Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 27.06.2012 №221/01-01 (На ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ КОЛЕГІ) )

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

27 червня 2012 року        Старий Самбір                                    №221/01-01

 

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного

благополуччя населення  Старосамбірського

району в літній період 2012 року

Відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», рішення Колегії райдержадміністрації від 19 червня 2012 року №19  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення  Старосамбірського району в літній період 2012 року»:

1. Затвердити Комплексний план заходів щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення району в літній період 2012 року, що додається.

2. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам:

2.1. До 1 липня 2012 року на сесіях рад, засіданнях виконкомів розробити конкретні заходи щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення у відповідності до Комплексного плану та забезпечити їх виконання. Особливу увагу звернути на наступні питання:

- організацію якісної санітарної  очистки території, ліквідацію самовільних  сміттєзвалищ, утримання, документальне оформлення існуючих сміттєзвалищ;

- впорядкування, благоустрій, знезараження джерел водопостачання, належне утримання прибережних смуг та відкритих водоймищ.

- заборону стихійної торгівлі харчовими продуктами,

- проведення щорічної суцільної дератизації.

3. В.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації С.Маковському забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку якісною та безпечною для здоров’я питною водою, ефективне функціонування каналізаційних мереж, створити умови для безпечного та якісного харчування, належні умови для надання медичних послуг та медикаментозне оснащення, благоустрій території, тощо у відповідності до вимог Державних санітарних правил розміщення, облаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996р №172.

4. Начальнику КП «Старосамбірське  ВКГ» А.Чубу забезпечити стабільну роботу водопровідних споруд, очисних споруд, їх регулярне знезараження, відомчий контроль якості питної води.

5. Головному лікарю комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» Ю.Войтіву, головному лікарю Добромильської районної номерної лікарні І.Медведю забезпечити лікувально-профілактичні заклади району достатньою кількістю медикаментів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги, діагностичних середників, поживних середовищ, дезінфекційних засобів в межах бюджетних асигнувань.

6. Власникам та керівникам об’єктів торгівлі та харчування:

6.1. Забезпечити продовольчі магазини достатньою кількістю миючих та дезінфікуючих засобів, інвентарем для роздільного прибирання виробничих, допоміжних приміщень, санітарних вузлів.

6.2. Продукти харчування реалізовувати лише за погодженням з державним закладом «Старосамбірська районна санітарно-епідеміологічна станція» асортименту, при наявності якісних посвідчень, що підтверджують їх якість та безпеку з дотриманням термінів реалізації та товарного сусідства при їх зберіганні та реалізації.

6.3.  Провести дератизацію на об’єктах торгівлі та харчування.

7. Орендарям відкритих водойм забезпечити регулярне проведення  санітарно-гігієнічних та  санітарно-гідротехнічних заходів на водоймах району  з метою недопущення масового виплоду і розповсюдження комарів, перенощиків природновогнищевих захворювань.

8. Головному державному санітарному лікарю району Б.Венцику забезпечити контроль за виконанням Комплексного плану  заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення району в літній період 2012 року.

9. Головному державному інспектору ветеринарної медицини Я.Шеховичу:

9.1. Забезпечити контроль за виконанням ветеринарно-санітарних правил на підконтрольних об’єктах.

9.1. Вирішити питання гарячого водопостачання та забезпечення необхідним лабораторним інвентарем та устаткуванням лабораторії санітарно-ветеринарної експертизи на продовольчому ринку м.Хирів.

10. Про виконання розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 1 серпня  та 5 жовтня  2012 року.

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В.Стрижака.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                       В.Д.Цегенько.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

27 червня 2012 року

№221/01-01

 

                                      

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

організаційних заходів щодо забезпечення санітарного та

епідеміологічного благополуччя населення району в

літній період 2012 року

з/п

Найменування заходів

Відповідальний за виконання

Термін виконання

            І. Організація медичного та санітарно-протиепідемічного облаштування

1.

Організовувати та здійснювати профілактичні заходи щодо протиепідемічних ускладнень з найбільш поширеніших інфекційних захворювань людей (гострі кишкові, грип та ГРЗ, що керуються засобами специфічної профілактики).

Органи місцевого самоврядування, державний заклад Старосамбірська районна санітарно-епідеміологічна станція», управління ветеринарної медицини в Старосамбірському районі, комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»

щорічно

2.

При ускладненні епідемічної ситуації на окремих територіях заслуховувати голів місцевих рад про стан виконання профілактичних заходів та заходів щодо боротьби з наслідками.

Районна комісія з питань ТЕБ і НС

При ускладненні епідситуації

3.

Виділяти кошти на придбання вакцин для проведення імунопрофілактики вірусного гепатиту А контингентам ризику та забезпечити їх щепленням (працівники харчоблоків, дитячих будинків, будинків дитини, ДДУ, ЛПЗ, шкіл, ПТУ, середніх навчальних закладів, дітей, що перебувають у закритих колективах).

Фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад головні лікарі лікувальних закладів

Щорічно

2012-2016рр.

4.

Охопити щепленнями проти вірусного гепатиту А працівників об’єктів підвищеного епідеміологічного ризику: водопровідних споруд, об’єктів харчової промисловості, персоналу з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних очисних споруд.

Виконкоми місцевих рад, керівники підприємств харчової промисловості та водопровідних споруд

Щорічно

2012-2016рр.

5.

Проводити постійний лабораторний контроль якості води у місцях водозаборів господарсько-питного водопостачання населення, а також питної води централізованого водопостачання на відповідність вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питна….» шляхом обладнання відомчих лабораторій або укладання угод на проведення лабораторних досліджень з акредитованими лабораторіями .

Органи місцевого самоврядування, МВУ ЖКГ, власники водозабірних споруд

З 10.04.2012р.

та постійно

 

6.

З метою покращення якості та забезпеченості питної води із джерел децентралізованого водопостачання  (шахтних криниць ) провести весняне та осіннє профілактичне хлорування шахтних криниць, особливу увагу звернути на  населені пункти  з великим ризиком підтоплення                                                                                    

Органи місцевого самоврядування, МВУ ЖКГ, власники водозабірних споруд

Березень-квітень,

жовтень- листопад

2012-2016р.

7.

Провести благоустрій в населених пунктах району громадських шахтних криниць (проведення відмостків, встановлення дашків та кришок для їх закриття і т.д.)

Органи місцевого самоврядування, відділ освіти райдержадміністрації, головні лікарі ЛПЗ

ІІ квартал

2012-2016рр.

8.

У випадку виникнення надзвичайних ситуацій своєчасно вживати  заходи, направлені на ліквідацію надзвичайних ситуацій, на попередження ускладнення епідемічної ситуації в постраждалих населених пунктах.

Органи місцевого самоврядування, МВУ ЖКГ, власники водозабірних споруд

Постійно

9.

Відповідно до вимог чинного законодавства забезпечити документальне оформлення, облаштування зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного водопостачання.

Органи місцевого самоврядування, МВУ ЖКГ

Впродовж 2012р.

10.

Закупити керамічні дозуючі патрони для проведення постійного хлорування води в громадських криницях.

Органи місцевого самоврядування, МВУ ЖКГ

ІІ квартал 2012р.

11.

Виділити кошти для проведення щорічної осінньої суцільної дератизації (знищення) гризунів.

Фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Протягом

2012-2016рр.

12.

Вирішити питання будівництва очисних споруд в м. Добромиль.

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації, міський голова м.Добромиль

Протягом

2012-2016рр.

13.

Для забезпечення надійної якості очистки стічних вод вирішити питання реконструкції очисних споруд в м.Старий Самбір, м.Хирів.

Міські голови міст Старий Самбір, Хирів

Протягом

2012р.

14.

Для забезпечення  належної охорони водних об’єктів від забруднення відповідно до місцевих умов вирішувати питання каналізування об’єктів в сільських, селищних, міських населених пунктах

Органи місцевого самоврядування

Постійно

15.

Завершити ремонт - ревізії каналізаційно-насосної станції м. Хирів.

Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

Квітень-травень

16.

Провести інвентаризацію існуючих сміттєзвалищ. Розробити та затвердити в існуючому порядку відповідну проектну документацію (проект, санітарно-технічний паспорт, інструкції з експлуатації , паспорт місць видалення відходів і т.д. )

Органи місцевого самоврядування, відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Впродовж

2012-2016рр

17.

Вжити заходи щодо дотримання вимог санітарного законодавства під час обслуговування масових заходів, недопущення спалахів гострих інфекцій, в т. ч. гепатиту А.

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Постійно

         ІІ. Заходи щодо дотримання санітарно-протиепідемічних вимог у     

                                        дошкільних та навчальних закладах

1.

Забезпечити дошкільні та навчальні заклади безперебійною холодною та гарячою протічною водою гарантованої якості та створити умови для дотримання особистої гігієни учнями та персоналом школи.

Відділ освіти, райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

До 01.09.12р.

та щорічно до 01.09.

2.

Забезпечити проведення перед початком навчального року промивку розвідної мережі, очищення та дезінфекцію води локальних джерел водопостачання дошкільних та навчальних закладів району.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

Перед початком навчального року

3.

Забезпечити проведення санітарно протиепідемічних заходів з утримання приміщень загального користування із застосуванням миючих та дезінфікуючих засобів, що внесені до державного реєстру України.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

Постійно

4.

Вирішити питання щодо відновлення роботи шкільних їдалень, завершення плану-заходів на зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

Впродовж

2012-2016рр.

5.

Довести класи кабінетів комп’ютерної техніки до вимог ДСанПіН 5.5.6009-98 «Влаштування, обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах» та заключити угоди на проведення інструментальних замірів для отримання дозволу на початок роботи.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

Впродовж

2012р.

                         ІІІ. Заходи щодо забезпечення населення доброякісними

                                            харчовими продуктами

1.

Здійснювати спільні рейдові перевірки продуктових ринків району з питань дотримання правил ринкової та роздрібної торгівлі з метою забезпечення реалізації якісних продуктів харчування.

Управління державної ветеринарної медицини у Старосамбірському районі, Державний заклад «Старосамбірська районна санітарно-епідемічна станція», РВ ГУМВС у Львівській області

Постійно

2.

Вживати заходи щодо заборони торгівлі на продуктових ринках району харчовими продуктами, на які відсутні документи, що підтверджують їх якість та безпеку.

Управління державної ветеринарної медицини у Старосамбірському районі, Державний заклад «Старосамбірська районна санітарно-епідемічна станція», РВ ГУМВС у Львівській області

Постійно

3.

Забезпечити постійний лабораторний контроль за продукцією, що реалізується на продуктових ринках району.

Директорам продуктових ринків та ветеринарній лабораторії

Постійно

4.

Вжити заходи щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі харчовими продуктами у невстановлених місцях та стихійних ринках.

РВУ ГУМВС у Львівській області

Постійно

5.

Здійснювати спільні перевірки продуктових ринків району, об’єктів дрібно розвідної торгівлі, суб’єктів господарювання, що займаються вирощуванням ранніх овочів, звернувши увагу на наявність супровідних документів, що підтверджують їх якість та безпеку.

Управління державної ветеринарної медицини у Старосамбірському районі, Державний заклад «Старосамбірська районна санітарно-епідемічна станція», РВ ГУМВС у Львівській області

Травень-жовтень

2012-2016рр.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено