Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №31/01-04 від 24.01.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0215053

на 2020 рік

 

        На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», Програми підтримки ФСТ «Колос»

        ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1.     Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0215053«Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                            (Підпис)                                           П. НАЗАР

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної державної адміністрації

24 січня 2020 року №31/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна  адміністрація  Львівської області

 (найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна  адміністрація  Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

                       04056411
             (код за ЄДРПОУ)

3.

0215053
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

5053
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0810
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1000000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1000000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру та спорт», Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 р. № 4393 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту”, рішення Старосамбірської районної ради від 13.12.2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», Програма  розвитку сільського спорту Старосамбірської районної організації  фізкультурно- спортивного товариства «Колос» АПК України.

_________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Залучення  населення району до регулярного заняття фізичною культурою та спортом.

 

7. Мета бюджетної програми: підтримка діяльності осередків (рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку ними фізичної культури і спорту.

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

Організація фізкультурно – спортивної роботи серед населення регіону 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Фінансова підтримка  на утримання  місцевих осередків (рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно – спортивної спрямованості

1000000,00

0,00

1000000,00

 

 

 

 

 

Усього

1000000,00

0,00

1000000,00

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма  підтримки ФСТ «Колос»

200000,00

0,00

200000,00

Усього

200000,00 

0,00 

200000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

од

положення

1

 

1

 

Кількість штатних одиниць

од

Штатний розпис

3,5

 

3,5

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів, що проводяться місцевими осередками

од

Звіт, кошторис

74

 

74

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на проведення одного спортивного заходу

Грн..

розрахунок

13513,52

 

13513,52

4

якості

 

 

 

 

 

 

Залучення населення регіону до  занять фізичною культурою та спортом

%

розрахунок

5

 

5

 

Збільшення кількості спортивних заходів

%

розрахунок

1

 

1

 

_______________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини