Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №36/01-04 від 24.01.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212111

на 2020 рік

        На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», Програми підтримки ФАПів, які не ввійшли в спроможну мережу

       ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                     (Підпис)                                                   П. НАЗАР


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної державної адміністрації 
24 січня 2020 року  №36/01-04

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

                     04056411
                (код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

04056411
   (код за ЄДРПОУ)

3.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0212111
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0726
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  1 315 400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 315 400,00   гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX, 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

Програма підтримки ФАПів, які не ввійшли в спроможну мережу.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Завдання 1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

     

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги

1315400

 

1315400

 

 

 

 

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Програма підтримки ФАПів, які не ввійшли в спроможну мережу

805200,00

 

805200,00

 

Усього

805200,00

 

805200,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

660000

 

660000

 

Нарахування на оплату праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

145200

 

145200

 

Оплата електроенергії

Гривень

План використання бюджетних коштів

300000

 

300000

 

Оплата газопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

44000

 

44000

 

Оплата води та водовідведення

Гривень

План використання бюджетних коштів 

6200

 

6200

 

Оплата теплопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

80000

 

80000

 

Оплата інших комунальних послуг

Гривень

План використання бюджетних коштів 

 80000

 

80000

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість працівників

шт.од.

Штатний розпис

15,5

 

15,5

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Стат.дані

7735

 

7735

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Розрахунок 

101351,0

 

 101351,0

 

 Кількість природного газу м3,усього

од.

Розрахунок

3486,0

 

3486,0

 

Кількість м3 води та водовідведення,усього

од.

Розрахунок

160

 

160

 

Кількість  Гкал теплопостачання,усього

од.

Розрахунок

33,54

 

33,54

 

Кількість дров м3,усього

 од.

Розрахунок

80,97

 

80,97

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн.

Розрахунок

6442,00

 

6442,00

 

Середня вартість 1 Гкал теплопостачання

грн.

Розрахунок

2384,92

 

2384,92

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

 Розрахунок

2,96

 

2,96

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн.

Розрахунок

12,62

 

12,62

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

Розрахунок

988

 

988

 

Середня вартість 1 м3 води та водовідведення

грн.

Розрахунок

38,81

 

38,81

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

Розрахунок

55

 

55

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

 Розрахунок

 100

 

100

                             

 

 

__________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини