Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №29/01-04 від 24.01.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212113

на 2020 рік

 

        На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

        ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                           (Підпис)                                                П. НАЗАР


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  райдержадміністрації

24 січня 2020 року №29/01-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411

(код за ЄДРПОУ)

 

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

              04056411


             (код за ЄДРПОУ)

 

3.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0212113
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0721
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) (найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

 

        

  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  468000,00  гривень, у тому числі загального фонду – 468000,00  гривень та спеціального фонду –  0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, 

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами, 

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями).

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями).

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

 

1

Завдання 1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями).

 

                   

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

6

 

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями).

468000,00  

 

468000,00  

 

Усього

468000,00  

 

468000,00  

 

             

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                              (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма підтримки ФАПів, які не ввійшли в спроможну мережу

394800,00

0,00

394800,00

Усього

394800,00

0,00

394800,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

грн.

кошторис

323606

 

323606

 

Нарахування на оплату праці

грн

кошторис

71194

 

71194

 

Оплата води

грн.

кошторис

4900

 

4900

 

Оплата газопостачання

грн. 

кошторис

6100

 

6100

 

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

23300

 

23300

 

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

38900

 

38900

 

продукту

 

 

 

 

 

2

Кількість працівників

чол.

Штатний розпис

 

 

 

 

Кількість м3 води усього

од. 

Внутрішній розрахунок 

163.3

 

163.3

 

Кількість природного газу м3 ,усього

од. 

 Внутрішній розрахунок 

 551

 

551

 

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Внутрішній розрахунок

7281

 

7281

 

Кількість дров м3,усього

од.

Внутрішній розрахунок

32.6

 

32.6

 

ефективності

 

 

 

 

 

3

Середньомісячна заробітна плата

грн

розрахунок

 

 

 

 

Середня вартість 1 м3  води

грн.

розрахунок 

30.01

 

30.01

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн. 

розрахунок 

11.07

 

11.07

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

розрахунок 

3.20

 

3.20

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок 

1193.25

 

1193.25

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

 

100

 

 

100

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

                       

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини