Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №19/01-04 від 21.01.2020

Про затвердження Положення про

відділ з питань  оборонної роботи,

цивільного захисту та взаємодії

з правоохоронними органами

Старосамбірської районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статей 5, 6, 25, 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887 «Про затвердження типового положення  про структурний підрозділ  місцевої державної адміністрації», враховуючи  розпорядження  голови Старосамбірської районної державної  адміністрації  від  30 жовтня 2019 року №38/0701 К-1 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації»:

  1. Затвердити Положення про відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.
  2. Визнати таким що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 січня 2018 року №56/01-04 «Про затвердження Положення про сектор з питань цивільного захисту Старосамбірської  державної  адміністрації».
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова                                                        (Підпис)                                       П. НАЗАР                

 

 

Затверджено

розпорядження  голови

райдержадміністрації

21 січня 2020 року №19/01-04

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань оборонної роботи,

цивільного захисту та взаємодії з

правоохоронними органами

Старосамбірської районної

державної адміністрації

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІДДІЛУ

1.1. Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Старосамбірської районної державної адміністрації (надалі відділ) утворюється розпорядженням голови  райдержадміністрації, входить до її складу і забезпечує  виконання  завдань  щодо реалізації  державної політики у сфері оборонної роботи,  цивільного захисту на  території району та вирішення питань пов’язаних  з діяльністю правоохоронних  органів.

1.2. Відділ  є органом управління Старосамбірської  районної ланки  територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської  області (районна  ланка територіальної  підсистеми).

1.3. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а   також   підзвітний  і підконтрольний  департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної  адміністрації.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та  законами України, указами Президента України,  Кабінету Міністрів України,  і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації,  голови Старосамбірської районної державної адміністрації, департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

  1. 2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 2.1. Основними завданнями відділу  є забезпечення державної політики у сфері оборонної роботи,  цивільного захисту на  території району та вирішення питань пов’язаних  з діяльністю правоохоронних  органів.

2.2. Відділ виконує такі завдання:

2.2.1. Організовує  виконання  Конституції  та законів України, Кодексу цивільного захисту України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері оборонної роботи, цивільного захисту, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян.

2.2.2. Забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2.2.3. Розробляє проекти  розпорядчих документів голови районної державної адміністрації.

2.2.4. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку у сфері цивільного захисту  в межах району та вживає  заходів  до усунення  недоліків.

2.2.5. Бере участь  у підготовці  пропозицій  щодо проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку  району у сфері оборонної роботи,  цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.

2.2.6. Вносить пропозиції  щодо проекту  районного  бюджету  для вирішення  питань у сфері  оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.

2.2.7. Розробляє, у визначених  законом випадках, проекти нормативно правових актів  з питань  реалізації повноважень у сфері оборонної роботи,  цивільного захисту,  та правоохоронної діяльності.

 2.2.8. Бере участь  у розробленні  проектів  розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно – правових актів, головними розпорядниками яких  є інші структурні  підрозділи районної державної адміністрації.

2.2.9. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду  на сесіях районної ради.

2.2.10. Готує самостійно або  разом з іншими структурними підрозділами  районної державної  адміністрації  інформаційні  та аналітичні  матеріали  для подання на розгляд сесії районної ради.

2.2.11. Забезпечує здійснення визначених законодавством заходів  щодо запобігання  та протидії корупції.

2.2.12. Розглядає в установленому порядку  звернення громадян.

2.2.13. Опрацьовує  запити  і звернення  народних депутатів України, депутатів  обласної, районної, міських селищних, сільських рад. 

2.2.14. Забезпечує  доступ  до публічної інформації, розпорядником якої  він являється.

2.2.15. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених  законодавством власних і делегованих повноважень.

2.2.16. Контролює місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування  та надає методичну  допомогу  з питань здійснення ними власних повноважень у сфері   оборонної роботи,  цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.

2.2.17. Здійснює повноваження, делеговані районною державною адміністрацією.

2.2.18. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

2.2.19. Організовує  роботу  з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.2.20. Забезпечує, у межах свої повноважень, реалізацію державної політики  стосовно захисту інформації з обмеженим доступом  і державної таємниці.

2.2.21. Бере участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до чинного законодавства.      

2.2.22. Забезпечує  захист персональних даних.

2.2.23. Бере  участь  в реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення  сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в мирний час та в особливий період.

2.2.24. Відділ виконує, передбачені законодавством, наступні галузеві завдання та повноваження  у сфері оборонної роботи,  цивільного захисту на  території району та вирішення питань пов’язаних  з діяльністю правоохоронних  органів.

2.2.25. Розробляє заходи цивільного захисту та запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій на території району і реагування на них.

2.2.26. Організовує  та забезпечує роботу  районної комісії  з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій (штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій).

2.2.27. Організовує проведення аварійно - рятувальних  та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту і життєзабезпечення постраждалих від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період під час ведення  воєнних (бойових) дій або внаслідок таких.

2.2.28. Розробляє та організовує виконання  заходів щодо забезпечення  готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням  у мирний час і в особливий період.

2.2.29. Координує діяльність створених районною державною адміністрацією аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням.

2.2.30. Забезпечує  оповіщення та інформування керівного складу органів управління, сил районної ланки територіальної  підсистеми та населення  про загрозу  та виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2.31. Забезпечує отримання та доведення до сільських, селищних, міських рад розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми у вищі ступені готовності. 

2.2.32. Забезпечує організацію  та здійснення визначених законодавством заходів радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

2.2.33. Веде облік  захисних споруд, бере участь у роботі комісій  з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття населення  у захисних спорудах.

2.2.34. Організовує роботу районної комісії з питань евакуації, забезпечує координацію та здійснення органами місцевого самоврядування заходів  щодо евакуації населення, майна у безпечні  місця із зон надзвичайних  ситуацій у мирний  час та із зон можливих бойових дій в особливий період.

2.2.35. Розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних  ситуацій і ліквідації їх наслідків.

2.2.36. Організовує  створення, розподіл та контролює збереження і цільове  використання районного резерву матеріально-технічних ресурсів, у тому числі засобів радіаційного та хімічного захисту для забезпечення  непрацюючого населення  і сил цивільного захисту, та у визначеному законодавством порядку здійснює контроль за накопиченням місцевих матеріальних резервів для запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.       

2.2.37. Організовує завчасне  накопичення і  підтримання  у постійній готовності засобів індивідуального захисту  для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

2.3. Надає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

2.3.1. Віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільної захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.3.2. Утворення  районної  комісії  з питань техногенно–екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення  надзвичайних ситуацій  - спеціальних  комісій (штабів)  з ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.3.3. Оголошення  окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення.

2.3.4. Погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участі особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення, організовує під час розроблення  та виконання  такого плану, взаємодію з органами військового управління.

2.3.5. Удосконалення  законодавства у сфері цивільного  захисту, впровадження  у практику досягнень науки та техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, проведення робіт з ліквідації та зменшення впливу їх негативних наслідків на населення і території.

2.4. Забезпечує взаємодію райдержадміністрації у питаннях здійснення, спільно з правоохоронними органами району, цільових заходів щодо профілактики  правопорушень.

2.5. Готує пропозиції з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

2.6. Ініціює розгляд на засіданнях Колегій райдержадміністрації питань оборонної роботи, цивільного захисту та стану боротьби із злочинністю і правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. 

2.7. Сприяє діяльності  громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, активізації профілактичної роботи з питань боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку.

2.8. Забезпечує, разом з правоохоронними органами, прикордонною службою  проведення спільних міжвідомчих нарад, семінарів, засідань. Заходів  за участю громадськості з актуальних проблем боротьби зі злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв’язання  та взаємодії.

2.9. Забезпечує проведення постійного моніторингу оцінювання діяльності правоохоронних органів, вивчення громадської думки, якісної характеристики стану боротьби із злочинністю в районі та інформування населення з цих питань.

2.10. Приймає участь у розробці та здійснює контроль за якістю  відпрацювання документів  плану територіальної оборони району.

2.11.  Координує  і контролює проведення заходів щодо  забезпечення потреб оборони держави.

2.12. Як робочий орган районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій за дорученням голови районної державної адміністрації  та зазначеної комісії:

2.12.1. Координує  дії органів управління, сил та засобів районної  ланки територіальної підсистеми у разі виникнення надзвичайної ситуації  або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування  на зазначену ситуацію.

2.12.2. Забезпечує  приведення  у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми та їх залучення для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

2.12.3. Координує  діяльність міських, селищних, сільських рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ,  організацій незалежно від форми власності щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.  

2.12.4. Організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня.

2.12.5. Взаємодіє з відповідними органами  управління інших адміністративно – територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації.

2.12.6. Вживає заходів для активізації роботи, пов’язаної  із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на  об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів.

2.13. Організовує підготовчі та першочергові заходи  з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення  питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги, зокрема:

2.13.1. Організовує аварійно-рятувальні  та інші невідкладні роботи, роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційний, хімічний, біологічний, медичний захист населення та інженерний  захист територій від наслідків таких ситуацій.

2.13.2. Організовує  та здійснює безпосереднє керівництво проведенням відновлювальних робіт з  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.13.3. Організовує роботу, спрямовану на  запобігання  негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

2.13.4. Готує пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого  визначення рівня  такої ситуації.

2.13.5. Готує пропозиції щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації  за видом, класифікаційними  ознаками  та рівнем.

2.13.6. Вивчає обставини, що склалися,  і подає голові районної державної адміністрації та районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  і надзвичайних ситуацій  інформацію  про вжиті заходи, причини виникнення  та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції  щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

2.14. У межах своїх повноважень бере участь:

2.14.1. У зборі та аналізі інформації про стан техногенної та природної безпеки на території району та прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, районуванні територій за наявності потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха.

2.14.2. У підготовці для надання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню,яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій.

2.14.3. У проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій.           

2.14.4. У перевірці готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань.

2.14.5. В організації та проведенні підготовки органів управління  та сил районної територіальної підсистеми цивільного захисту, населення дог дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період.

2.15. У межах своїх повноважень спільно з територіальними підрозділами органів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, іншими органами центрального підпорядкування:

2.15.1. Здійснює контроль за готовністю до дій  за призначенням органів управління, сил і засобів комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань, спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони.

2.15.2. Організовує проведення  аварійно-рятувальних та інших  невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.15.3. Бере участь  у забезпеченні реалізації вимог технічної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших об’єктах господарювання, які можуть становити реальну  загрозу для виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного характеру.

2.15.4. Розробляє  та забезпечує  реалізацію районних програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих  на захист  населення  і територій від надзвичайних  ситуацій та запобігання  їх виникненню, забезпечення техногенної  та пожежної безпеки;

2.15.5. Забезпечує навчання посадових  осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів  господарювання, керівників  та їх заступників  з питань цивільного захисту, техногенної  та пожежної безпеки, здійснення  підготовки населення  до дій  у надзвичайних  ситуаціях.

2.16. Бере участь  у розробці  та здійсненні заходів територіальної оборони.

2.17. Бере участь у здійсненні  антитерористичних заходів.

2.18. Організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених  унаслідок радіаційних (хімічних) аварій  і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координує  роботи  з визначення  радіаційної (хімічної) обстановки  на таких територіях.

2.19. Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних і хімічних аварій.

2.20. Координує діяльність органів місцевого самоврядування згідно із адміністративно-територіальним поділом територій, сил районної ланки територіальної підсистеми щодо запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  та ліквідації  їх наслідків.

2.21. Після ліквідації наслідків  надзвичайної  ситуації за дорученням керівника робіт  з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації готує звіт  про прийняті рішення  і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

2.22. Здійснює інші передбачені законодавством повноваження у сфері оборонної  роботи, цивільного захисту,  та взаємодії з правоохоронними органами і виконує функції, що випливають з покладених  на нього завдань.

2.23.  Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

2.23.1. Одержувати, в установленому  законодавством порядку, від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.23.2. Порушувати клопотання перед головою районної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, виконання окремих робіт та участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій  (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).               

2.23.3. Вносити, в установленому законодавством порядку, пропозиції щодо вдосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та з вирішення питань пов’язаних  з діяльністю правоохоронних  органів.

2.23.4. Надавати   методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.23.5. Користуватись, в установленому  законодавством порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій,  мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

2.23.6. Скликати в установленому порядку наради, комісії, проводити семінари та конференції з питань що належать  до його компетенції.

2.23.7. Заслуховувати інформацію посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про виконання завдань і заходів у сфері оборонної роботи,  цивільного захисту, та в установленому законодавством порядку давати їм обов’язкові  для виконання розпорядження про усунення порушень вимог у сфері оборонної роботи та  цивільного захисту.

2.23.8. Залучати у разі потреби  на підставі рішення голови районної державної адміністрації або керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної  ситуації - першого заступника (заступників) голови районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби районної ланки територіальної підсистеми.

2.23.9. Відділ в установленому законодавством порядку  та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами  та апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших  центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та  узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної  для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення  запланованих заходів.

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом   з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

3.2.  Начальник відділу:

          3.2.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних  умов праці працівників.

3.2.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ.

3.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

3.2.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

3.2.5. Вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу.

3.2.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

3.2.7. За дорученням керівництва районної державної адміністрації представляє інтереси відділу у взаєминах з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації, іншими центральними органами  виконавчої влади  та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

3.2.8. Видає в межах своїх повноважень накази  та організовує контроль за їх виконанням.

Накази  нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси  громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній  реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України. 

3.2.9. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

3.2.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень відділу.

3.2.11. Забезпечує дотримання працівниками  відділу правил внутрішнього трудового розпорядку  та виконавської дисципліни.

3.2.12. Звертається з поданням до відповідних органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері оборонної роботи, цивільного захисту.

3.2.13. Інформує органи  місцевого самоврядування та, за необхідності, правоохоронні органи  про виявлені  на об’єктах  господарювання та  територіях  порушення, які  можуть  призвести  до виникнення  надзвичайних ситуацій.

3.2.14. Бере участь  у розгляді  органами  місцевого самоврядування  питань, пов’язаних  з діяльністю  органів  управління  і сил районної  ланки  територіальної підсистеми.

3.2.15. Здійснює за дорученням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівництво штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

3.2.16. Здійснює інші повноваження, визначені  законодавством України.

3.3.17. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та Законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 4.1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних  бюджетних призначень.

4.2. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.

 

          _____________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини