Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №26/01-04 від 24.01.2020

Про затвердження Положення про

відділ економіки, інфраструктури,

енергетики та захисту довкілля

Старосамбірської районної

державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону  України «Про державну службу»,  постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»,  Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 року №1370 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації», Наказу Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року №709 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурні підрозділи з питань інфраструктури та туризму місцевих державних адміністрацій», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 30 жовтня 2019 року №38/07-01 К-1 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про відділ економіки, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.
 2. Розпорядження райдержадміністрації від 01 лютого 2018 року  №66/01-04 «Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Старосамбірської районної державної адміністрації»  визнати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                              П. НАЗАР

 

                                                                                                                                    

                                                                                        Затверджено

                                                                                        розпорядження голови 

                                                                                        райдержадміністрації        

                                                                                        24 січня 2020 року №26/01-04

 ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки, інфраструктури,

енергетики та захисту довкілля Старосамбірської

районної державної адміністрації

 1. Відділ економіки, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації.
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації:

- державної політики у сфері економічного і соціального розвитку;                         

- державної цінової політики;

- державної промислової політики;

- державної регіональної політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

- державної політики у сфері торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

- державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

- разом з іншими структурними підрозділами - єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у промисловості, паливно-енергетичному комплексі та у сфері енергозбереження, галузях транспорту, зв'язку, дорожнього господарства;

- державної політики у сфері захисту довкілля та навколишнього природного середовища;

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів профільних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень обласної та районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- бере в межах повноважень участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

- аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного та соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

- розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії;

- бере  участь  у  розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку регіону на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних та місцевих програм економічного, соціального розвитку, інших цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами на території  району в межах повноважень;

- розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

- забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

- розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

- розробляє та надсилає пропозиції до проектів програм транскордонного співробітництва  органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів);

- проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

-  розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування   інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі;

- готує в установленому порядку та в межах повноважень пропозиції щодо:

погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

- готує та подає пропозиції в установленому порядку щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм;

- розробляє проекти місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

- сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

- бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

- сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

- забезпечує виконання місцевою державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та подає інформацію щодо:

фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління місцевої державної адміністрації;

стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління місцевої державної адміністрації;

виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює місцева державна адміністрація;

- готує в установленому порядку та в межах повноважень пропозиції щодо  реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

- розробляє і подає голові  райдержадміністрації  пропозиції  щодо проектів програм  розвитку  паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту, зв’язку, дорожнього господарства району;

-   сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

-  сприяє розвитку регіонального ринку  транспортних  послуг, координації  роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів  у межах району;

-  бере участь у:

організації моніторингу споживання природного газу, електричної енергії та інших енергоносіїв;

регулюванні споживання паливно-енергетичних ресурсів, контролі за дотриманням режимів газо, електроспоживаня, за дорученням центральних органів виконавчої влади;

сприянні органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування підприємствами паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку, дорожнього господарства;

виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного   комплексу,   транспорту, зв'язку, дорожнього господарства та енергозбереження;

розробленні та здійсненні заходів щодо створення  сприятливих умов  для  надання  послуг поштового зв'язку та телекомунікаційних послуг;

підготовці пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі перевезення пасажирів;

підготовці пропозицій щодо використання коштів обласного та державного бюджетів, які виділяються на будівництво, капітальний, поточний ремонти та утримання доріг загального користування та комунальної власності

розробленні та впровадженні механізмів стимулювання ефективного   використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро - і вітроенергетики;

розробленні програм енергозбереження;

підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів щодо реалізації повноважень районної державної адміністрації у сфері захисту довкілля;

підготовці пропозицій Департаменту екології та природних ресурсів щодо фінансування природоохоронних заходів на території району за рахунок коштів обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища;

підготовці пропозицій щодо можливості подальшого заповідання територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну та історико-культурну цінність і підлягають комплексній охороні;

координації роботи стосовно питань охорони навколишнього природного середовища;

внесенні пропозицій щодо раціонального використання та охорони земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

підготовці пропозицій та забезпеченні виконання, у межах компетенції, районних екологічних програм, підготовці звітів про їх виконання;

розробленні та впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів;

- веде облік підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг,  промисловості,  паливно-енергетичного комплексу,  транспорту і зв'язку, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

- аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту, зв'язку, дорожнього господарства та сфери   енергозбереження;

- бере участь разом з іншими структурними підрозділами, в установленому порядку в межах повноважень, в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України в світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС, подає відповідні пропозиції;

- забезпечує в межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

- вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

-   вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету;

-  забезпечує в межах повноважень ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

-  розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

- бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

-  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

-  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань,  що належать до компетенції відділу;

- опрацьовує запити і звернення Народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

- здійснює повноваження делеговані органами місцевого самоврядування;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

-  забезпечує захист персональних даних;

-  здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. Відділ має право:

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, (за погодженням з їх керівниками), керівників громадських об'єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі, що належать до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.
 3. Начальник відділу:

- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

- подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про відділ;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

- звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

-   може входити до складу колегії райдержадміністрації;

-  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

-  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

- подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

-  здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після експертизи, проведеної районним фінансовим управлінням, за пропозиціями керівника відділу.

 1. Відділ не є юридичною особою публічного права, має власні бланки.

        __________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини