Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №33/01-04 від 24.01.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212146

на 2020 рік

        На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», Програми безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

        ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                      (Підпис)                                                      П. НАЗАР

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної державної адміністрації

24 січня 2020 року №33/01-04

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411

(код за ЄДРПОУ)

2.

0200000
 (код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області (найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

                   04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0212146
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0763
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування  окремих захворювань
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  362400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 362400,00   гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, 

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000

00 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація положень законодавства України щодо забезпечення окремих категорій населення безкоштовними медикаментами.

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення жителів Старосамбірського району – пільгових груп населення безкоштовними медикаментами.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Здійснення безоплатного та пільгового забезпечення медикаментами пільгових груп населення

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

       

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Здійснення безоплатного та пільгового забезпечення медикаментами пільгових груп населення

362400,00

 

362400,00

Усього

362400,00

 

362400,00

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Бюджетна програма місцевого значення «Програма безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення – жителів Старосамбірського району на 2020 рік»

 362400,00

0,00

362400,00

 

Усього

362400,00

0,00

362400,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на відшкодування медикаментів та виробів медичного призначення пільговим групам населення

 

Гривень

 

План використання

 

362400,00

 

362400,00

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість  пацієнтів, що одержать безкоштовні медикаменти

осіб

Статистична звітність

150

 

150

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на  одного хворого пільгової категорії

Гривень

Розрахунок

2416,00

 

2416,00

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат для забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення

%

Розрахунок

50

 

 

 

50

                         

 

_____________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено