Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №35/01-04 від 24.01.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212112

на 2020 рік

        На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів»,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836,  рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

       ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                          (Підпис)                                                П. НАЗАР


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  райдержадміністрації

24 січня 2020 року №35/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411

(код за ЄДРПОУ)

 

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

              04056411


             (код за ЄДРПОУ)

 

3.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0212112
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0763
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськми, фельдшерсько-акушерськими пунктами (найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

 

 

                                                             

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  20200,00  гривень, у тому числі загального фонду – 20200,00  гривень та спеціального фонду –  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, 

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами, 

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається  фельдшерсько-акушерськими пунктами.

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається  фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами.

8. Завдання бюджетної програми:

 № з/п

Завдання

1

Завдання 1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими,  фельдшерсько-акушерськими пунктами.

                 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами.

 

20200,00  

 

20200,00  

Усього

20200,00  

 

20200,00  

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата газопостачання

грн. 

кошторис

2220

 

2220

 

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

8750

 

8750

 

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

9230

 

9230

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість природного газу м3 ,усього

од. 

 Внутрішній розрахунок 

200

 

200

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Внутрішній розрахунок

2734

 

2734

 

Кількість дров м3,усього

од.

Внутрішній розрахунок

7.7

 

7.7

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн. 

розрахунок 

11.1

 

11.1

 

Середня вартість 1 КВт

електроенергії

грн.

розрахунок 

3.2

 

3.2

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок 

1198.7

 

1198.7

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

розрахунок  

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено