Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №75/01-04 від 20.02.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0217363

на 2020 рік

 На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень  Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», від 6 лютого 2020 року №610 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»

   ЗОБОВ‘ ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова           (підпис)                                                 П. НАЗАР

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації

20 лютого 2020 року №75/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

               _04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.

0217363
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7363
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0490
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Виконання інвестиційних проектів  в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 34125,38 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 34125,38  гривень.

5.Підстави для виконання бюджетної програми            

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»,

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №610 від 6 лютого 2020 року  «про внесення змін до показників районного бюджету старосамбірського району на 2020 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

Забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіону шляхом  раціонального використання економічного потенціалу

 

7. Мета бюджетної програми:

 Виконання інвестиційних проектів  в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

 8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

1

 Капітальний ремонт будівлі  (утеплення фасадів, заміна віконних блоків) центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 2

Реконструкція даху будівлі   центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 Капітальний ремонт будівлі  (утеплення фасадів, заміна віконних блоків) центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

 5009,76 

5009,76

2

Реконструкція даху будівлі   центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

 29115,52

29115,52

Усього

 

34125,28

34125,28

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг виділених коштів  на  проведення капітального ремонту будівлі

Гривень

Розпорядження Кабінету Міністрів України за  №39-р від 27.01.2019р «Деякі питання розподілу у 2019 р субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 

5009,76

5009,76

 

Кошторисна вартість  капітального ремонту  будівлі

Гривень

Проектно-кошторисна документація

 

3394659,00

3394659,00

 

Обсяг виділених коштів  на  проведення реконструкції даху

Гривень

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №934-р від 05.12.2018 року «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 

29115,52

29115,52

 

Кошторисна вартість  реконструкції даху

Гривень

Проектно-кошторисна документація

 

2382312,00

2382312,00

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість розділів по виконанню робіт капітального ремонту будівлі

одиниць

Проектно-кошторисна документація

 

8

8

 

Кількість розділів по виконанню робіт реконструкції даху

одиниць

Проектно-кошторисна документація

 

3

3

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 запланованого розділу

Гривень

Розрахунок

 

424332,38

424332,38

 

Середня вартість 1 запланованого розділу

Гривень

Розрахунок

 

794104,00

794104,00

 

Середня вартість 1 запланованого розділу

Гривень

Розрахунок

 

288746,00

288746,00

4

якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага що планується виконати  по капітальному ремонту будівлі

%

Розрахунок

 

12,0

12,0

 

Питома вага що планується виконати  по реконструкції даху

%

Розрахунок

 

1,2

1,2

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини