Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №27/01-04 від 24.01.2020

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212010

на 2020 рік

        На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів»,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»

      ЗОБОВ‘ ЯЗУЮ :

  1.   Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                           П. НАЗАР

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної

державної адміністрації

24 січня 2020 року №27/01-04

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04056411
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 

               _04056411

             (код за ЄДРПОУ)

3.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0212010
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0730
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4625100000
(код бюджету)

           

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11382100,00 гривень, у тому числі загального фонду 11382100,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5.Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»,

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік».

______________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 

 

7. Мета бюджетної програми:

 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення ______________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

11382100,00 

0,00 

11382100,00 

 

 

 

 

 

Усього

11382100,00 

0,00 

11382100,00 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

3

 

3

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

398,25

 

398,25

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

66,00

 

66,25

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

300

 

300

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

2559

 

2559

 

кількість ліжко днів стаціонарних відділень

тис.од

стат.звіт.

24,9

 

24,9

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

38,78

 

38,78

 

Завантаженість ліжкового фонду  у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

90

 

90

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

9,6

 

9,6

4

якості

 

 

 

 

 

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

0,001

 

0,001

 

 

________________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини