Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №71/01-04 від 20.02.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0217640

на 2020 рік

 На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень  Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», від 6 лютого 2020 року №609 «Про затвердження цільових програм на 2020 рік», від 6 лютого 2020 року №610 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік», Програми енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2020 рік

   ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1.      Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217640 «Заходи з енергозбереження», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                  (підпис)                                           П. НАЗАР


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старсамбірської райдержадміністрації

20 лютого 2020 року №71/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411

(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

 

              04056411


             (код за ЄДРПОУ)

3.

0217640
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7640
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0470
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Заходи з енергозбереження (найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  10000,00  гривень, у тому числі загального фонду – 10000,00  гривень та спеціального фонду –  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX ,  

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», від 6 лютого 2020 року №609 «Про затвердження цільових програм на 2020 рік», від 6 лютого 2020 року №610 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік», Програма енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2020 рік.

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

 

7. Мета бюджетної програми:  Реалізація комплексу заходів із термореновації  будівель та альтернативного енергозабезпечення.

8. Завдання бюджетної програми:

 

 № з/п

Завдання

 

1

Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи.

       

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Відшкодування 5% річних відсоткової ставки за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження мешканцями Старосамбірського району

10000,00

0,00

10000,00

Усього

10000,00

0,00

10000,00

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2020 рік

10000,00

0,00

10000,00

Усього

10000,00

0,00

10000,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків пов’язаних із відшкодуванням відсотків

Грн.

кошторис

10000,00

 

              0,00

10000,00

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість осіб, яким видано кредит на енергозберігаючі заходи

осіб

Відомості фінансово-кредитних установ

16

 

16

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній розмір компенсації на одну особу

Грн.

розрахунок

625

 

625

4

якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка середніх витрат на відшкодування відсотків у порівнянні з попереднім роком

%

розрахунок

232,89

 

232,89

 

 

                                                                                  _____________________________________

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини