Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №56/01-04 від 12.02.2020

Про затвердження Положення про місцеву

автоматизовану систему централізованого

оповіщення Старосамбірського району

 Відповідно до статті 19 та частини п’ятої статті 30 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України: від 9 січня 2014 року №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 27 вересня 2017 року №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту», пунктів 5, 7 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №488-р, на виконання  розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації: від 29 жовтня 2015 року №669/0/5-15 «Про затвердження Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області»,  від 26 грудня 2019 року №1570/0/5-19 «Про затвердження Положення про територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення Львівської області», з метою забезпечення своєчасного оповіщення керівного складу органів управління та сил цивільного захисту і населення Старосамбірського району про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Старосамбірського району, що додається.
 2. Рекомендувати головам міських, селищних, сільських рад району розробити та затвердити Положення про місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення до 1 березня 2020 року.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                       (ПІДПИС)                                     П. НАЗАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

12 лютого 2020 року №56/01-04

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Старосамбірського району Львівської області

 

Загальна частина

 1. Це Положення визначає порядок організації оповіщення керівного складу та структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту Старосамбірської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та населення Старосамбірського району про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, подальшого інформування з метою вжиття заходів безпеки, а також забезпечення функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення.
 2. Дія цього Положення поширюється на структурні підрозділи районної державної адміністрації, операторів телекомунікацій, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання які розташовані на території району (за погодженням).
 3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Законі України «Про телекомунікації», Положенні про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733, та в інших нормативно-правових актах.
 4. Районна місцева автоматизована система централізованого оповіщення (надалі – районна МАСЦО) є комплексом організаційно-технічних заходів, блок керування електромеханічною сиреною (БКСЄ), програмно-апаратного комплексу (надалі - ПАК) і технічних засобів оповіщення, засобів та каналів зв’язку, мереж телерадіомовлення, інформаційних систем підприємств, установ та організацій, кінцевих сигнально-гучномовних пристроїв, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації до органів управління та сил цивільного захисту Старосамбірської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області (надалі – Старосамбірська районна ланка) та населення Старосамбірського району (надалі – населення).
 5. Створення районної МАСЦО організовується відділом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (надалі – відділ з питань ЦЗ). Відділ з питань ЦЗ використовує районну МАСЦО при виконанні завдань відповідно до цього Положення, організовує утримання, забезпечення постійної готовності до дій за призначенням та реконструкцію районної МАСЦО на підставі рішень керівника Старосамбірської районної ланки.
 6. Основними завданнями районної МАСЦО є:

6.1. Прийом сигналів, команд, розпоряджень та повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій від територіальної системи централізованого оповіщення (надалі – ТАСЦО), та доведення їх до керівного складу органів управління та сил цивільного захисту Старосамбірської районної ланки.

6.2. Оповіщення членів районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, районної комісії з питань евакуації, керівників спеціалізованих служб цивільного захисту району та їх чергових служб, голів місцевих рад.

6.3. Оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та про ліквідацію їх наслідків через кінцеві сигнально-гучномовні пристрої, мережі телерадіомовлення, трансляція яких охоплює відповідну територію району, електронні засоби масової інформації та Інтернет-ресурси (сайти, соціальні мережі, месенджери, мобільні додатки тощо), які є найбільш поширеними на території району.

6.4. Інформування населення з питань цивільного захисту.

 1. Районна МАСЦО передбачає взаємодію із ТАСЦО, а також МАСЦО органів місцевого самоврядування, локальними, спеціальними та об'єктовими системами оповіщення. Проектування та реконструкція районної МАСЦО здійснюється згідно із законодавством на підставі рішень керівника Старосамбірської районної ланки та за погодженням з Головним управлінням ДСНС України у Львівській області.
 2. До складу районної МАСЦО входять:

8.1. Апаратура прийому сигналів та інформації від ТАСЦО.

8.2. ПАК автоматизованого виклику.

8.3. ПАК передачі сигналів управління, оповіщення та інформації до МАСЦО органів місцевого самоврядування, локальних та об’єктових систем оповіщення.

8.4. Блок керування електромеханічною сиреною (БКСЄ).

8.5. Лінії (мережі) зв’язку та управління апаратурою та технічними засобами оповіщення і кінцевими сигнально-гучномовними пристроями.

8.6. Стаціонарне та мобільне (рухоме) обладнання гучномовного зв’язку.

8.7. Кінцеві сигнально-гучномовні пристрої (спеціальні звукові системи на основі гучномовців, електросирени та пристрої для їх запуску, спеціальні технічні засоби для переривання трансляції програм телерадіомовлення, електронні інформаційні табло тощо).

 1. ПАК автоматизованого виклику забезпечує оповіщення (інформування) осіб керівного складу органів управління та сил цивільного захисту, членів районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, районної комісії з питань евакуації, керівників спеціалізованих служб цивільного захисту району та їх чергових служб, голів місцевих рад.

ПАК автоматизованого виклику забезпечує передачу необхідної інформації у вигляді мовних повідомлень.

ПАК передачі сигналів управління, оповіщення та інформації до МАСЦО органів місцевого самоврядування забезпечує:

9.1. Автоматизований запуск МАСЦО органів місцевого самоврядування, локальних та об’єктових систем оповіщення.

9.2. Автоматизоване включення кінцевих сигнально-гучномовних пристроїв.

9.3. Автоматизоване переривання трансляції програм мовлення державних і публічних телерадіокомпаній, комунальних, громадських та інших телерадіоорганізацій незалежно від форм власності, які охоплюють відповідну територію району для оповіщення населення.

 

Організація та забезпечення оповіщення про загрозу виникнення

або виникнення надзвичайних ситуації

 1. Доведення сигналів, повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до населення, а також інформування населення здійснюється:

10.1. Через сигнально-гучномовні пристрої, зокрема встановлені на транспортних засобах, що залучаються для оповіщення, електросирени, електронні інформаційні табло, ручні мегафони та інші технічні засоби.

10.2. Через телерадіомовлення з використанням мереж ефірного (проводового, кабельного) мовлення із супроводженням субтитруванням, якщо інформація є голосовою та аудіо коментуванням, якщо вона є візуальною.

10.3. Через Інтернет-ресурси (сайти, соціальні мережі, месенджери, мобільні додатки тощо).

 1. Повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій готуються державною мовою ДСНС України, ГУ ДСНС України у Львівський області, департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, відділом з питань ЦЗ, відповідними структурними підрозділами (відповідальними особами) органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, де створено систему оповіщення.

Зазначені повідомлення повинні містити інформацію про характер та місце загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, можливу зону поширення надзвичайної ситуації, заходи безпеки.

Тексти повідомлень записуються на окремих електронних або оптичних носіях інформації та дублюються в паперовому вигляді, які зберігаються на радіотрансляційних вузлах і в апаратних телерадіоорганізацій незалежно від форми власності, інших чергових (диспетчерських) службах, об'єктів підвищеної небезпеки, підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, торговельно-розважальних комплексів тощо, залучених до оповіщення.

Тривалість звучання повідомлень, що передаються технічними засобами мовлення, повинна становити не менше ніж п'ять хвилин, у разі потреби вони повторюються через кожні 10-15 хвилин.

Для проведення оповіщення та інформування населення через телевізійні та радіомережі відділом з питань ЦЗ створюється система паролів та відгуків.

Телерадіоорганізації незалежно від форми власності та радіотрансляційні вузли операторів телекомунікацій оприлюднюють повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також іншу інформацію   з питань цивільного захисту (відомості про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, межі їх поширення і наслідки, а також способи та методи захисту від них) на безоплатній основі.

 1. Переривання трансляції програм мовлення для оповіщення населення здійснюється в автоматичному режимі за допомогою спеціальних технічних засобів, встановлених в апаратних телерадіоорганізацій.

У разі неможливості переривання трансляції програм мовлення, оповіщення населення здійснюється безпосередньо з радіотрансляційних вузлів, апаратних телерадіоорганізацій відповідно до спільних інструкцій, які розробляються відділом з питань ЦЗ за участю телерадіоорганізацій.

 1. Готовність районної МАСЦО до використання за призначенням забезпечується шляхом:

13.1. Організації взаємодії відділу з питань ЦЗ з черговими (диспетчерськими) службами, що забезпечують оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації через чергового райдержадміністрації з питань цивільного захисту (черговий РДА).

13.2. Організації та забезпечення підготовки персоналу оперативно-чергових, чергових (диспетчерських) служб до дій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

13.3. Організаційно-технічної взаємодії районної МАСЦО із ТАСЦО, МАСЦО органів місцевого самоврядування, локальними, спеціальними та об'єктовими системами оповіщення.

13.4. Розроблення разом з операторами телекомунікацій та радіокомпаніями, які залучаються до оповіщення та перевірок районної МАСЦО, порядку взаємодії під час передачі сигналів оповіщення та інформації з питань цивільного захисту.

13.5. Забезпечення встановлення на об'єктах операторів телекомунікацій та телерадіокомпаній, які залучаються до оповіщення, спеціальних технічних засобів для передачі сигналів та інформації через програми телерадіомовлення.

13.6. Здійснення своєчасної модернізації та реконструкції районної МАСЦО з урахуванням змін у структурі управління та розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій.

13.7. Планування і проведення разом з операторами телекомунікацій та телерадіокомпаніями, які залучаються до оповіщення, перевірок автоматизованих систем централізованого оповіщення, тренувань з передачею сигналів та інформації з питань цивільного захисту.

13.8. Проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, а також технічних перевірок їх працездатності.

13.9. Проведення заходів із забезпечення резервного електроживлення апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, дистанційного діагностування їх стану.

13.10. Опечатування відділом з питань ЦЗ блоків, лічильників, панелей та органів управління апаратури і технічних засобів оповіщення для запобігання доступу до них з метою несанкціонованого запуску або відключення систем оповіщення.

 

Порядок застосування районної МАСЦО у разі загрози виникнення

або виникнення надзвичайної ситуації

 1. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на місцевому рівні приймає голова Старосамбірської районної державної адміністрації. За вказівкою голови райдержадміністрації – перший заступник голови райдержадміністрації, начальник відділу з питань ЦЗ, начальник Старосамбірського РВ ГУ ДСНС у Львівський області (як заступники голови районної комісії з питань ТЕБ і НС).
 2. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації приймається на підставі:

15.1. Повідомлення про фактичну обстановку, що склалася у зоні можливого виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

15.2. Результатів аналізу прогнозованих даних, стану небезпеки природно-техногенного характеру в регіоні, що вимагають негайного проведення заходів для захисту населення і територій.

15.3. Пропозицій районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та керівників об'єктів, на території яких існує загроза виникнення або виникла надзвичайна ситуація.

 1. Оповіщення проводиться черговим райдержадміністрації та відділом з питань ЦЗ.

Оповіщення може проводитись оперативно-черговою службою пункту управління Львівської облдержадміністрації відповідно до порядку взаємодії.

 1. Черговий райдержадміністрації та відділ з питань ЦЗ, що здійснюють оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на місцевому рівні, після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації інформують про це голову районної державної адміністрації.
 2. Голова районної державної адміністрації дає завдання черговому РДА та відділу з питань ЦЗ щодо запуску районної МАСЦО.
 3. Черговий райдержадміністрації та відділ з питань ЦЗ проводять оповіщення (інформування) відповідно до Схеми оповіщення, передбаченої додатком до цього Положення та доповідають голові районної державної адміністрації про результати оповіщення.
 4. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури районної МАСЦО і технічних засобів оповіщення здійснюється операторами телекомунікацій або іншими підприємствами та організаціями, що надають послуги в галузі телекомунікацій, незалежно від форми власності відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації підприємства-виробника на апаратуру оповіщення, засоби телекомунікацій та інші технічні засоби оповіщення і зв'язку.
 5. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, а також проведення організаційно-технічних заходів щодо запобігання несанкціонованому запуску районної МАСЦО організовується підприємством (оператором телекомунікацій), що на підставі укладених договорів прийняло апаратуру і технічні засоби оповіщення та технічні засоби телекомунікацій на експлуатаційно-технічне обслуговування та відділу з питань ЦЗ.
 6. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, де встановлено апаратуру і технічні засоби районної МАСЦО, забезпечують їх збереження, а також виконання відповідними оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами інструкцій із застосування зазначеної апаратури і технічних засобів.
 7. Ремонт та експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури районної МАСЦО, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій проводиться операторами телекомунікацій або іншими підприємствами та організаціями, що надають послуги в галузі телекомунікацій, за рахунок коштів балансоутримувача.
 8. Контроль за станом готовності районної МАСЦО здійснює відділ з питань ЦЗ.

Технічні перевірки районної МАСЦО проводяться за розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації. Перед проведенням технічної перевірки системи оповіщення протягом 3‑ох днів населення попереджається про це через засоби масової інформації.

 1. У разі виявлення несправностей апаратури районної МАСЦО, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, відділом з питань ЦЗ та підприємством (оператором телекомунікацій), що здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування зазначеної апаратури і технічних засобів, негайно вживаються заходи для усунення несправностей.

Старосамбірською районною державною адміністрацією та підприємством (оператором телекомунікацій), що здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури районної МАСЦО, технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, у разі несанкціонованого запуску системи проводиться розслідування, за результатами якого складається відповідний акт.

 

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини