Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №63/01-04 від 18.02.2020

Про внесення змін до показників  

районного бюджету Старосамбірського

району на 2020 рік

                                                    

  Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи листи: Великосільської сільської ради від 03.02.2020 №23, Білицької сільської ради від 17.12.2019 №254,  Старосамбірської районної ради від 12.02.2020 №86/04-27, управління соціального захисту населення райдержадміністрації від 11.02.2020 №182/06

    ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1.    Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік:

 1.1. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 75750 (Сімдесят п’ять тисяч сімсот п’ятдесят)  гривень відповідно збільшити бюджетні асигнування за КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 75750 (Сімдесят п’ять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень, головний розпорядник коштів – фінансове управління  Старосамбірської райдержадміністрації.

  1.2. Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 1921 (Одна тисяча дев’ятсот двадцять одна)  гривня відповідно збільшити бюджетні асигнування КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 1921 (Одна тисяча дев’ятсот двадцять одна)  гривня, головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Старосамбірської райдержадміністрації.

  1.       Провести розподіл іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 10000 (Десять тисяч) гривень Княжпільській сільській раді на виплату заробітної плати працівникам апарату управління згідно з додатком .
  2.   Начальника фінансового управління районної державної адміністрації Петрівську Л.І. внести  відповідні зміни до показників районного бюджету Старосамбірського району з подальшим затвердженням на черговій сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  3.   Начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Цебака С.І. внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання бюджетних коштів.
  4.    Княжпільського сільського голову Сиву О.М., Великосільського сільського голову  Струтинського Й.В., Білицького сільського голову                 Сеника І.І, Мурованського сільського голову Дідуна Я.С., Головецького сільського голову Катрича М.М., Трушевицького сільського голову                  Стрілку Р.І. внести відповідні зміни до показників сільського бюджету та забезпечити цільове використання  коштів.
  5.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

 

Голова             (підпис)                                                П.  НАЗАР

 

     

                                                                           Додаток

                                                                           до розпорядження голови

                                                                           райдержадміністрації

                                                                           18 лютого 2020 року №63/01-04

 

Розподіл іншої дотації та субенції з районного бюджету місцевим бюджетам Старосамбірського району

 

№з/п

Назва місцевої ради

інші дотації

сума, гривень

Інші субвенції

сума, гривень

1

Білицька сільська рада

 

37000,00

2

Великосільська сільська рада

 

12750,00

3

Головецька сільська рада

 

9000,00

4

Мурованська сільська рада

 

7000,00

5

Трушевицька сільська рада

 

10000,00

6

Княжпільська сільська рада

10000,00

 

ВСЬОГО

10000,00

75750,00

 

 

 

 

Т.в.о. начальника фінансового

управління райдержадміністрації           (підпис)                        Т.Миджин      

 

                                          

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини