеної готовності або при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, спеціалісти районної РАГ прибувають в відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації та здійснюють такі заходи:

3.2.1. Уточнюють порядок передачі інформації про радіаційну та хімічну обстановку ПРХС та ДС.

3.2.2. Вивчають топографічні особливості місцевості.

3.2.3. Отримують дані про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології (напрямок та швидкість вітру, температура повітря, хмарність, ступінь вертикальної  стійкості повітря).

3.2.4. Здійснюють прогнозування та оцінку можливої радіаційної і хімічної обстановки.

3.2.5. Розраховують середню щільність населення.

3.2.6. Готують пропозиції щодо захисту населення при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин.

3.2.7. Наносять прогнозовану радіаційну та хімічну обстановку на карту.

3.2.8. Подають прогноз радіаційної та хімічної обстановки і пропозиції
щодо захисту населення начальнику відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами  райдержадміністрації.

У подальшому начальник групи організовує цілодобове чергування членів групи.

3.3. При переведенні районної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у режим надзвичайної ситуації або при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних із викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, районна РАГ здійснює такі заходи:

3.3.1. Отримує дані про метеорологічну обстановку.

3.3.2. Збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку (потужність експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання, час та місце її вимірювання) та хімічну обстановку (назва та концентрація небезпечної хімічної речовини, час та місце її вимірювання) від ПРХС та ДС.

3.3.3. Здійснює оцінку радіаційної і хімічної обстановки.

3.3.4. Наносить на карту інформацію про фактичну радіаційну та хімічну обстановку (місце та час виникнення аварії, зони радіаційного та хімічного забруднення).

3.3.5. Готує пропозиції щодо захисту населення.

3.3.6. Узагальнює інформацію про фактичну радіаційну та хімічну обстановку.

3.3.7. Подає узагальнену інформацію про радіаційну та хімічну обстановку та пропозиції щодо захисту населення начальнику відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами  райдержадміністрації.

3.4. Районна РАГ здійснює прогнозування хімічної обстановки з використанням Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті, затвердженої спільним наказом МНС та у справах захисту населення від наслідків ЧК України, Мінагрополітики України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстрованим у Мін’юсті України від 10.04.2001 за № 326/5517.

3.5. Під час оцінки хімічної обстановки визначаються наслідки хімічного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.

Наслідки хімічного забруднення залежать від масштабу, ступеня небезпеки та терміну дії хімічного забруднення.

Масштаб хімічного забруднення характеризується глибиною розповсюдження хмари небезпечних хімічних речовин (глибиною зони хімічного забруднення) та площею зони хімічного забруднення.

Ступінь небезпеки хімічного забруднення визначається за можливими втратами населення, кількістю будинків, майна і техніки, які можуть бути забруднені НХР.

Термін дії хімічного забруднення залежить від часу підходу хмари НХР до заданого об’єкта, терміну випарювання НХР на місцевості і терміну забруднення НХР водоймищ.

Під час проведення аналізу впливу наслідків хімічного забруднення на населення враховується кількість уражених людей та кількість будинків, майна і техніки, забруднених НХР.

3.6. Під час оцінювання радіаційної обстановки визначаються наслідки радіаційного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.

Наслідки радіаційного забруднення залежать від масштабу радіаційного забруднення та потужності експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання.

Масштаб радіоактивного забруднення характеризується довжиною, шириною та площею зони радіоактивного забруднення.

Під час проведення аналізу впливу наслідків радіоактивного забруднення на населення визначається кількість людей, які отримали дози опромінення, та кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними речовинами.

3.7. До пропозицій щодо захисту населення в зонах радіаційного
та хімічного забруднення входять:

3.7.1. Висновки з оцінки радіаційної та хімічної обстановки (масштаби забруднення, кількість уражених людей, кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами).

3.7.2. Засоби індивідуального захисту для населення.

3.7.3. Режими радіаційного захисту населення.

3.7.4. Найбільш оптимальні маршрути евакуації населення.

3.8. До звітних документів районної РАГ належать:

3.8.1. Журнал радіаційного та хімічного спостереження (відповідно до наказу МВС України від 27.11.2019 № 186 “Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 24.01.2020 за №83/34366).

3.8.2. Копії повідомлень про радіоактивне та хімічне забруднення від ПРХС та ДС (форма відповідно до наказу МВС України від 27.11.2019 № 186 “Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 24.01.2020 за № 83/34366).

3.8.3. Карта радіаційної та хімічної обстановки.

_______________________________________________________

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       розпорядження голови

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                       26 лютого 2020 року №81/01-04

 

 ПОСАДОВИЙ  СКЛАД

районної розрахунково-аналітичної групи Старосамбірської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області

 

- начальник відділу містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства райдержадміністрації, начальник групи.

- провідний фахівець Старосамбірського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області (за згодою), заступник начальника групи.

Члени групи:

- ветеринарний лікар, хімік-токсиколог Пустомитівської міжрайонної державної лабораторії ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області (за згодою), спеціаліст з оцінки хімічної обстановки.

- завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Старосамбірського  міжрайонного відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою), спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки.

- фізична особа підприємець  «Лукашук В.М.» (за згодою), топограф.

 

                 ____________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено