Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №54/01-04 від 10.02.2020

Про затвердження Організаційно -

методичних вказівок з підготовки

населення Старосамбірського району

до дій у надзвичайних ситуаціях на

2020 – 2021 роки

 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України: від 23 жовтня 2013 року №819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», від 26 червня 2013 року №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 лютого 2020 року №52/0/5-20  «Про затвердження Плану комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області слухачами на 2020 рік», з метою якісної підготовки населення Старосамбірського району до дій у надзвичайних ситуаціях у 2020 – 2021 роках

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Затвердити Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Старосамбірського району до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020 – 2021 роки, що додаються.
 2. Міські, селищні, сільські ради району відповідно до своїх повноважень розробити та затвердити організаційно-методичні вказівки з підготовки населення підпорядкованих адміністративних територій до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020 – 2021 роки.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                   П. НАЗАР

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     розпорядження голови

                                                                                     районної державної адміністрації

                                                                                     10 лютого 2020 року №54/01-04

 

 

Організаційно-методичні вказівки

з підготовки населення Старосамбірського району

до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020 – 2021 роки

 

Органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності та підпорядкування (надалі – суб’єктам господарювання) на виконання вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту з підготовки населення, органів управління та сил цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях:

 1. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснювати відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444 (надалі – Порядок навчання), та Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджених наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій (надалі – ДСНС України) від 21.12.2019 №738:

- за місцем роботи – працюючого населення;

- за місцем навчання – дітей дошкільного віку, учнів та студентів;

- за місцем проживання – непрацюючого населення.

 1. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях організувати та здійснювати у формі:

- навчання безпосередньо на підприємствах, установах та організаціях;

- навчання за межами підприємств, установ та організацій керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки
(у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області);

- практичної підготовки під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

- навчання під час здобуття відповідного освітнього рівня у навчальних закладах системи освіти;

- самостійного вивчення інформації про дії в умовах надзвичайних ситуацій (у консультаційних пунктах при органах місцевого самоврядування).

 1. Навчання працюючого населення.

3.1. Навчання працівників безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях:

3.1.1. Загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій згідно з додатком 1.

3.1.2. Спеціальної підготовки працівників, які входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, згідно з додатком 2.

3.1.3. Додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки згідно з додатком 3.

3.1.4. Пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою.

3.1.5. Прискореної підготовки працівників до дій в особливий період згідно з додатком 4 (при переведенні до функціонування в особливий період).

3.1.6. Під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань
з питань цивільного захисту.

3.2. Навчальні групи працівників з курсового навчання утворити в складі формувань цивільного захисту, з індивідуального навчання - по структурних підрозділах підприємств, установ та організацій.

Керівників навчальних груп призначити наказами керівника підприємства і забезпечити проходження ними спеціальної підготовки у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області (надалі – НМЦ).

До проведення занять з надання домедичної допомоги залучати медичних працівників підприємств, установ та організацій.

3.3. Під час прийняття на роботу і за місцем роботи організувати проведення інструктажів працівників з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з використанням діючих на підприємстві, в установі та організації програм підготовки, правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів затвердити керівником підприємства, установи та організації після узгодження їх змісту із Старосамбірським районним відділом Головного управління ДСНС України у Львівській області (надалі – РВ ГУ ДСНС України у Львівській області).

Під час прийняття на роботу працівників робітничих спеціальностей, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснювати попереднє навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму.

У подальшому перевірку знань таких працівників проводити щорічно комісією з перевірки знань з питань пожежної безпеки підприємства, установи та організації. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки і склад комісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, установи, організації та забезпечити проходження членами комісії навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки в НМЦ.

 • Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту з періодичністю, встановленою Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №443.

Організацію та проведення практичних заходів підготовки здійснювати відповідно до вимог Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 28.11.2019 №991.

Залежно від цілей, завдань та складу тих, хто навчається, проводити:

спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту (далі - спеціальні навчання) підприємств, установ, організацій - один раз на три роки;

спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту (далі - спеціальні тренування) спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту - не менше одного разу на рік;

об'єктові тренування з питань цивільного захисту (далі - тренування) закладів вищої освіти - один раз на рік.

Спеціальні навчання проводити підприємствам, установам, організаціям на завершальному етапі трирічного періоду об’єктової підготовки з цивільного захисту після опанування працівниками теоретичного матеріалу програми загальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.

Тривалість проведення спеціальних навчань на суб’єктах господарювання, віднесених до однієї із категорій цивільного захисту або тих, хто продовжує виробничу діяльність в особливий період чи має в користуванні хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки, - до двох діб, на інших суб’єктах господарювання - від 4 до 8 годин.

НМЦ надає безоплатні послуги з практичної підготовки керівництва спеціального навчання та посередників.

Спеціальні тренування спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту проводять підприємства, установи, організації з метою набуття працівниками, які входять до їх складу, навичок з виконання спеціальних робіт і заходів за умов надзвичайних ситуацій, пожеж, формування їх здатності до колективних дій, а також перевірки загальної готовності спеціалізованих служб і формувань до дій за призначенням.

Тривалість проведення спеціального тренування - до 8 годин.

Тренування на випадок пожежі проводити двічі на рік на всіх підприємствах, в установах та організаціях із залученням всього працюючого персоналу.

Тренування з швидкої евакуації людей проводити двічі на рік у навчальних закладах, лікувальних установах із стаціонаром, будинках для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи і більше) та інших аналогічних за призначенням об'єктах з масовим перебуванням людей.

На підприємствах, в установах та організаціях з чисельністю працівників 50 осіб і менше щорічно проводити тренування персоналу підприємств, установ та організацій щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

З метою відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій щороку з учасниками освітнього процесу закладів загальної середньої, професійно-технічної, дошкільної освіти проводити:

- «День цивільного захисту» у закладах загальної середньої та професійної (професійно – технічної) освіти;

- «Тиждень безпеки дитини» у закладах дошкільної освіти.

На підприємствах, в організаціях, установах, що мають хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки, щорічно проводити тренування всього персоналу з імовірних аварійних ситуацій, що передбачені планами локалізації і ліквідації наслідків аварій (протиаварійні тренування). Протягом кожного року (у тому числі року проведення спеціального об’єктового навчання) з працівниками таких суб’єктів господарювання у порядку та з періодичністю, передбаченими планом локалізації і ліквідації наслідків аварій, додатково проводити навчальні тривоги.

Графіки проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань щороку затверджувати керівником підприємства, установи, організації та погоджувати з Старосамбірською райдержадміністрацією та РВ ГУ ДСНС України у Львівській області.

З метою якісної підготовки та проведення практичних заходів підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях керівникам підприємств, установ, організацій рекомендується залучати майстрів виробничого навчання, завідувачів навчально-консультаційних пунктів НМЦ для здійснення ними методичного супроводу.

3.5. Підготовку осіб керівного складу та фахівців здійснювати згідно
з цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №819 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів Переліком категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань України від 28.03.2018 №230), та відповідно до вимог Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2014 №1112, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.11.2014 за №1398/26175 (зі змінами, внесеними наказом МВС від 23.04.2019 №303, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.05.2019 за №1398/26175), в НМЦ, а також в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.

3.6. На підприємствах, в установах та організаціях:

3.6.1. Забезпечити ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання й перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо).

3.6.2. Обладнати в кожному підприємстві, установі та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та здійснити його наповнення навчальними посібниками і натурними зразками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Інформація та повідомлення на стендах, схемах інформаційно-довідкового куточку повинні відповідати наявним можливостям і ресурсам підприємства, установи, організації з протидії небезпечним факторам, що передбачені об’єктовим планом реагування на надзвичайні ситуації, а їх зміст – узгоджений з РВ ГУ ДСНС України у Львівській області.

 1. Відділу освіти райдержадміністрації (Зварич І.В.), Міженецькому сільському голові Брицькому В.М., Новоміському сільському голові Кулясу П.П.,  Нижанковицькому селищному голові  Смолінському В.О.,  Державному професійно-технічному навчальному закладу «Нижанковицький професійний ліцей» (І.Бахівський):

4.1. Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку проводити згідно з вимогами базового компонента дошкільної освіти і спрямовувати на формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем.

З метою удосконалення навчання дітей основ безпечної життєдіяльності провести у навчальних і навчально-виховних закладах дошкільної освіти зустрічі з працівниками системи цивільного захисту, конкурси, батьківські збори, вікторини тощо.

Для поліпшення якості організаційної, практичної і навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки
у надзвичайних ситуаціях у закладах дошкільної освіти провести у травні «Тиждень безпеки дитини» в рамках «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності населення».

З метою встановлення єдиної методики проведення «Тижня безпеки дитини» та обміну досвідом між керівним складом цивільного захисту системи освіти в районі (об’єднаній територіальній громаді) у лютому-березні рекомендується провести для керівників навчальних і навчально-виховних закладів дошкільної освіти показові заходи з проведення «Тижня безпеки дитини».

4.2. Підготовку учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти до дій у надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту, здійснювати в рамках вивчення предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни» (розділ «Цивільний захист»).

Закріплення теоретичного матеріалу рекомендується завершити практичним проведенням «Дня цивільного захисту» в рамках «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності населення». З метою встановлення єдиної методики проведення «Дня цивільного захисту» та обміну досвідом між керівним складом цивільного захисту системи освіти в районі (об’єднаній територіальній громаді) у лютому-березні рекомендується провести для керівників навчальних закладів показові «Дні цивільного захисту».

Перед початком канікул рекомендується ввести в практику проведення тематичних занять на теми: «Безпека на воді (льоду)», «Вивчення правил дорожнього руху», «Безпечне поводження з вогнем», «Рекомендації щодо захисту від актів терору».

4.3. З метою координації науково-методичної діяльності, узагальнення та поширення ефективних форм і методів організації навчально-виховного процесу з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту забезпечити роботу методичних об’єднань з дисциплін «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності» і «Захист Вітчизни» (розділ «Цивільний захист») та визначити опорні заклади загальної середньої та дошкільної освіти.

4.4. При проведенні конференцій, семінарів і нарад, засідань методичних об’єднань і відкритих уроків з основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту до підготовки та проведення цих заходів залучати педагогічних працівників НМЦ.

4.5. Позашкільну освітню роботу з питань формування культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді, формування здорового способу життя, оволодіння ними навичками самозахисту і рятування проводити у закладах позашкільної освіти, а також шляхом організації шкільних, районних змагань з безпеки життєдіяльності.

 1. Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснювати шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання в мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування, а також шляхом видання і розповсюдження посібників, пам'яток, буклетів, інших друкованих навчально-інформаційних матеріалів, організації спеціального циклу передач на районній студії радіомовлення «Голос Прикарпаття».
 2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

6.1. Своїми наказами визначити порядок підготовки
 працівників з питань цивільного захисту.

6.2. Забезпечити обов'язкове проходження навчання в НМЦ усіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 1. Органам місцевого самоврядування району відповідно до своїх повноважень:

7.1. Видати Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, організувати контроль за їх виконанням.

7.2. У визначених планом основних заходів цивільного захисту району на рік спланувати та включити до планів основних заходів цивільного захисту відповідних ланок на рік штабні тренування з органами управління цивільного захисту відповідних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.

Інформацію щодо спланованих штабних тренувань з органами управління цивільного захисту відповідних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області з визначеними конкретними датами проведення та тематикою надати до відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації протягом місяця після затвердження планів основних заходів цивільного захисту відповідних ланок на рік.

Звіт про проведення штабного тренування надавати до відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації не пізніше ніж через 15 діб після його завершення.

7.3. Організувати проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що належать до їх сфери управління.

7.4. Розробити і затвердити План з підтримання та подальшого вдосконалення навчально-матеріальної бази, придбання та оновлення навчальної літератури і навчальних посібників (відео, аудіо, друкованих) за тематикою цивільного захисту.

7.5. Забезпечити функціонування та подальше удосконалення існуючої мережі консультаційних пунктів.

7.6. Заявки на підготовку осіб керівного складу та фахівців, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту у 2021 та у 2022 роках, надати до відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації до 01.09.2020 та до 01.09.2021 відповідно.

7.7. Здійснювати контроль за роботою консультаційних пунктів з питань цивільного захисту.

7.8. Здійснювати контроль якості підготовки у закладах освіти дітей дошкільного віку, вихованців, учнів з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях.

 1. Інформацію щодо підготовки керівного складу, формувань цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за поточний рік надавати відповідно до Табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту у визначені терміни.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________

                                                                          Додаток 1

                                                                         до Організаційно-методичних вказівок

                                                                         з підготовки населення       

                                                                         Старосамбірського району до дій у

                                                                         надзвичайних ситуаціях на

                                                                         2020 – 2021 роки

 

 

П Р О Г Р А М А

загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій

до дій у надзвичайних ситуаціях

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Ця Програма розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» та Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженої наказом ДСНС України від 06.06.2014 №310 (у редакції наказу ДСНС України від 08.08.2014 №458), з метою встановлення рекомендованого змісту різних форм навчання,
а також навчального часу на їх проведення.

1.2. У процесі вивчення Програми рекомендується:

1.2.1. Ознайомлення із завданнями та особливостями організації заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації.

1.2.2. Вивчення основних способів захисту працівників від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій (НС) з урахуванням особливостей виробничої діяльності.

1.2.3. Ознайомлення з інформацією, що міститься в планах реагування на НС, про дії в умовах загрози і/або виникнення НС.

1.2.4. Набуття практичних вмінь щодо користування засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння і сприяння проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації НС.

1.2.5.Оволодіння навичками з надання першої допомоги потерпілим.

 

 1. Орієнтовний обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою

2.1. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується знати:

2.1.1. Основні небезпечні виробничі фактори, техногенні та природні небезпеки, що ймовірні для місця розташування підприємства, установи та організації.

2.1.2. Основні принципи функціонування об’єктової системи цивільного захисту, порядок організації оповіщення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації.

2.1.3. Засоби індивідуального та колективного захисту, порядок і правила користування ними.

2.1.4. Обов’язки і дії працівників під час загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій згідно з планами реагування на НС.

2.1.5. Способи та засоби запобігання пожежам і вибухам, типові дії працівників при їх виникненні, способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

2.1.6. Побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування ними.

2.1.7. Заходи щодо сприяння проведенню на підприємстві, в установі та організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах виникнення НС.

2.2. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується вміти:

2.2.1. Запобігати створенню умов, що можуть привести до виникнення НС.

2.2.2. Чітко діяти за сигналами оповіщення, практично виконувати заходи згідно з планами реагування на НС.

2.2.3. Користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння.

2.2.4. Сприяти проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах виникнення НС.

2.2.5. Дотримуватися режимів радіаційного захисту.

2.2.6. Надавати першу допомогу потерпілим у НС.

2.3. За підсумками навчання за Програмою рекомендується формування психологічної готовності до адекватних дій в умовах стресового впливу уражаючих чинників НС.

 1. Орієнтовний розподіл навчального часу за розділами Програми та формами навчання

 

Найменування розділу

Форма навчання, години

курсове навчання

індивідуальне навчання

Теоретична складова

Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС

1

5

Надання першої допомоги потерпілим

1

1

Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації

1

2

Перевірка знань

1

-

Усього

4

8

 

 

 

Курсове навчання передбачає формування навчальних груп і здійснюється на навчально-виробничій базі об’єкта.

Індивідуальне навчання передбачає вивчення теоретичного матеріалу самостійно та у формі консультацій з керівниками навчальних груп.

 

 1. Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем за розділами Програми

4.1. Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС:

4.1.1. Тема 1. Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення НС.

Основні поняття про НС. Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення НС. Попереджувальний сигнал «Увага всім!».

Захисні споруди цивільного захисту, їх призначення та облаштування. Порядок заповнення захисних споруд та правила поведінки працівників, які укриваються в них.

Принцип дії, індивідуальний підбір та правила користування протигазами, респіраторами. Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок, та їх призначення. Індивідуальний перев’язочний пакет. Індивідуальні протихімічні пакети.

Евакуація, порядок її проведення, правила поведінки та обов’язки евакуйованих працівників.

4.1.2. Тема 2. Правила поведінки працівників під час НС природного характеру.

Правила поведінки і дії працівників при землетрусах.

Безпечні дії працівників у разі виникнення геологічних НС (пов’язаних із зсувами, обвалами або осипами, осіданням земної поверхні, карстовими провалами або підтопленням).

Особливості негативного впливу гідрометеорологічних НС. Правила безпечної поведінки у разі їх виникнення.

Основні причини виникнення та особливості пожеж у природних екологічних системах. Правила поведінки та заходи безпеки у разі їх виникнення.

4.1.3. Тема 3. Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту.

Ядерні установки та джерела іонізуючого випромінювання. Особливості радіаційного впливу на людину. Поняття про дози опромінення людини. Променева хвороба.

Побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування.

Режими радіаційного захисту. Санітарна обробка працівників. Дезактивація приміщень, обладнання, техніки, виробничої території тощо.

4.1.4. Тема 4. Правила поведінки працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

Характеристики основних небезпечних хімічних речовин. Особливості їх впливу на організм людини. Наслідки аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

Загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

Проведення заходів з ліквідації наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, обладнання, виробничої території тощо.

4.1.5. Тема 5. Вибухо- та пожежонебезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі.

Основні поняття вибухобезпеки виробництва. Небезпечні фактори вибуху і захист від них. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Стисла характеристика пожежної небезпеки підприємства, установи, організації. Протипожежний режим на робочому місці. Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі. Небезпечні фактори пожежі.

Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі. Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок та правила їх використання під час пожежі.

4.1.6. Тема 6. Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань.

Безпека при масових скупченнях людей. Психологія натовпу. Правила безпечної поведінки у місцях масового перебування людей та у разі масового скупчення людей.

Поширення інфекційних хвороб серед населення. Джерела збудників інфекцій. Основні механізми передавання збудників інфекції.

Режимно-обмежувальні заходи (посилене медичне спостереження, обсервація, карантин). Правила поведінки в осередках інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих умовах.

Основні напрями профілактики інфекційних хвороб. Методи і засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації. Основні дезінфекційні засоби.

4.2. Надання першої допомоги потерпілим.

4.2.1. Тема 1. Порядок і правила надання першої допомоги при різних типах ушкоджень.

Основні правила надання першої допомоги в невідкладних ситуаціях. Проведення первинного огляду потерпілого. Способи виклику екстреної медичної допомоги.

 

 

Ознаки порушення дихання. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Проведення штучного дихання. Ознаки зупинки роботи серця. Проведення непрямого масажу серця.

Перша допомога при ранах і кровотечах. Способи зупинки кровотеч. Правила та прийоми накладання пов’язок на рани.

Перша допомога при переломах. Прийоми та способи іммобілізації із застосуванням табельних або підручних засобів.

4.2.2. Тема 2. Порядок і правила надання першої допомоги при ураженні небезпечними речовинами, при опіках тощо.

Невідкладна та перша допомога при отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними хімічними речовинами.

Перша допомога при хімічних та термічних опіках, радіаційних ураженнях, втраті свідомості, тепловому та сонячному ударах.

Правила надання допомоги при утопленні.

Способи і правила транспортування потерпілих.

4.3. Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації.

4.3.1. Тема 1. Забезпечення виконання на підприємстві, в установі та організації завдань з цивільного захисту.

Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту. Організаційна структура управління цивільним захистом підприємства, установи, організації. Об’єктові комісія з питань НС та органи з евакуації.

Відомості щодо об’єктових спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. Відомча та добровільна пожежна охорона. Аварійно-рятувальне обслуговування підприємств, установ, організацій. Система керівництва рятувальними роботами, координація дій виробничого персоналу та залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Права і обов’язки працівників у сфері цивільного захисту. Сприяння проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення. Заходи життєзабезпечення постраждалих та соціального захисту і відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок НС.

4.3.2. Тема 2. Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з планами реагування на НС.

Об’єктовий план реагування на НС (інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС). Прогнозовані природні загрози, територіальне розміщення потенційно небезпечних об’єктів, небезпечні виробничі фактори, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві.

 

 

Об’єктова система оповіщення працівників. Дії персоналу щодо аварійної зупинки виробництва. Виведення працівників з небезпечної зони, порядок забезпечення їх засобами індивідуального захисту, місця розташування можливих сховищ, шляхи евакуації.

Інформування працівників щодо розвитку НС, місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів, координації дій з населенням та заходів безпеки в зоні НС.

 1. Рекомендації щодо перевірки засвоєння змісту Програми

5.1. Перевірку засвоєння змісту Програми рекомендується проводити комісійно із залученням фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

5.2. Перевірку знань за змістом Програми рекомендується проводити шляхом тестування або заліку в усній або письмовій формі.

 1. Рекомендований перелік навчально-матеріального майна

6.1. Для забезпечення проведення навчання за Програмою використовується матеріально-технічна база підприємства, установи та організації.

6.2. У складі навчально-матеріального майна, повний перелік та кількісні показники якого визначаються керівником підприємства, установи та організації з урахуванням особливостей їх виробничої діяльності та кількості працівників, доцільно передбачати протигаз фільтруючий, респіратор, побутовий дозиметричний прилад, вогнегасники, індивідуальну аптечку, навчальні стенди та схеми.

 1. Рекомендований перелік нормативних документів
 1. Кодекс цивільного захисту України.
 2. Постанова КМУ від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту2.
 3. Постанова КМУ від 24.03.2004 №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями».
 4. Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”.
 5. Постанова КМУ від 09.10.2013 №616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту».
 6. Постанова КМУ від 09.10.2013 №787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
 7. Постанова КМУ від 30.10.2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій».
 8. Постанова КМУ від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».
 9. Наказ МНС України від 16.12.2002 №330 «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту».
 10. Наказ МНС України від 09.10.2006 №653 «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час».
 11. Наказ МНС України від 15.08.2007 № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях».
 12. Наказ МНС України від 17.06.2010 №472 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту».
 13. Наказ ДСНС України від 23.03.2015 №167 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту».
 14. Наказ МОЗ України від 16.06.2014 №398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за №750/25527.

 

 

__________________________________________________

 

 

                                                                     Додаток 2

                                                                      до Організаційно-методичних вказівок

                                                                      з підготовки населення   

                                                                      Старосамбірського району до дій у  

                                                                      надзвичайних ситуаціях на

                                                                      2020 – 2021 роки

 

П Р О Г Р А М А

спеціальної підготовки працівників, які входять до складу

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

 

 1. Загальні положення

1.1. Ця Програма розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» з метою встановлення рекомендованого змісту різних форм навчання, а також навчального часу на їх проведення.

1.2. Навчання за цією Програмою проводиться щорічно в обсязі 15  навчальних годин. Програма складається з двох розділів.

Перший розділ Програми (9 годин) включає загальну тематику, яка відпрацьовується всіма формуваннями цивільного захисту.

Другий розділ Програми (6 годин) – спеціальна тематика, що відпрацьовується формуваннями з урахуванням їх призначення.

Конкретні теми, час на їх вивчення і метод проведення занять зі спеціалізованими службами та формуваннями визначаються керівниками підприємств, установ, організацій з урахуванням специфіки суб’єктів господарювання та завдань, що ними вирішуються, але без скорочення загального часу, який відводиться на навчання.

1.3. У процесі вивчення Програми рекомендується:

1.3.1. Ознайомлення із завданнями та особливостями організації заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації.

1.3.2. Вивчення своїх особистих функціональних обов’язків у складі спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

1.3.3. Ознайомлення з виробничими та технологічними особливостями свого об’єкта господарювання і характером можливих рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, терористичного акту.

1.3.4. Набуття практичних вмінь щодо користування засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння і дій при  проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації НС.

1.3.5. Оволодіння навичками з надання першої допомоги потерпілим.

 

 

 

 
 1. Орієнтовний обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою

 

2.1. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується знати:

2.1.1. Основні принципи функціонування об’єктової системи цивільного захисту, порядок організації оповіщення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації.

2.1.2. Можливі фактори ураження надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та терористичних проявів.

2.1.3. Основні небезпечні виробничі фактори, техногенні та природні небезпеки, що ймовірні для місця розташування підприємства, установи та організації.

2.1.4. Свої особисті функціональні обов’язки у складі спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту (ЦЗ).

2.1.5. Правила використання і зберігання штатних технічних засобів, засобів індивідуального захисту.

2.1.6. Штатні засоби зв’язку.

2.1.7. Порядок проведення часткової, повної санітарної обробки, способи знезараження території, споруд, техніки, одягу, продовольства.

2.1.8. Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.

2.1.9. Прийоми надання домедичної допомоги постраждалим.

2.2. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується вміти:

2.2.1. Запобігати створенню умов, що можуть привести до виникнення НС.

2.2.2. Чітко діяти за сигналами оповіщення, практично виконувати заходи згідно з Планом реагування на НС.

2.2.3. Виконувати заходи з ліквідації аварійних ситуацій на робочому місці, на виробничій ділянці особисто та в складі формування ЦЗ.

2.2.4. Застосовувати закріплену штатну техніку, механізми, прилади та інше табельне майно, а також засоби захисту під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

2.2.5. Діяти в складі формування ЦЗ об’єкта при рятуванні персоналу, ліквідації наслідків НС на території об’єкта, а також у взаємодії з іншими силами ЦЗ об’єкта.

2.2.6. Користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, табельним аварійно-рятувальним майном, надавати домедичну допомогу (само- та взаємодопомогу) постраждалим, здійснювати заходи, що передбачені планом евакуації та укриття у захисній споруді.

2.2.7. Виконувати правила особистої безпеки в процесі виконання завдань розвідки, пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт.

2.3. За підсумками навчання за Програмою рекомендується формування психологічної готовності до чітких та злагоджених дій в умовах стресового впливу уражаючих чинників НС згідно з обов’язками при приведенні формувань у готовність, проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт, набуття практичних навичок користування матеріальною частиною техніки, приладів і табельного майна спеціалізованих служб і формувань, засобами захисту.

 1. Рекомендована тематика та розподіл навчального часу спеціальної підготовки працівників, які увійшли до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

№ тем

Найменування теми

Кількість годин

Вид заняття

1

2

3

4

Особовий склад спеціалізованих служб цивільного захисту

1

Нормативно-правові засади створення спеціалізованих служб цивільного захисту підприємства, установи, організації та їх дій в умовах надзвичайних ситуацій

2

Лекція

2

Мета створення спеціалізованої служби об’єкта, її основні завдання, структура, сили та засоби

2

Практичне заняття

3

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи спеціалізованої служби

2

Практичне заняття

4

Призначення, основні функції штабу та інших структурних підрозділів спеціалізованої служби

2

Практичне заняття

5

Порядок роботи спеціалізованої служби та її підрозділів при плануванні заходів з ліквідації НС

2

Практичне заняття

6

Порядок роботи спеціалізованої служби при забезпеченні заходів  з ліквідації НС

3-4

Практичне заняття

7

Робота спеціалізованої служби під час евакуації

2

Практичне заняття

 

 

Зміст

тем  для об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту

Тема 1. Нормативно-правові засади створення районних спеціалізованих служб цивільного захисту та їх дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань порядку створення та організації дій спеціалізованих служб підприємства, установи, організації (Кодекс цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України, накази ДСНС України та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань цивільного захисту). Види спеціалізованих служб цивільного захисту.

Тема 2. Мета створення спеціалізованої служби, її основні завдання, структура, сили та засоби.

Мета створення спеціалізованої служби. Місце спеціалізованої служби об’єкта в структурі відповідної ланки єдиної державної системи цивільного захисту. Основні завдання  служби у різних режимах її діяльності (у режимі повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану). Структура, сили та засоби спеціалізованої служби, порядок їх формування. Функціональні обов’язки особового складу служби.

Тема 3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи спеціалізованої служби.

Призначення, основні характеристики та можливості штатної техніки, приладів і табельного майна спеціалізованої служби об’єкта. Порядок приведення техніки та обладнання служби у готовність до застосування. Фінансове забезпечення діяльності  служби. Порядок визначення (проведення розрахунків) необхідної кількості запасів матеріальних засобів для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення персоналу об’єкта.

Тема 4. Призначення, основні функції штабу та інших структурних підрозділів спеціалізованої служби.

Призначення, основні функції та організація роботи груп збору, узагальнення інформації, оперативного планування, забезпечення матеріалами, обладнанням і зберігання матеріальних цінностей, евакуація робітників, службовців служби та їх сімей тощо в різних режимах діяльності спеціалізованої служби.

Тема 5. Порядок роботи спеціалізованої служби та її підрозділів при плануванні заходів з ліквідації НС.

Документи з організації роботи спеціалізованої служби. Документи організаційного характеру (наказ про створення служби, штатно–посадовий список, схеми зв’язку й оповіщення, функціональні обов’язки, розклад занять, журнали обліку занять з особовим складом тощо). Номенклатура плануючих, облікових та звітних документів служби, загальний порядок їх розроблення та ведення. Зміст плану забезпечення заходів ЦЗ об’єкта силами служби, приведення служби у готовність, інших плануючих документів та їх відповідність Плану реагування на НС об’єкта.

Тема 6. Порядок роботи спеціалізованої служби при забезпеченні заходів з ліквідації НС.

Організація й управління діями служби у разі виникнення НС. Керівництво структурними підрозділами та позаштатними формуваннями служби під час ліквідації НС. Порядок роботи служби при зборі даних про обстановку, аналізі і оцінці обстановки, підготовці висновків і пропозицій до рішення про організацію роботи служби, прийнятті (уточненні) рішення і доведенні завдань до виконавців, забезпеченні дій сил і засобів. Організація та здійснення взаємодії служби з іншими структурами у різних видах надзвичайних ситуацій, режимах діяльності об’єктової ланки єдиної державної системи цивільного захисту та етапах проведення аварійно-рятувальних робіт у зонах надзвичайних ситуацій.

Тема 7.  Робота спеціалізованої служби під час евакуації.

Контроль стану оповіщення, збору персоналу, готовності транспортних засобів до перевезень та формування колон. Дії персоналу служби у пунктах евакуації і районах розміщення. Здійснення усіх видів забезпечення евакуації.

 

№ тем

Найменування теми

Кількість годин

Вид заняття

Особовий склад формувань цивільного захисту

1. Загальна тематика

1.1.

Характеристика небезпечних техногенних факторів, притаманних сфері діяльності підприємства, установи, організації, та найближчих потенційно небезпечних об'єктів

1

Лекція

1.2.

Призначення та організаційна структура позаштатного формування ЦЗ, функціональні обов’язки особового складу та його дії за планом приведення формування в готовність до виконання завдань за призначенням

2

Практичне заняття

1.3.

Організація захисту особового складу формування під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу

1

Практичне заняття

1.4.

Організація санітарної обробки особового складу формувань, спеціальної обробки техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними засобами

1

Практичне заняття

1.5.

Прийоми надання само- та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Перша медична та долікарська допомога при гострих отруєннях небезпечними хімічними речовинами

1

Практичне заняття

1.6.

Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та проявів терористичних актів

1

Практичне заняття

1.7.

Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій

1

Практичне заняття

1.8.

Дії формувань при загрозі та ліквідації наслідків терористичних актів

1

Практичне заняття

         

 

Зміст тем загальної тематики

Тема 1.1. Характеристика небезпечних техногенних факторів, притаманних сфері діяльності підприємства, установи, організації, та найближчих потенційно небезпечних об’єктів.

Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Характеристика небезпечних техногенних факторів об’єкта. Загальна характеристика сусідніх об'єктів підвищеної небезпеки, у зоні техногенних факторів яких може опинитися свій об’єкт. Можливі фактори надзвичайних ситуацій природного характеру цього регіону. Обстановка, яка може скластися на території об’єкта внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Тема 1.2. Призначення та організаційна структура позаштатного формування ЦЗ, функціональні обов’язки особового складу та його дії за планом приведення формування в готовність до виконання завдань за призначенням.

Призначення формування, його роль та місце в системі виконання заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій різних факторів походження. Організаційна структура формування, техніка, засоби озброєння, обладнання і майно. Поняття про готовність  формування, порядок приведення формування у готовність. Функціональні обов’язки особового складу та його дії при приведенні формування у готовність до виконання завдань за призначенням. Оповіщення, місце та час збору особового складу. Порядок отримання табельного майна, підгонка засобів індивідуального захисту. Порядок виходу і строк прибуття у визначений район. Заходи, які проводяться з метою підвищення готовності формування. Практичне приведення формування у готовність.

Тема 1.3. Організація захисту особового складу формування під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу.

Обов’язки командира (начальника) формування щодо забезпечення виконання заходів із захисту особового складу формування. Ведення розвідки, використання колективних та індивідуальних засобів захисту, засобів зв’язку та оповіщення. Дозиметричний, хімічний та бактеріологічний контроль. Протиепідемічні, санітарно-гігієнічні та спеціальні профілактичні заходи. Забезпечення безпеки і захисту формування під час дії у зонах руйнувань, завалів, пожеж, зараження і катастрофічного затоплення.

Страхування осіб, які залучаються до виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

Тема 1.4. Організація санітарної обробки особового складу формувань, спеціальної обробки техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними засобами.

Дії особового складу формування при проведенні часткової дезактивації, дегазації та дезінфекції техніки, приладів, засобів захисту, одягу, взуття. Послідовність проведення часткової санітарної обробки людей при зараженні радіоактивними, отруйними,  небезпечними хімічними речовинами та бактеріальними засобами. Проведення повної санітарної обробки. Застосування табельних і підручних засобів.

Тема 1.5. Прийоми надання само- та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Перша медична та долікарська допомога при гострих отруєннях небезпечними хімічними речовинами.

Прийоми і способи зупинення кровотечі, накладання пов'язок на поранені і обпечені ділянки тіла. Основні правила надання домедичної допомоги при переломах, вивихах і забитих місцях. Надання домедичної допомоги при опіках (термічних і хімічних). Надання домедичної допомоги при шоку, непритомності, ураженні електричним струмом, обмороженні. Домедична допомога при  отруєннях і ураженнях отруйними речовинами. Особливості надання допомоги при рятуванні людей з-під завалів.

Тема 1.6. Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та проявів терористичних актів.

Необхідні заходи безпеки при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами, при роботі поблизу будинків і споруд, які  загрожують обвалом, у задимлених і загазованих приміщеннях, на електричних мережах, при гасінні нафтопродуктів, при організації робіт у зонах катастрофічного затоплення, в умовах поганої видимості, вночі та взимку.

Тема 1.7. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій.

Організація взаємодії та зв’язку. Порядок встановлення та підтримки взаємодії в районах надзвичайних ситуацій. Взаємодія формування при проведенні інженерних, аварійно-відновлювальних, протипожежних, рятувальних та інших видів робіт. Участь формувань у заходах життєзабезпечення населення, спрямованих на задоволення мінімуму життєвих потреб громадян, які потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій.

Тема 1.8. Дії формувань при загрозі та ліквідації наслідків терористичних актів.

Суб'єкти терористичних дій. Засоби, які можуть бути використані для проведення терористичних актів. Об'єкти впливу. Види терористичних актів. Особливості дій особового складу формувань при загрозі терористичних актів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникають внаслідок їх здійснення. Підготовка та проведення спеціальних заходів щодо виявлення та ідентифікації небезпечних речовин, найбільш імовірних у разі терористичних актів. Спеціальні заходи щодо виявлення та знешкодження засобів здійснення технологічних терористичних актів. Організація та проведення особовим складом формувань робіт в умовах можливого застосування терористами вибухових пристроїв.

 

№ тем

Найменування теми

Кількість годин

Вид заняття

2.  Спеціальна тематика формувань з урахуванням їх призначення

2.1.  Для рятувальних формувань

2.1.1.

Розшук та визволення потерпілих з-під завалів будівель, зсувів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель

2

Практичне заняття

2.1.2.

Завалення нестійких конструкцій споруд та їх підсилення. Дії особового складу формування з рятування людей із завалених захисних споруд

1

Практичне заняття

2.1.3.

Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків пожеж та територій, забруднених радіоактивними і небезпечними хімічними речовинами

2

Практичне заняття

2.1.4.

Способи транспортування потерпілих. Розміщення потерпілих на транспортних засобах

1

Практичне заняття

2.2.  Для  формувань механізації робіт

2.2.1.

Підготовка машин та механізмів до дій в осередках ураження, районах аварій та катастроф

2

Практичне заняття

2.2.2.

Прокладення колонних шляхів. Ремонт доріг та дорожніх споруд. Розчистка доріг від завалів

1

Практичне заняття

2.2.3.

Зведення насипів, дамб, водовідвідних каналів. Ліквідація підтоплень будівель та споруд

1

Практичне заняття

2.2.4.

Усунення аварій та пошкоджень захисних споруд. Дії формування при будівництві укриттів для людей і техніки

1

Практичне заняття

2.2.5.

Види, масштаб і характер пожеж. Гасіння масових, суцільних та лісових пожеж. Влаштування протипожежних бар’єрів, насипів, просік

1

Практичне заняття

2.3.  Для аварійно-відновлювальних формувань

2.3.1.

Ймовірний характер руйнувань і пошкоджень на комунально-енергетичних мережах та технологічних лініях

2

Практичне заняття

2.3.2.

Аварійно-відновлювальні роботи на мережах водо-, теплопостачання та каналізації

1

Практичне заняття

2.3.3.

Аварійно-відновлювальні роботи на мережах газозабезпечення

1

Практичне заняття

2.3.4.

 Аварійно-відновлювальні роботи на системах енергопостачання

1

Практичне заняття

2.3.5.

Дії формування при ліквідації витоків та нейтралізації небезпечних хімічних речовин

1

Практичне заняття

 

Зміст тем

Тема 2.1.1. Розшук та визволення потерпілих з-під завалів будівель, зсувів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель.

Розвідка завалів, пошкоджених і палаючих будівель. Визначення місць знаходження людей. Способи та порядок рятування людей, які знаходяться у завалах будівель, зсувів, снігових лавин (будівництво галерей, проходів, тунелів, розтаскування конструкцій будівель, використання домкратів, засобів малої механізації тощо). Способи і порядок рятування людей, які знаходяться на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель. Обладнання, яке необхідне для проведення робіт при рятуванні людей, та порядок його використання. Способи транспортування потерпілих. Заходи безпеки.

Тема 2.1.2. Завалення нестійких конструкцій споруд та їх підсилення. Дії особового складу формування з рятування людей із завалених захисних споруд.

Визначення стану нестійких конструкцій споруд, прийоми їх завалення або підсилення. Розвідка заваленої захисної споруди. Визначення найбільш доступного місця розкриття та подачі свіжого повітря у захисну споруду, встановлення зв'язку з людьми, які знаходяться в споруді. Механізми та інструменти, які застосовуються при проведенні робіт. Виведення людей та винесення постраждалих із захисної споруди. Особливості рятування людей, які знаходяться у загазованих, затоплених водою і нечистотами приміщеннях. Способи перенесення постраждалих на ношах і підручних засобах до місць навантаження їх на транспорт.

Тема 2.1.3. Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків пожеж та територій, забруднених радіоактивними і небезпечними хімічними речовинами.

Планування евакуації та всіх видів її забезпечення. Функціональні обов’язки особового складу евакуаційних органів. Порядок визначення евакуаційних пунктів, районів (пунктів) розміщення. Визначення маршрутів евакуації та видів транспортних засобів. Особливості евакуації людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків пожеж та територій, забруднених радіоактивними і небезпечними хімічними речовинами (далі - НХР).

Тема 2.1.4. Способи транспортування потерпілих. Розміщення потерпілих на транспортних засобах.

Способи транспортування потерпілих. Планування та підготовка транспортних засобів для перевезення евакуйованого населення. Оснащення транспортних засобів спеціальним обладнанням для вивезення поранених, уражених та хворих. Порядок розміщення потерпілих на транспортних засобах.

Тема 2.2.1. Підготовка машин та механізмів до дій в осередках ураження, районах аварій та катастроф.

Перевірка технічного стану машин до дій у вогнищах ураження, аварій та катастроф, особливості проведення робіт. Періодичність обслуговування техніки і машин при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.

Тема 2.2.2. Прокладення колонних шляхів. Ремонт доріг та дорожніх споруд. Розчистка доріг від завалів.

Визначення місць пророблення проїздів (проходів) у завалах. Способи влаштування проїздів (проходів) у завалах (розчистка завалу, верхом завалу). Влаштування магістральних і бокових проїздів з одностороннім та двостороннім рухом. Обладнання маршрутів для виведення людей із завалених захисних споруд до місць посадки на транспорт. Обладнання маршрутів для винесення уражених. Основні види спільних робіт рятувальників і підрозділів інженерних машин із пророблення проходів у завалах. Особливості проведення робіт в умовах зараження місцевості радіоактивними, отруйними, небезпечними хімічними речовинами. Заходи безпеки при проведенні робіт.

Тема 2.2.3. Зведення насипів, дамб, водовідвідних каналів. Ліквідація підтоплень будівель та споруд.

Порядок визначення зони можливого затоплення при прориві греблі гідротехнічних споруд, повені. Вихідні дані для розрахунку можливого масштабу аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків прориву греблі гідротехнічної споруди, повені. Порядок проведення робіт при зведенні насипів, дамб, водовідвідних каналів. Порядок огляду будівель та споруд, які були підтоплені, на предмет можливості їх використання для проживання та експлуатації. Заходи безпеки  при огляді будівель, споруд та проведенні в них аварійно-відновних робіт.

Тема 2.2.4. Усунення аварій та пошкоджень захисних споруд. Дії формування при будівництві укриттів для людей і техніки.

Перевірка стану конструкцій, що обгороджують, захисно-герметичних дверей (воріт), ставнів, гермоклапанів і клапанів надлишкового тиску. Виконання робіт при порушенні подачі чистого повітря, відновленні герметичності конструкцій, що обгороджують, усуненні загрози затоплення, припиненні подачі електроенергії, порушенні роботи системи подачі повітря.

Класифікація укриттів для людей і техніки, їх особливості. Техніка, яка може застосовуватись при спорудженні укриттів для людей і техніки. Будівельні матеріали, інструменти. Особливості проведення робіт в умовах надзвичайних ситуацій різного походження. Заходи безпеки.

Тема 2.2.5. Види, масштаб і характер пожеж. Гасіння масових, суцільних та лісових пожеж. Влаштування протипожежних бар’єрів, насипів, просік.

Порядок визначення виду, масштабу і характеру пожежі. Оцінка пожежної обстановки при різних видах пожеж. Дії особового складу формування при гасінні масових, суцільних та лісових пожеж. Влаштування протипожежних бар’єрів, насипів, просік. Особливості гасіння пожеж при вибухах паливно-повітряних і газоповітряних середовищ. Заходи безпеки.

Тема 2.3.1. Ймовірний характер руйнувань і пошкоджень на комунально-енергетичних мережах та технологічних лініях.

Характер і масштаб впливу уражаючих факторів стихійних лих, аварій та катастроф на комунально-енергетичні та технологічні мережі. Можливий характер руйнувань та пошкоджень. Зміст плану об’єкта з відображенням усіх мереж, місць прокладення відновлюваних мереж, напрямків руху від насосних станцій води, газу, пари, технологічних продуктів тощо. Організація та проведення розвідки аварійно-відновлюваних робіт на комунально-енергетичних мережах об’єкта для визначення місць і масштабу їх руйнувань та пошкоджень.

Тема 2.3.2. Аварійно-відновлювальні роботи на мережах водо-, теплопостачання та каналізації.

Заходи із захисту води і джерел водопостачання. Відшукування колодязів і камер, відриття завалів над ними і відключення вводів до будинків і споруд або пошкоджених ділянок мереж для попередження затоплення підвальних приміщень, які використовуються для розміщення енергетичного і технологічного обладнання. Відключення пошкоджених теплотрас, відвід гарячої води, конденсату, пари у безпечні місця. Прийоми перекриття трубопроводів. Відкачування води з підвальних приміщень. Відновлювальні роботи на пошкоджених мережах. Влаштування тимчасових обхідних трубопроводів. Характер можливих руйнувань і ушкоджень систем каналізації. Види і способи аварійних робіт на мережах каналізації та відведення стічних вод. Заходи безпеки.

 

 

Тема 2.3.3.  Аварійно-відновлювальні роботи на мережах газозабезпечення.

Система газозабезпечення об'єкта. Характер можливих руйнувань і ушкоджень на системах газозабезпечення. Види і способи аварійних робіт. Способи виявлення місць аварій на системах газозабезпечення. Способи екстреного усунення аварій на газових мережах. Основні способи тимчасового відновлення пошкоджених ділянок газопроводів.

Тема 2.3.4.  Аварійно-відновлювальні роботи на системах енергопостачання.

Система електрозабезпечення об’єкта. Склад мереж і споруд електрозабезпечення першої категорії. Електричні споруди і мережі спільного користування другої категорії. Характер можливих руйнувань і ушкоджень на системах електрозабезпечення. Види і способи аварійних робіт на системах електрозабезпечення. Основні способи екстреного усунення аварій. Подача електроенергії в окремі райони і ділянки осередку ураження. Основні способи тимчасових аварійно-відновлювальних робіт.

 

№ тем

Найменування теми

Кількість годин

Вид заняття

2.4. Для формувань розвідки, радіаційного та хімічного захисту

2.4.1.

Організація радіаційного і хімічного контролю. Прилади радіаційної та хімічної розвідки

1

Практичне заняття

2.4.2.

Організація радіаційного і хімічного спостереження. Мережа спостереження та лабораторного контролю

1

Практичне заняття

2.4.3.

Дії формувань при веденні розвідки маршрутів висування і району (об’єкта) аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

1

Практичне заняття

2.4.4.

Спеціальна обробка на об'єкті господарської діяльності. Її сутність і зміст

1

Практичне заняття

2.4.5.

Санітарна обробка людей

1

Практичне заняття

2.4.6.

Пункти видачі засобів захисту. Склад, порядок роботи, обладнання пунктів видачі. Порядок підготовки і видачі засобів захисту

1

Практичне заняття

2.5. Для формувань забезпечення та обслуговування

2.5.1.

Розгортання та дії мобільного пункту харчування

1

Практичне заняття

2.5.2.

Розгортання та дії мобільного пункту продовольчого забезпечення

1

Практичне заняття

2.5.3.

Розгортання та дії мобільного пункту матеріально-технічного забезпечення

2

Практичне заняття

2.5.4.

Ланка з підвезення води. Комплектування та  підготовка техніки. Організація роздачі питної води населенню

1

Практичне заняття

2.5.5.

Розгортання та дії мобільної автозаправної станції

1

Практичне заняття

2.6. Для формувань захисту рослин і тварин

2.6.1.

Ветеринарна обробка тварин

1

Практичне заняття

2.6.2.

Знезараження продуктів тваринництва, рослинництва, води та фуражу

2

Практичне заняття

2.6.3.

Надання лікувальної та профілактичної допомоги тваринам

1

Практичне заняття

2.6.4.

Проведення заходів із захисту сільськогосподарських рослин

2

Практичне заняття

2.7.  Для протипожежних формувань

2.7.1.

Пожежно-технічне спорядження. Вогнегасні речовини та сфера їх застосування

1

Практичне заняття

2.7.2.

Локалізація та гасіння лісових, торф’яних та степових пожеж

2

Практичне заняття

2.7.3.

Протипожежні профілактичні заходи на об’єкті

1

Практичне заняття

2.7.4.

Способи та прийоми гасіння пожежі на об’єкті господарювання. Прийоми рятування людей з палаючих будівель і споруд

2

Практичне заняття

 

2.8. Для формувань охорони громадського порядку

2.8.1.

Правова основа введення режиму надзвичайного стану

1

Практичне заняття

2.8.2.

Дії формувань при проведенні евакуації населення

2

Практичне заняття

2.8.3.

 Забезпечення публічного (громадського) порядку, попередження та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей і майна при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф

2

Практичне заняття

2.8.4.

Психологія натовпу. Попередження паніки серед населення.

1

Практичне заняття

2.9.  Для автомобільних формувань

2.9.1.

Планування та організація автотранспортного забезпечення при перевезенні населення і вантажів

1

Практичне заняття

2.9.2.

Обладнання автотранспорту для перевезення уражених і постраждалих  внаслідок стихійного лиха, аварій та катастроф

1

Практичне заняття

2.9.3.

Здійснення перевезення населення

2

Практичне заняття

2.9.4.

Здійснення перевезення вантажів, обладнання

2

Практичне заняття

2.10.  Для формувань зв’язку

2.10.1

Засоби зв'язку, які є на оснащенні формування

2

Практичне заняття

2.10.2

Організація та забезпечення сталого зв’язку в районах стихійного лиха, аварій та катастроф

2

Практичне заняття

2.10.3

Порядок розгортання та експлуатації засобів зв’язку в різних умовах надзвичайних ситуацій

2

Практичне заняття

2.11.  Для формувань евакуації

2.11.1.

Порядок проведення заходів з евакуації

2

Практичне заняття

2.11.2

Евакуація людей з районів стихійного лиха, аварій та катастроф

2

Практичне заняття

2.11.3.

Евакуація людей і вантажів, матеріальних цінностей та обладнання при загрозі та в умовах стихійного лиха, аварії чи катастрофи

2

Практичне заняття

2.12.  Для медичних формувань

2.12.1.

Медична допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях. Медичні засоби захисту

2

Практичне заняття

2.12.2.

Організація роботи медичного формування при виконанні завдань за призначенням

2

Практичне заняття

2.12.3.

Дії особового складу формування при наданні першої медичної допомоги людям, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації

2

Практичне заняття

2.13.  Для формувань обслуговування сховищ

2.13.1.

Захисні споруди, особливості їх будівництва, обладнання, утримання та правила експлуатації

2

Практичне заняття

2.13.2.

Дії особового складу формування під час підготовки захисної споруди до використання за призначенням

2

Практичне заняття

2.13.3.

Дії особового складу формування під час прийому та під час перебування у захисній споруді людей, які укриваються, а також після виведення людей

2

Практичне заняття

Зміст тем

Тема 2.4.1. Організація радіаційного і хімічного контролю. Прилади радіаційної та хімічної розвідки.

Види радіаційного і хімічного контролю. Принципи організації і методи проведення радіаційного і хімічного контролю. Проведення радіаційного і хімічного контролю. Допустимі дози опромінення. Порядок обліку отриманих доз, оцінка працездатності.

Організація дозиметричного контролю у формуваннях: груповий та індивідуальний контроль. Порядок видачі індивідуальних дозиметрів і зняття показань. Ведення журналу обліку доз опромінення особового складу. Представлення (донесення) інформації про дози опромінення особового складу.

Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, їх призначення, загальна побудова і порядок роботи з ними.

Тема 2.4.2. Організація радіаційного і хімічного спостереження. Мережа спостереження та лабораторного контролю.

Система збору, обробки та аналізу інформації. Організація радіаційного і хімічного спостереження в різних режимах діяльності. Організація спостереження на об'єктах, які мають диспетчерську службу в режимі цілодобового чергування. Організація спостереження постами радіаційного та хімічного спостереження. Організація збору й обробки  інформації.

Тема 2.4.3. Дії формувань при веденні розвідки маршрутів висування і району (об’єкта) аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Дії особового складу розвідувальної ланки при веденні розвідки маршруту висування: визначення стану доріг і мостів, прохідності маршрутів, визначення та позначення меж зараження, виставлення знаків огородження, пошук обходів заражених ділянок, порядок їх позначення. Визначення обсягів і характеру руйнувань, затоплень, пожеж і напрямків їх розповсюдження. Складання схеми маршруту висування. Відшукання входів та аварійних виходів захисних споруд.

        Оцінка радіаційної, хімічної, пожежної, інженерної та медичної обстановки на об'єкті господарської діяльності.

Тема 2.4.4. Спеціальна обробка на об'єкті господарської діяльності.
Її сутність і зміст.

Сутність і зміст спеціальної обробки, її складові частини. Визначення ступенів зараження транспортних засобів, будівель і споруд, внутрішніх приміщень та робочих місць, ділянок місцевості, води, продовольства та харчової сировини. Знезараження різних поверхонь від радіоактивних, хімічних речовин, бактеріальних засобів. Види знезараження та їх зміст. Сили і засоби знезараження, техніка, речовини і розчини, які застосовуються при знезараженні, та порядок їх приготування. Проведення дезактивації. Дегазація (часткова, повна) та способи її проведення. Види і способи дезінфекції. Порядок проведення знезараження на об'єкті господарської діяльності та у формуванні. Особливості обробки при комплексному зараженні. Контроль повноти знезараження. Заходи безпеки при проведенні знезараження.

Тема 2.4.5. Санітарна обробка людей.

Санітарна (часткова, повна) обробка персоналу об'єкта господарської діяльності та особового складу формувань при зараженні радіоактивними, хімічними речовинами, НХР та бактеріальними засобами. Порядок проведення часткової санітарної обробки. Порядок проведення повної санітарної обробки на попередньо обладнаних стаціонарних обмивальних пунктах (СОП), куполах, душових павільйонах, санітарних пропускниках або  на спеціально розгорнутих для цієї цілі площадках з використанням пересувних засобів типу ДДА-53 і ДДП. Розгортання пункту санітарної обробки в польових умовах. Особливості та послідовність проведення санітарної обробки при комплексному зараженні отруйними, радіоактивними речовинами та бактеріальними засобами.

Тема 2.4.6. Пункти видачі засобів захисту. Склад, порядок роботи, обладнання пунктів видачі. Порядок підготовки і видачі засобів захисту.

Склад, оснащення пунктів видачі засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), порядок їх роботи. Реєстрація людей, які прибули на пункт видачі ЗІЗ. Визначення розмірів різних видів протигазів. Порядок видачі протигазів. Збирання протигазів та перевірка їх на герметичність. Заміна несправних ЗІЗ. Навчання правил користування протигазом. Заходи безпеки.

Тема 2.5.1. Розгортання та дії мобільного пункту харчування.

Норми фізіологічних потреб у харчових речовинах та енергії для різних груп населення. Норми забезпечення продуктами харчування постраждалого у надзвичайних ситуаціях населення. База створення і порядок розгортання мобільного пункту харчування у польових умовах, його технічні можливості, обсяг ввозимого запасу продовольства. Приготування і роздача їжі в умовах радіоактивного, хімічного і бактеріального зараження. Організація, у разі необхідності, контролю забруднення (зараження) продуктів харчування, продовольства і харчової сировини. Знезараження кухонного обладнання, інвентарю та місць зберігання продуктів харчування.

Тема 2.5.2. Розгортання та дії мобільного пункту продовольчого забезпечення.

База створення, технічні можливості та порядок розгортання мобільного пункту продовольчого забезпечення в польових умовах. Підготовка транспорту для перевезення продуктів харчування. Порядок забезпечення формування сухим пайком. Допустимі норми зараження продуктів харчування. Порядок роботи пункту в умовах зараження місцевості радіоактивними, хімічними речовинами, НХР та бактеріальними засобами. Знезараження складських приміщень, транспорту й обладнання.

Тема 2.5.3. Розгортання та дії мобільного пункту матеріально-технічного забезпечення.

База створення, технічні можливості та порядок розгортання мобільного пункту матеріально-технічного забезпечення в польових умовах. Порядок заміни білизни, взуття та одягу на санітарно-обмивальних пунктах і в підрозділах медичного забезпечення. Заміна білизни, взуття та одягу в умовах зараження радіоактивними, хімічними речовинами, НХР та бактеріальними засобами. Заходи безпеки при роботі із зараженими білизною, взуттям та одягом.

Тема 2.5.4. Ланка з підвезення води. Комплектування та  підготовка техніки. Організація роздачі питної води населенню.

Визначення необхідної кількості води для побутових потреб у районі лиха. Уточнення стану і можливості використання уцілілих і частково пошкоджених систем побутового водопостачання та автономних водозаборів, водоочисних споруд і установок. Обладнання пункту водозабору, очищення і роздачі води у пересувну тару. Використання простіших засобів видобування і очистки води. Організація підвезення необхідної кількості води наливним транспортом і  у розфасовці.

Тема 2.5.5. Розгортання та дії  мобільної автозаправної станції.

Визначення обсягу постачання паливно-мастильних матеріалів. Техніка і обладнання мобільної автозаправної станції, їх можливості. Вибір місця розгортання мобільної автозаправної станції, порядок його проведення. Порядок заправки транспортних засобів, що залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації. Організація охорони пункту, заходи безпеки.

Тема 2.6.1. Ветеринарна обробка тварин.

Обладнання майданчика для ветеринарної обробки тварин і сортування їх за ступенем зараженості. Засоби ветеринарної обробки і правила роботи з ними.

Тема 2.6.2. Знезараження продуктів тваринництва, рослинництва, води та фуражу.

Видалення радіоактивних речовин шляхом зняття верхнього забрудненого шару фуражу. Дезактивація соковитих кормів. Дезактивація води. Переробка сільськогосподарської продукції, зараженої радіоактивними речовинами. Дегазація продовольства і фуражу провітрюванням, термічним, хімічним і механічним способами. Дегазація води.

Дезінфекція продовольства і фуражу хімічним способом. Приготування дезінфікуючих розчинів. Дезінфекція води.

Тема 2.6.3. Надання лікувальної та профілактичної допомоги тваринам.

Профілактика уражень. Вакцинація і запобіжні щеплення тварин. Нанесення на поверхні тіла тварин спеціальних розчинів та емульсій-інсектицидів. Знешкодження комах і кліщів на пасовищах і місцях перегонів тварин. Знешкодження гризунів.

Лікування тварин, уражених променевою хворобою, при ураженні шлунково-кишкового тракту радіонуклідами, отруйними речовинами.

Тема 2.6.4. Проведення заходів із захисту сільськогосподарських рослин.

Дії формування із проведення агрохімічних заходів. Боротьба з хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур. Порядок застосування інсектицидів та фунгіцидів. Застосування аерозолів для знезараження зерносховищ, теплиць, полів. Створення запасів отрутохімікатів і підготовка технічних засобів для їх застосування. Дії формування при ураженні рослин гербіцидами. Дії формування при ураженні рослин біологічними засобами. Дії формування при зараженні ґрунту і ураженні рослин радіонуклідами. Заходи безпеки при проведенні робіт.

Тема 2.7.1. Пожежно-технічне спорядження. Вогнегасні речовини та сфера їх застосування.

Матеріально-технічне забезпечення протипожежного формування технікою та спорядженням. Основні, спеціальні та допоміжні пожежні автомобілі. Основні пожежні машини: пожежні автоцистерни, насосно-рукавні автомобілі, пожежні насосні станції тощо. Спеціальні пожежні машини: автодрабини, колінчасті автопідйомники, автопінопідйомники, пожежні газодимозахисні автомобілі, автомобілі зв’язку тощо. Допоміжні пожежні машини: пересувні авторемонтні майстерні та інші. Немеханізований інструмент, який є на оснащенні формування, його можливості та порядок застосування.

Засоби, які застосовуються при гасінні пожежі: засоби охолодження, ізолювання, розбавлення, хімічного гальмування реакції горіння, їх характеристики та сфери застосування.

Тема 2.7.2. Локалізація та гасіння лісових, торф’яних та степових пожеж.

Організація гасіння пожеж. Прийоми і способи локалізації та гасіння лісових, торф’яних і степових пожеж (гілками дерев, закиданням ґрунту, використанням трактора з плугом, спорудженням загороджувальних і мінералізованих стрічок (канав, траншей)), подання на частину вогнища пожежі вогнегасних засобів. Практична робота на лісопожежній техніці, яка є на оснащенні формування. Особливості боротьби з пожежами в ускладнених умовах (у спеку, при сильному вітрі, вночі тощо). Заходи безпеки при гасінні лісових пожеж.

Тема 2.7.3. Протипожежні профілактичні заходи на об’єкті.

Зміст пожежно-профілактичних та інженерно-технічних заходів, які здійснюються на об’єкті, обсяг і порядок їх проведення. Практичне виконання пожежно-профілактичних заходів. Підготовка персоналу об’єкта господарювання до роботи з попередження можливих пожеж.

Тема 2.7.4. Способи та прийоми гасіння пожежі на об’єкті господарювання. Прийоми рятування людей з палаючих будівель і споруд.

Вихідні дані для розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж на різних об’єктах. Прийоми гасіння пожеж на поверхах, у підвалах, будинках підвищеної поверховості, на відкритих технологічних установках, які пов’язані з переробкою вуглеводневих газів, нафти і нафтопродуктів, нафти і нафтопродуктів у резервуарах, газових і нафтових фонтанів при проривах продуктопроводів тощо.

Обладнання для евакуації людей, у тому числі хворих, поранених, з палаючих поверхів, підвалів, завалів тощо. Прийоми евакуації.

Тема 2.8.1. Правова основа введення режиму надзвичайного стану.

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану». Умови і порядок введення та скасування дії режиму надзвичайного стану. Особливості  організації повсякденного життя в умовах оголошення надзвичайного стану. Зміст заходів правового режиму надзвичайного стану. Додаткові заходи режиму надзвичайного стану у зв'язку із надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру. Гарантії прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану. Відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану.

Тема 2.8.2. Дії формувань при проведенні евакуації населення.

Дії нарядів формування охорони громадського порядку із забезпечення порядку та припинення паніки на збірних і приймальних пунктах евакуації, у місцях посадки на транспорт. Забезпечення порядку на маршрутах евакуації, у пунктах висадки і в районах (пунктах) розміщення евакуйованого населення.

Тема 2.8.3. Забезпечення публічного (громадського) порядку, попередження та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей і майна при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

Розміщення постів охорони. Дії особового складу щодо припинення крадіжок матеріальних цінностей та майна громадян і підприємств при оточенні місця аварії, зони катастрофи та зон стихійного лиха. Забезпечення режиму допуску людей і транспорту до місць проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Психологічна підготовка особового складу невоєнізованого  формування до дій в умовах надзвичайної ситуації.

Тема 2.8.4. Психологія натовпу. Попередження паніки серед населення.

Поняття психології натовпу. Паніка. Співвідношення паніки і розміру небезпеки, що загрожує. Причини виникнення паніки та особливості її проявлення. Види паніки за масштабом, за обсягом, за тривалістю, за інструктивними наслідками. Механізм розвитку бурхливої динамічної паніки. Заходи щодо запобігання паніці або зниження ймовірності її виникнення. Заходи щодо припинення паніки.

Тема 2.9.1. Планування та організація автотранспортного забезпечення при перевезенні населення і вантажів.

Завдання автотранспортного забезпечення евакуаційних заходів. Сили і засоби, що залучаються до автотранспортного забезпечення евакуаційних заходів. Планування автотранспортного забезпечення. Організація автотранспортного забезпечення. Підготовка різних типів автомобільного транспорту до перевезення людей і вантажів. Порядок формування колон. Матеріально-технічне забезпечення перевезень.

Тема 2.9.2. Обладнання автотранспорту для перевезення уражених і постраждалих внаслідок стихійного лиха, аварій та катастроф.

Порядок одержання спеціального обладнання та установка його на автотранспортні засоби. Виготовлення та використання підручних засобів для устаткування автотранспорту при перевезенні людей і вантажів. Контроль за станом спеціального обладнання при здійсненні евакоперевезень. Заходи безпеки.

Тема 2.9.3. Здійснення перевезення населення.

Подача автотранспорту на пункти посадки людей та навантаження вантажів. Правила посадки людей, укладки та кріплення вантажів. Подача автотранспорту до місць навантаження уражених і хворих. Здійснення переговорного зв’язку водія і медичного працівника, який знаходиться під час руху в кузові вантажівки. Обов’язки водійського складу при русі в колоні, дотримання ним встановленого режиму руху. Особливості руху колон зараженою місцевістю, взимку, бездоріжжям. Заходи безпеки.

Тема 2.9.4. Здійснення перевезення вантажів, обладнання.

Подача автотранспорту на пункти навантаження вантажів. Норми навантаження  вантажів на транспорт. Розміщення вантажів, обладнання на транспортних засобах та їх кріплення. Порядок охорони вантажів на транспорті. Особливості при перевезенні особливо цінних, легкозаймистих, вогне- та вибухонебезпечних вантажів. Особливості при перевезенні вантажів зараженою місцевістю. Заходи безпеки.

Тема 2.10.1. Засоби зв'язку, які є на оснащенні формування.

Загальний устрій, тактико-технічні характеристики радіостанцій, які є на оснащенні формування, та правила їх експлуатації. Загальний устрій і правила експлуатації комутаторів, телефонних апаратів, польових кабелів зв’язку, які є на оснащенні формування.

Тема 2.10.2. Організація та забезпечення сталого зв’язку в районах стихійного лиха, аварій та катастроф.

Вибір місця для розгортання радіостанції. Отримання радіоданих. Прокладення кабельних ліній зв'язку та сполучення їх з існуючою телефонною мережею. Прокладення польових ліній зв'язку. Порядок використання збережених повітряних і кабельних ліній зв'язку в районах аварій та катастроф.

Тема 2.10.3. Порядок розгортання та експлуатації засобів зв’язку в різних умовах надзвичайних ситуацій.

Правила та послідовність розгортання радіостанції. Правила встановлення зв'язку та ведення радіообміну. Порядок передачі та прийому радіосигналів. Порядок користування телефонною мережею зв’язку. Дії формування зв’язку при пересуванні у складі колон, під час проведення рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт при надзвичайних ситуаціях різного походження.

Тема 2.11.1. Порядок проведення заходів з евакуації.

Плани проведення заходів з евакуації на об’єкті. Порядок роботи збірного пункту евакуації, станції посадки на транспорт, проміжних пунктів евакуації, прийомного пункту евакуації. Транспортне забезпечення заходів з евакуації. Розселення людей на кінцевому пункті евакуації. Поняття «екстрений захід з евакуації».

Тема 2.11.2. Евакуація людей з районів стихійного лиха, аварій та катастроф.

Екстрена евакуація людей та їх майна при стихійних лихах, аваріях, катастрофах. Маршрути евакуації. Норми посадки людей при перевезенні їх на різних видах транспорту. Особливості при перевезенні людей зараженою місцевістю. Техніка безпеки при перевезеннях.

Тема 2.11.3. Евакуація людей і вантажів, матеріальних цінностей та обладнання при загрозі та в умовах стихійного лиха, аварії чи катастрофи.

Екстрена евакуація вантажів, матеріальних цінностей та обладнання при загрозі стихійних лих, при аваріях, катастрофах. Обладнання місць для навантаження (розвантаження) різного роду вантажів, обладнання. Заходи щодо забезпечення екстреної евакуації вантажів і обладнання. Особливості екстреної евакуації вантажів і обладнання в умовах надзвичайної ситуації різного походження.

Тема 2.12.1. Медична допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях. Медичні засоби захисту.

Періоди надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях. Види медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях різного походження: перша медична допомога, долікарська, перша лікарська, кваліфікована і спеціалізована медична допомога, їх роль, місце в системі медичної допомоги постраждалим та терміни їх надання. Зміст і заходи першої медичної та долікарської допомоги. Медичні засоби захисту при наданні першої медичної та долікарської допомоги: радіозахисні препарати, антидоти, протибактеріальні препарати тощо. Призначення засобів, їх будова, підготовка до застосування та порядок використання. Порядок видачі та збереження медичних засобів індивідуального захисту.

Тема 2.12.2. Організація роботи медичного формування при виконанні завдань за призначенням.

Оцінка медико-санітарної обстановки та проведення санітарно-епідеміологічної розвідки (у межах завдань, покладених на формування). Підготовка до проведення заходів лікувально-евакуаційного забезпечення населення. Етапи та оптимальні терміни їх проведення. Порядок та прийоми роботи особового складу формування при приведенні медичної евакуації постраждалих з вогнищ ураження. Порядок взаємодії особового складу формування з іншими формуваннями при проведенні заходів лікувально-евакуаційного забезпечення.

Тема 2.12.3. Дії особового складу формування при наданні першої медичної допомоги людям, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації.

Послідовність та прийоми надання постраждалим першої медичної допомоги при зупинках дихання та відновленні серцевої діяльності, травмах і кровотечі, переломах кісток, попередження шокового стану та виведення з нього, захист поранених і опікових поверхонь, припинення або зменшення впливу на ураженого отруйними і аварійними хімічно небезпечними речовинами. Особливості надання постраждалим першої медичної допомоги в умовах радіоактивного, хімічного і бактеріального зараження.

Тема 2.13.1. Захисні споруди, особливості їх будівництва, обладнання, утримання та правила експлуатації.

 

 

Типи захисних споруд, їх призначення. Класи та групи сховищ і протирадіаційних укриттів. Правила вибору місць розміщення та побудови захисних споруд. Основні приміщення захисних споруд. Обладнання приміщень захисних споруд системами життєзабезпечення. Порядок утримання захисних споруд та правила їх експлуатації. Документація захисних споруд. Система технічного обслуговування та ремонту спеціального обладнання і технічних систем захисних споруд. Методика перевірки та порядок оцінки стану готовності захисних споруд. Особливості утримання та експлуатації захисних споруд на АЕС та хімічно небезпечних об’єктах. Облаштування та особливості експлуатації простіших засобів колективного захисту.

Тема 2.13.2. Дії особового складу формування під час підготовки захисної споруди до використання за призначенням.

Вимоги до умов утримання захисних споруд у мирний час. Порядок приведення сховища (укриття) у готовність до прийому населення: інструктаж особового складу групи, підготовка проходів, входів до сховища, звільнення приміщень від матеріалів мирного часу, розстановка нар та приборів, створення запасів продовольства, перевірка систем енергопостачання та життєзабезпечення, підключення засобів зв’язку та оповіщення, уточнення плану укриття працівників підприємства (населення), перевірка на герметичність.

Тема 2.13.3. Дії особового складу формування під час прийому та під час перебування у захисній споруді людей, які укриваються, а також після виведення людей.

Збір особового складу формування при оголошенні сигналу оповіщення. Приведення систем життєзабезпечення сховища (споруди) у робочий стан. Організація взаємодії з медичним формуванням та охорони громадського порядку. Уточнення маршрутів підходу людей до сховища та порядку входу до нього. Розміщення попереджувальних знаків, покажчиків на всіх маршрутах руху. Організація руху людей до сховища та при зайнятті ними там своїх місць. Організація комендантської служби. Забезпечення безперебійної роботи всіх систем життєзабезпечення сховища. Порядок евакуації людей зі сховища.

 1. Порядок організації та проведення занять

4.1. Підготовка особового складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється як за цією Програмою, так і за Програмою загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях. Крім того, якщо підприємство, установа, організація належать до об’єктів підвищеної небезпеки, то існує доцільність проведення навчання ще й за Програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки.

4.2. Заняття з працівниками, які входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, проводять, як правило, керівники цих формувань. Керівники формувань до початку проведення ними занять проходять обов’язкове попереднє навчання у Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Львівської області. Терміни проведення занять визначаються керівником суб’єкта господарювання. Вивчення працівниками, які входять до складу формувань та служб, тем занять здійснюється щорічно протягом навчального року. Помісячний розподіл тем для вивчення визначається керівником суб’єкта господарювання.

 

 

4.3. До проведення занять за медичною тематикою залучаються медичні працівники суб’єкта господарювання або працівники місцевих закладів охорони здоров’я.

4.4. Фахівці формувань, які залучаються до проведення робіт з дегазації, дезактивації територій та організовують і проводять хіміко-дозиметричний контроль,  додатково проходять курсове навчання у Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Львівської області.

 1. Рекомендації щодо перевірки засвоєння змісту Програми

5.1. Перевірку засвоєння змісту Програми рекомендується проводити комісійно із залученням фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

5.2. Перевірку знань за змістом Програми рекомендується проводити шляхом тестування або заліку в усній чи письмовій формі.

 1. Рекомендований перелік навчально-матеріального майна

6.1. Для забезпечення проведення навчання за Програмою використовується матеріально-технічна база підприємства, установи та організації.

6.2. У складі навчально-матеріального майна, повний перелік та кількісні показники якого визначаються керівником підприємства, установи та організації з урахуванням особливостей їх виробничої діяльності та кількості працівників, доцільно передбачати протигаз фільтруючий, респіратор, побутовий дозиметричний прилад, вогнегасники, індивідуальну аптечку, навчальні стенди та схеми.

 1. Рекомендований перелік нормативних документів
 2. Кодекс цивільного захисту України.
 3. Постанова КМУ від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту».
 4. Постанова КМУ від 24.03.2004 №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями».
 5. Постанова КМУ від 08.07.2015 № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту».
 6. Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
 7. Постанова КМУ від 09.10.2013 №616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту».
 8. Постанова КМУ від 09.10.2013 №787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
 9. Постанова КМУ від 30.10.2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій».
 10. Постанова КМУ від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».
 11. Наказ МНС України від 16.12.2002 №330 «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту».
 12. Наказ МНС України від 09.10.2006 №653 «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час».
 13. Наказ МНС України від 15.08.2007 № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях».
 14. Наказ МНС України від 17.06.2010 №472 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту».
 15. Наказ МОЗ України від 16.06.2014 №398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за №750/25527.
 16. Наказ ДСНС України від 23.03.2015 №167 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту».
 17. Наказ МВС України від 31.01.2015 №113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту».

 

_______________________________________

 

                                                       Додаток 3

                                                                     до Організаційно-методичних вказівок

                                                                     з підготовки населення   

                                                                     Старосамбірського району до дій у  

                                                                     надзвичайних ситуаціях на 2020 – 2021

                                                                      роки

 

П Р О Г Р А М А

додаткової підготовки з техногенної  безпеки працівників

об’єктів підвищеної небезпеки

 1. Загальні положення

1.1. Ця Програма розроблена відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.

Програма має на меті поглиблення та розширення знань стосовно нормативних актів з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки (споруда, обладнання, технологічний процес тощо), що за певних обставин можуть спричинити виникнення НС на об’єкті підвищеної небезпеки та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території.

2.2. Змістом додаткової підготовки працівників об’єктів підвищеної небезпеки є:

2.2.1. Отримання працівниками на основі базової загальної та спеціальної підготовки додаткових знань щодо особливостей та порядку дій за планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які можуть виникнути на об’єкті, виходячи з характеру його небезпеки.

2.2.2. Набуття практичних навичок щодо користування технічними засобами аварійно-рятувальних робіт та засобами захисту, взаємодії з іншими виконавцями робіт із забезпеченням вимог техніки безпеки та надання першої допомоги потерпілим в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

 1. Обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою

2.1. За результатами навчання персонал об’єкта підвищеної небезпеки повинен додатково:

а) знати:

основні небезпечні фактори об'єкта, пов’язані з його виробничою діяльністю (фізико-хімічні та уражаючі властивості небезпечних речовин), можливий характер і масштаб їх проявів, способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, типові дії персоналу при їх виникненні;

нормативно-правові акти і нормативно-технічні документи, які встановлюють порядок і правила виконання робіт на об’єкті;

правила, норми і стандарти техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях;

зміст (в обсязі, що його стосується) планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки, який експлуатується або планують експлуатувати;

спеціальні заходи протиаварійного захисту відповідно до локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;

можливості і порядок застосування автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;

порядок інформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про всі небезпеки, які встановлені в процесі аналізу небезпеки процесів виробництва, та об'єкти, які можуть опинитися в прогнозованих зонах надзвичайних ситуацій, надавати їм результати виконаного аналізу небезпеки;

обов'язки та порядок дій працівників об'єкта під час аварії, катастрофи відповідно до планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на об'єкті підвищеної небезпеки та планів взаємодії у разі виникнення надзвичайної ситуації на інших об'єктах і територіях;

заходи щодо сприяння проведенню на об'єкті підвищеної небезпеки рятувальних та інших невідкладних робіт;

прийоми запобігання терористичному акту та порядок дій в умовах його загрози або здійснення;

порядок організації навчання персоналу діям у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій і його атестації з питань техногенної безпеки;

методи формування психологічної стійкості до стресового впливу факторів надзвичайних ситуацій;

б) вміти:

визначати небезпечні фактори та дотримуватись вимог правил безпеки під час проведення аварійно-рятувальних робіт;

чітко дотримуватись вимог технологічної документації виробництва та заходів техніки безпеки для запобігання аваріям на об’єкті, що можуть призвести до виникнення надзвичайної ситуації;

організовувати і здійснювати виробничий контроль за дотриманням вимог щодо забезпечення техногенної безпеки;

проводити ідентифікацію, розробляти декларацію безпеки об’єкта та планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту;

здійснювати постійний аналіз небезпеки процесів виробництва;

організовувати  заходи щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

у разі виникнення аварії чітко діяти за сигналами оповіщення, виконувати особисті обов’язки за посадою відповідно до виду загрози та планів локалізації і ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки;

брати участь у проведенні робіт з локалізації і ліквідації аварій, якщо це не заборонено керівником робіт з ліквідації аварії;

вживати заходів щодо захисту життя і здоров’я населення, яке проживає в зонах можливого ураження, у разі аварій на об’єкті підвищеної небезпеки.

 

 1. Порядок організації та проведення занять

3.1. Відповідальність за підготовку працівників об’єктів підвищеної небезпеки несуть керівники підприємств, установ, організацій, які на базі типової програми розробляють і затверджують навчальні програми з урахуванням конкретних виробничих умов і відповідних їм чинних нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Безпосередніми організаторами навчання є керівники підрозділів з питань цивільного захисту або штатні (позаштатні) особи з питань цивільного захисту підприємств, установ, організацій.

3.2. Заняття у навчальних групах проводять керівники структурних підрозділів, позаштатних спеціалізованих служб і формувань на навчально-тренувальній базі об'єктів підвищеної небезпеки, державних чи комунальних аварійно-рятувальних служб, що обслуговують ці підприємства, установи, організації.

Керівники всіх навчальних груп, а також фахівці формувань цивільного захисту, що залучаються до проведення робіт з дегазації, дезактивації територій та організовують і проводять хіміко-дозиметричний контроль, попередньо проходять навчання у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області.

Всі заняття повинні проводитись, в основному, практично з відпрацюванням відповідних нормативів і в умовах обстановки, яка може скластись на об’єкті в результаті стихійного лиха, аварії, катастрофи, ураження, терористичного акту.

 1. Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем

Тема 1. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях.

Основні обов'язки керівників і посадових осіб об'єктів у сфері техногенної безпеки. Виконання основних вимог техногенної безпеки у сфері цивільного захисту.

Тема 2. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Організація і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Оцінка інженерної обстановки на підприємстві після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Тема 3. Прилади дозиметричного та хімічного контролю.

Їх класифікація та порядок роботи з ними.

Тема 4. Забезпечення стійкості роботи підприємства у надзвичайних ситуаціях.

Оцінка інженерного захисту суб’єктів господарювання.

Тема 5. Оперативне оповіщення персоналу об'єктів і населення про виникнення або загрозу виникнення аварійних ситуацій і аварій.

Порядок створення, призначення та будова локальної (об’єктової) системи оповіщення. Системи  раннього виявлення надзвичайних ситуацій. Організація роботи диспетчерської служби.

Тема 6. Порядок розроблення планів локалізації і ліквідації наслідків аварій, вимоги до їх складу, змісту та форми.

Тема 7. Створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям.

Номенклатура та обсяги резерву об'єктового рівня суб’єкта господарювання. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту, порядок їх зберігання та видачі.

Тема 8. Моніторинг і прогнозування обстановки під час аварій на радіаційно небезпечних об'єктах.

Основні параметри при оцінюванні радіаційної обстановки. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на об'єктах атомної енергетики. Дезактивація та профілактика радіаційних уражень.

Тема 9. Моніторинг і прогнозування обстановки під час аварії на хімічно небезпечному об’єкті.

Терміни і визначення при оцінюванні хімічної обстановки. Небезпечні хімічні речовини. Оцінка хімічної обстановки під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах. Організація робіт з дегазації. Речовини та розчини, які використовуються для проведення робіт з дегазації.

Тема 10. Прогнозування обстановки під час аварій на підприємствах
із пожежонебезпечними технологіями.

Основні поняття і критерії оцінювання пожежної обстановки. Методика прогнозування зони теплового випромінювання під час пожежі. Первинні засоби пожежогасіння.

 1. Рекомендований перелік нормативних документів
 2. Кодекс цивільного захисту України.
 3. Постанова КМУ від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту».
 4. Постанова КМУ від 24.03.2004 №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями».

 

 
 • Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
 1. Постанова КМУ від 09.10.2013 №616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту».
 2. Постанова КМУ від 09.10.2013 №787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
 3. Постанова КМУ від 30.10.2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій».
 4. Постанова КМУ від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».
 5. Наказ МНС України від 16.12.2002 №330 «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту».
 6. Наказ МНС України від 09.10.2006 №653 «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час».
 7. Наказ МНС України від 15.08.2007 №557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях».
 8. Наказ МНС України від 16.07.2009 №494 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період».
 9. Наказ МНС України від 17.06.2010 №472 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту».
 10. Наказ ДСНС України від 23.03.2015 №167 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту».
 11. Наказ МОЗ України від 16.06.2014 №398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за №750/25527.
 12. Наказ МВС України від 31.01.2015 №113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту».

 

_______________________________________

 

 

                                                                               Додаток 4

                                                                               до Організаційно-методичних

                                                                               вказівок  з підготовки населення  

                                                                               Старосамбірського району до дій у   

                                                                               надзвичайних ситуаціях на

                                                                               2020 – 2021 роки

 

П Р О Г Р А М А

прискореної підготовки працівників до дій в особливий період

 1. Загальні положення

1.1. Ця Програма розроблена відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444.

Навчання працівників об’єкта за Програмою розпочинається одночасно з уведенням в дію Плану цивільного захисту на особливий період.

1.2. Мета Програми – у стислі терміни підготувати працівників підприємств, установ та організацій (далі – об’єкти) до практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій особливого періоду на базі раніше отриманих ними знань і навичок при навчанні у системі цивільного захисту.

1.3. Відповідальність за організацію і якість проведення навчання несуть керівники об’єктів, а заняття по структурних підрозділах проводяться їх безпосередніми начальниками – керівниками навчальних груп.

Навчальні питання тем Програми відпрацьовуються практично. Під час занять працівники залучаються до підготовки наявних захисних споруд до прийому працівників, які потребують укриття, спорудження найпростіших укриттів, виконання протипожежних та інших заходів, що підвищують стійкість роботи об’єкта у військовій час. Кожен працівник повинен виготовити собі ватно-марлеву пов’язку.

Для навчання працівників прийомів надання само- та взаємодопомоги до занять залучаються медичні працівники об’єктів.

Кожне заняття закінчується підведенням його підсумків.

 1. Обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою

2.1. За результатами вивчення Програми кожен працівник повинен:

а) знати:

порядок дій за сигналами оповіщення;

місце розташування сховища на об’єкті та свої дії при його заповненні;

порядок проведення евакуації в період воєнного стану;

засоби індивідуального захисту та прийоми користування ними;

порядок проведення знезараження, часткової санітарної обробки.способи надання домедичної допомоги постраждалим від застосування військових засобів ураження;

б) вміти:

чітко діяти за сигналами оповіщення;

займати сховище та дотримуватись правил поведінки в ньому;

пристосовувати підвальні приміщення під укриття та споруджувати найпростіші укриття;

використовувати індивідуальні засоби захисту дихання та шкіри;

пристосовувати одяг до захисту від радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів;

захищати від забруднення продукти харчування та воду, а також сільськогосподарських тварин і фураж (для населення сільської місцевості);

надавати само- та взаємодопомогу при ураженнях;

знезаражувати приміщення, робоче місце, одяг, взуття, засоби захисту і особисті речі, проводити часткову санітарну обробку.          

 1. Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем

Тема 1. Підготовка захисних споруд і заглиблених приміщень до прийому працівників, які потребують укриття.

Звільнення сховища (укриття) від матеріальних засобів, які в ньому зберігаються. Визначення та доведення до працівників місць їх розташування у захисних спорудах, порядок їх зайняття та поведінки. Виготовлення та встановлення лавок, нар. Будівництво швидкоспоруджуваних укриттів, найпростіших та протирадіаційних укриттів (ПРУ), пристосування для ПРУ заглиблених приміщень.

Тема 2. Порядок дій працівників об’єкта відповідно до вимог Плану цивільного захисту на особливий період та за сигналами оповіщення.

Інформування працівників об’єкта щодо дій відповідно до вимог Плану цивільного захисту на особливий період (про розвиток можливих надзвичайних ситуацій, про місця розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів тощо).

Порядок оповіщення при загрозі виникнення аварій, катастроф, застосування зброї масового знищення.

Дії за сигналом «Увага всім!»:

при забрудненні місцевості небезпечними хімічними речовинами;

при радіаційному забрудненні місцевості;

при повітряній тривозі, артилерійському обстрілі.

Тема 3. Використання засобів індивідуального захисту.

Порядок отримання протигазів і респіраторів. Підбір та отримання протигазів та респіраторів. Підготовка протигазу (респіратора) до використання. Порядок використання пошкодженого протигазу. Відпрацювання нормативів з одягання протигазів на себе, пораненого, дитину. Підготовка одягу до захисту шкіри. Виготовлення ватно-марлевої пов’язки і протипилової тканинної маски.

Тема 4. Підготовка до розосередження та евакуації.

Порядок оповіщення про евакуацію на об’єкті. Обов’язки працівників об’єкта при евакуації. Підготовка до безаварійної зупинки виробництва. Організація евакуації працівників об’єкта, членів їх родин. Прибуття на збірний пункт евакуації, порядок відправлення у безпечний район.

Тема 5. Виконання протипожежних заходів.

Профілактичні протипожежні заходи, які проводяться на об’єкті: покриття вогнестійкою речовиною дерев’яних елементів споруд, очистка території від будівельного сміття, трави, швидкозаймистих матеріалів. Підготовка до використання засобів гасіння пожежі. Гасіння займань і пожеж. Дії працівників при різних типах займань і пожеж.

Тема 6. Захист продуктів харчування і води від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження.

Використання герметичної тари і плівок для захисту продуктів харчування та води. Пакування різних продуктів (м’ясо, масло, риба, сухарі, кондитерські вироби, овочі, сипучі продукти). Захист продуктів, які зберігаються поза приміщеннями (у польових умовах). Захист відкритих джерел води у сільській місцевості (шахтних колодязів).

Тема 7. Захист сільськогосподарських тварин і фуражу від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження.

Призупинення пасовищного випасу тварин. Герметизація тваринницьких приміщень, створення запасів води, захист кормів. Укриття тварин у траншеях і овочесховищах. Виготовлення для елітного поголів’я засобів захисту.

Тема 8. Надання само- та взаємодопомоги в зонах ураження.

Самодопомога і взаємодопомога при переломах, вивихах. Зупинення кровотечі. Прийоми накладання пов’язок на рани і обпечені частини тіла. Прийоми і способи забезпечення іммобілізації при переломах із застосуванням стандартних шин або підручних матеріалів. Способи транспортування поранених та уражених. Само- і взаємодопомога при опіках і ураженнях електрострумом та хімічними отруйними речовинами.

Тема 9. Знезараження і часткова санітарна обробка.

Проведення знезараження внутрішніх поверхонь приміщень, обладнання цеху, території. Часткова спеціальна обробка одягу, взуття та засобів індивідуального захисту. Дії при частковій і повній санітарній обробці. Дотримання заходів безпеки.

 1. Рекомендований перелік нормативних документів
 2. Кодекс цивільного захисту України.
 3. Постанова КМУ від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту».
 4. Постанова КМУ від 24.03.2004 №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями».
 5. Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
 6. Постанова КМУ від 09.10.2013 №616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту».
 7. Постанова КМУ від 09.10.2013 №787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
 8. Постанова КМУ від 30.10.2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій».
 9. Постанова КМУ від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про

 єдину державну систему цивільного захисту».

 1. Наказ МНС України від 16.12.2002 №330 «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту».
 2. Наказ МНС України від 09.10.2006 №653 «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час».
 3. Наказ МНС України від 15.08.2007 №557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях».
 4. Наказ МНС України від 16.07.2009 №494 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період».
 5. Наказ МНС України від 17.06.2010 №472 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту».
 6. Наказ ДСНС України від 23.03.2015 №167 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту».
 7. Наказ МОЗ України від 16.06.2014 №398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за №750/25527.
 8. Наказ МВС України від 31.01.2015 №113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту».

 

                                              ___________________________________________

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини