Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №38/01-04 від 24.01.2020

 

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0210180

 На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», Програми підтримки та розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2020 рік

        ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                         (Підпис)                                                     П. НАЗАР

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної державної адміністрації
24 січня 2020 року №38/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000

 (код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411

(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

                     04056411

                       (код за ЄДРПОУ)

3.

0210180

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0180
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0133

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

35722004

(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 269300,00 гривень, у тому числі загального фонду 269300,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. №294-ІХ, Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Наказ Державного комітету архівів України №6 від 15.01.2003 р. , рішення сесії Старосамбірської районної ради №598 від 13.12.2019 р. «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», «Програма підтримки і розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2020 рік» .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

 

7. Мета бюджетної програми : збереження документів, що не відносяться до НАФ, недопущення втрат інформаційних ресурсів ; та сприяння  функціонування Старосамбірського трудового архіву , що забезпечить  централізоване тимчасове  зберігання документів , нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1

Створення  довідкової бази та облік документів, які зберігаються в архіві, удосконалення діловодства  у сфері архівної справи, забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Створення  довідкової бази та облік документів, які зберігаються в архіві, удосконалення діловодства  у сфері архівної справи, забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

269300,00

0,00

269300,00

Усього

269300,00

0,00

269300,00

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма підтримки і розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2020 рік

269300,00

0,00

269300,00

Усього

269300,00

0,00

269300,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ

Од.

Закон про Національний архівний фонд та архівні установи 

-

 

кількість штатних одиниць всього од

Ос.

Штатний розпис затверджений головою  Старосамбірської РДА

2,5

-

2,5

 

в т.ч. службовці

 

 

2,0

-

2,0

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість прийнятих документів , установ , що ліквідувались або припинили діяльність од. або припинили діяльність 

Од.

Прийняття згідно описів   

200

-

200

 

кількість листів, звернень, заяв скарг, од.

Од.

Прийняття заяв від громадян

300

-

300

 

кількість виданих довідок , архівних витягів, копій ,од.

Од.

Видача довідок , витягів , копій

1200

-

1200

 

кількість перевірок, од.

Од.

Перевір.

2

-

2

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих документів на одного працівника

Од.

Документи

100

-

100

 

кількість листів , звернень , скарг   на одного працівника

Од..

Прийняття заяв від громадян

150

-

150

 

кількість виданих довідок , витягів , копій на одного працівника

Од.

Видача довідок , витягів , копій

600

-

600

 

кількість перевірок на одного працівника

Од.

Перевір. 

1

-

1

4

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток забезпечення і надання інформації до потреб населення району

%

Х

100

-

100

 

___________________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини