Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №12/01-04 від 15.01.2020

Про стан військового обліку на

території Старосамбірського району

у 2019 році та завдання на 2020 рік

Відповідно до статей 6, 27, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921, враховуючи лист Старосамбірського районного військового комісаріату від 27.12.2019 року №3397, з метою якісної організації військового обліку на території Старосамбірського району у 2020 році

         ЗОБОВ`ЯЗУЮ:

  1. Забезпечити якісне та повне виконання заходів щодо покращення військового обліку, з урахуванням результатів аналізу стану військового обліку на території Старосамбірського району у 2019 році згідно з додатком.
  2. Затвердити заходи щодо організації та покращення стану військового обліку на території Старосамбірського району у 2020 році, що додаються.
  3. Затвердити План звірки облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, територіальних громад Старосамбірського району у 2020 році з обліковими даними Старосамбірського районного військового комісаріату, що додається.
  4. Затвердити План перевірки стану військового обліку на території Старосамбірського району у 2020 році, що додається.
  5. Затвердити склад комісії з питань перевірок стану військового обліку на території Старосамбірського району, що додається.
  6. Затвердити порядок та тематику проведення методичних занять з посадовими особами, відповідальними за ведення військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях на території Старосамбірського району у 2020 році, що додається.
  7. Головного спеціаліста з питань мобілізаційної та режимно – секретної роботи апарату райдержадміністрації Пальну С.С. спільно із Старосамбірським районним військовим комісаріатом:

  7.1. До 31.01.2020 провести нараду в Старосамбірській районній державній адміністрації з питань організації військового обліку та бронювання в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.

 7.2.До 01.03.2020 забезпечити приведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників на території Старосамбірського району у відповідність до вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921.

 7.3. Організувати, при потребі або за поданням військового комісаріату, заслуховування відповідальних посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо стану військового обліку.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова              (підпис)                                               П. Назар  

Додаток

до розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від

15 січня 2020 №12/01-04

 Аналіз

стану військового обліку на території Старосамбірського району у 2019 році

  Результат аналізу стану військового обліку свідчить про те, що не всі керівники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів надавали звітні дані у 2019 році в терміни та за формою, визначеною Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921                         (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 06.02.219 №74) «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних».

  Виконання плану проведення звіряння карток форми П-2 працюючих військовозобов’язаних та призовників підприємств, установ і організацій з обліковими даними Старосамбірського райвійськкомату (надалі РВК):

- за планом – 50 звірянь;

- звірено – 15.

План проведення звіряння в 2019 році виконаний на 30 %.

 Виконання плану проведення звіряння військово-облікових документів РВК з картками первинного обліку військовозобов’язаних міських, сільських, селищних, рад, об’єднаних територіальних громад:

- за планом – 37 звірянь;

- проведено звірянь - 19.

План проведення звіряння в 2019 році виконаний на 53 %.

 На належному рівні проводились звіряння військового обліку в Старосамбірський та Хирівській міських радах, Страшевицькій, Головецькій, Торчиновицькій та Терлівській сільських радах, на підприємствах «Старосамбірський район електричних мереж», ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство», Старосамбірський районний суд, де керівництвом організований належний контроль за станом звірок.

    На незадовільному рівні проводились звіряння у Білицькій, Волошинівській, Мурованській, Слохинівській, Тисовицькій сільських радах, Міженецькій, Новоміській об’єднаних територіальних громадах.

    У 2019 році районним військовим комісаріатом проведено 15 перевірок підприємств, установ та організацій з питань організації персонального обліку військовозобов'язаних і призовників та з питань бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, 19 перевірок сільських, селищних та міських рад з питань організації персонально - первинного обліку військовозобов'язаних та призовників.

   За результатами перевірок стану військового обліку та бронювання на підприємствах, установах, та організаціях встановлено, що відповідна документація розроблена, військовий облік ведеться, але потребує детального доопрацювання та приведення до вимог законів України, інших нормативно-правових актів.

    За результатами перевірок стану військового обліку та бронювання в сільських, селищних та міських радах, об’єднаних територіальних громадах, встановлено, що військовий облік не ведеться в повному обсязі, відповідно до вимог керівних документів. Документація пунктів збору місцевих рад потребує оновлення. Зазначено незадовільний стан військового обліку в Білицькій, Волошинівській, Мурованській, Скелівській, Слохинівській, Стар’явській, Стрілківській, Тернавській, Тершівській, Тисовицькій, Тур’ївській, Чаплівській, сільських радах, Міженецькій, Новоміській об’єднаних територіальних громадах.

    З метою покращення стану військового обліку на території району у 2020 році головам сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам підприємств, організацій, установ привести документи з питань військового обліку у відповідність до вимог:

- Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу»;

- Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

- Закону України «Про оборону України»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.219 №74) «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 №45 «Про затвердження порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування».

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                (підпис)        М. ГОД

                   

                                              Затверджено

                                              Розпорядження голови                                  

                                              райдержадміністрації                      

                                             15 січня 2020 року №12/01-04

 ЗАХОДИ

щодо організації та покращення стану військового обліку на території Старосамбірського району у 2020 році 

№ з/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

1.

     Підведення підсумків «Про стан військового обліку військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях на території району у 2019 році» та  встановлення завдань на 2020 рік

до 24.01.2020

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної роботи  апарату райдержадміністрації, Старосамбірський районний військовий комісаріат

 

2.

      Приведення кількості військових обліковців відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921, визначення для них розмірів доплати (далі - Порядок  № 921)

до 24.01.2020

Старосамбірська райдержадміністрація, голови сільських, селищних, міських рад,  об’єднаних територіальних громад,  керівники підприємств, організацій, установ

3.

Проведення занять з посадовими особами, відповідальними за військовий облік в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях щодо організації військового обліку відповідно до Порядку № 921

до 24.01.2020

Старосамбірська райдержадміністрація, військовий комісар Старосамбірського районного військового комісаріату, голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, організацій, установ, посадові особи, відповідальні за військовий облік на підприємствах, в організаціях, установах, на яких працюють військовозобов’язані

4

Подання до Старосамбірського РВК інформації про наявність на території району підприємств, організацій, установ, форму їх власності, належність до галузей економіки, їх підпорядкованість органам центральної влади (міністерствам, відомствам, комітетам, комісіям, агентствам, корпораціям, об’єднанням,  асоціаціям)

До 31.01.2020

Сектор з питань державної реєстрації райдержадміністрації

5.

    Приведення книг та журналів військового обліку відповідно до Порядку № 921 та рекомендацій Старосамбірського РВК

до 27.01.2020

Голови  сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, організацій, установ, військовий комісар Старосамбірського районного військового комісаріату

6.

Приведення журналів руху військовозобов’язаних в сільських (селищних), міських радах, ОТГ відповідно до рекомендацій Старосамбірського РВК

до 31.01.2020

Голови  сільських (селищних) рад, керівники підприємств, організацій, установ, військовий комісар Старосамбірського районного військового комісаріату

7.

Розробка, погодження з Старосамбірським РВК та затвердження графіків приведення карток первинного обліку військовозобов'язаних та призовників  відповідно   до додатку 8   Порядку   № 921

до 31.01.2020

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

8.

Призначення (уточнення) начальників та адміністрації пунктів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів за рахунок працівників установ, на базі яких вони розгортаються, а також із числа військовозобов’язаних запасу

До31.01.2020

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації, Старосамбірський районний військовий комісаріат,

голови  сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

9.

Забезпечення пунктів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів необхідними для виконання покладених завдань засобами зв’язку та обладнанням, уточнення документації посадових осіб пунктів

до 31.01.2020

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації, Старосамбірський районний військовий комісаріат,

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

10.

Затвердження (уточнення) (за поданням Старосамбірського РВК) списків уповноважених у сільські, селищні, міські ради, об’єднані територіальні громади для надання допомоги головам сільських, селищних, міських рад, громад в особливий період у виконанні покладених на них завдань, доставки повісток, нарядів, мобілізаційних повідомлень, наказів про оголошення мобілізації

до 31.01.2020

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації, Старосамбірський РВК

11.

Виготовлення карток первинного обліку військовозобов'язаних та призовників  згідно з додатком 8 Порядку № 921

до 10.02.2020

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

12.

Уточнення та погодження з Старосамбірським РВК маршрутів оповіщення військовозобов’язаних на території сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, подання до військкомату маршрутів оповіщення військовозобов’язаних

до 21.02.2020

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

військовий комісар Старосамбірського РВК

13.

Виготовлення стендів із правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, адміністративною та кримінальною відповідальністю за ухилення від виконання військового обов’язку, їх розміщення у сільських, селищних, міських радах, об’єднаних територіальних громадах, на підприємствах, установах, організаціях, де ведеться військовий облік згідно з додатком 1 Порядку № 921

до 10.02.2020

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ, військовий комісар Старосамбірського РВК

14.

Уточнення даних персонально - первинного обліку військовозобов'язаних та проведення звірок із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов'язаних за місцем проживання шляхом подвірного обходу зі складанням актів, уточнення списків військовозобов’язаних, за визначеною Старосамбірським РВК формою, з дотриманням правил їх заповнення

до 21.02.2020

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

15.

Уточнення даних персонального обліку військовозобов'язаних на підприємствах, в організаціях, установах, на яких працюють військовозобов’язані, проведення звірок даних типової форми первинного обліку № П-2, особової картки державного службовця з військово – обліковими документами, уточнення списків військовозобов’язаних, за визначеною Старосамбірським РВК формою, з дотриманням правил їх заповнення

до 25.02.2020

Відповідальні за військовий облік на підприємствах, в організаціях, установах

16.

Подання до Старосамбірського РВК списків військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування за формою визначеною Старосамбірським РВК

згідно вимог

ПКМУ №921-2016

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

17.

Подання до Старосамбірського РВК списків військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, в організаціях, установах за формою, визначеною Старосамбірським РВК

згідно вимог

ПКМУ №921-2016

Керівники підприємств, організацій, установ

18.

Проведення звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад на території Старосамбірського району у 2017 році з обліковими даними Старосамбірського РВК

У терміни визначені планом звіряння облікових даних, що додається до даного розпорядження

Військовий комісар Старосамбірського РВК,

керівники підприємств, організацій, установ, голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

19.

      Приведення картотек карток первинного обліку, особових карток працівників відповідно до Порядку № 921

до 26.02.2020

 Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, організацій, установ на яких працюють військовозобов’язані

20.

     Подання доповіді про приведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників на підпорядкованій території у  відповідність до вимог Порядку № 921 керівнику Старосамбірської районної державної адміністрації

до 21.02.2020

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ на яких працюють військовозобов’язані

21.

Подання доповіді про приведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників на території району у  відповідність до вимог Порядку № 921 голові Львівської обласної державної адміністрації

до 26.02.2020

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

22.

Проведення заходів підготовки до перевірки стану військового обліку в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях на території Львівської області комісією оперативного командування «Захід»

до 01.06.2020

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації,

голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ

23.

У семиденний термін інформувати Старосамбірський РВК  про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ на яких працюють військовозобов’язані

24.

Внесення в п'ятиденний термін до карток первинного обліку військовозобов'язаних (особових карток працівників за формою

№ П-2, особових карток державних службовців) змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов'язаних

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ на яких працюють військовозобов’язані

25.

Подання до Старосамбірського РВК донесень про зміну облікових даних військовозобов’язаних

До 5 числа щомісяця

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ на яких працюють військовозобов’язані

26.

Повідомлення Старосамбірського РВК про військовозобов'язаних, які порушили вимоги законодавства про військовий обов'язок і військову службу, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

27.

Виявлення військовозобов’язаних, які проживають на підпорядкованій території і не перебувають на військовому обліку, та подання до Старосамбірського РВК відомостей про них

Постійно

Старосамбірське ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області,

голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

28.

Повідомлення у семиденний строк Старосамбірський РВК про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) військовозобов’язаних

Постійно

керівники підприємств, організацій, установ, навчальних закладів

29.

Організація реєстрації (зняття) за місцем проживання (перебування) військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття (перебування), а також повідомлень про місце перебування військовозобов’язаних за запитом Старосамбірського РВК

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, Старосамбірський РВК

30.

Організація повідомлень в семиденний строк Старосамбірський РВК про зміну військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), про випадки реєстрації смерті військовозобов’язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інших даних

Постійно

Старосамбірський районний відділ реєстрації актів цивільного стану, голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

Старосамбірський РВК

31.

Організація повідомлень в семиденний строк Старосамбірського РВК про вироки щодо військовозобов'язаних, які набрали законної сили

Постійно

Старосамбірський районний суд, Старосабірський РВК

32.

Подання до Старосамбірського РВК повідомлень про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік

Протягом двох тижнів

 Районний сектор ГУ Державної міграційної служби України у Львівській області

33.

Здійснення досудових розслідувань стосовно ухилення військовозобов’язаних від виконання військового обов’язку

За зверненням Старосамбірського  РВК

Старосамбірське ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області

34.

Здійснення розшуку, затримання і доставки до Старосамбірського РВК громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку

За зверненням органів місцевого самоврядування та Старосамбірського  РВК

Старосамбірське ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області

35.

Повідомлення Старосамбірського РВК про усіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ

36.

Подання до Старосамбірського РВК повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

37.

Повідомлення щомісяця до 5 числа Старосамбірський РВК про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів згідно з додатком 6 до Порядку №921

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ,

які ліквідуються (реєструються)

38.

Виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується виконавчими комітетами сільської, селищної чи міської ради, громади і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до Старосамбірського РВК для взяття на військовий облік

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ

39.

    Оповіщення на вимогу Старосамбірського РВК призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів та забезпечення їх своєчасного прибуття

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ

40.

Подання звернень до Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області   щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і доставки до Старосамбірського РВК

У п'ятиденний  термін після проведення оповіщення

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ

41.

Своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час

Постійно

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,

керівники підприємств, організацій, установ

42.

Організація повідомлень в семиденний строк Старосамбірський РВК про військовозобов'язаних, яких визнано інвалідами

Постійно

Медико-соціальна експертна комісія, Старосамбірський РВК

43.

Проведення медичних переосвідчень військовозобов’язаних, які попередньо були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час

У терміни визначені

Старосамбірським РВК

Військовий комісар Старосамбірського РВК, голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,керівники підприємств, організацій, установ

44.

Проведення заходів щодо відновлення на військовому обліку громадян, віком від 45 до 60 років, на підставі змін до діючого законодавства щодо збільшення термінів перебування військовозобов’язаних у запасі

У терміни визначені

Старосамбірським РВК

Військовий комісар Старосамбірського РВК, голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,керівники підприємств, організацій, установ

45.

Складення і подання до Старосамбірського РВК списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

до 01.12.2020

Голови сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад,керівники підприємств, організацій, установ

46.

Проведення засідання (наради) районної державної адміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування для розгляду питання повноти, якості виконання спланованих заходів, стану військового обліку,  бронювання в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях

до 15.01.2020

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації, Старосамбірський РВК,

Голови  сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

 

                                                          ________________________________________________________

                                                                                Затверджено

                                                                                Розпорядження голови

                                                                                райдержадміністрації

                                                                                15 січня 2020 року №12/01-04

Порядок та тематика проведення методичних занять

з посадовими особами, відповідальними за ведення військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях та території Старосамбірського району у 2020 році 

№ з/п

Запрошені

Дата та час проведен-ня заняття

Тема заняття

Місце проведення

Відміт-

ка

1.

Голови сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад, відповідальні особи за ведення військового обліку у сільській, селищній раді, об’єднаній територіальній громаді, установі, підприємстві, організації, навчальному закладі, не залежно від форм власності та підпорядкування

27.01.2020

Порядок організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування відповідно до постанови КМУ від 07.12.2016

№ 921 (зі змінами від 06.02.219р)

Міженецька ОТГ

 

2.

Голови міських рад

Відповідальні за ведення військового обліку у міській раді

10.02.2020

Порядок організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування відповідно до постанови КМУ від 07.12.2016

№ 921 (зі змінами від 06.02.219р)

Старосамбірська міська рада

 

3.

Відповідальні особи за ведення військового обліку на підприємствах, установах та організаціях району

17.02.2020

Порядок організації та ведення військового обліку  військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, установах та організаціях відповідно до постанови КМУ від 07.12.2016

№ 921.

Військово-облікові документи та їх призначення.

Старосамбірська районна рада (зал засідань)

 

4.

Відповідальні особи за ведення військового обліку у сільській, селищній, міській раді, об’єднаній територіальній громаді

24.02.2020

Оформлення та зберігання карток первинного обліку в органах місцевого самоврядування відповідно до постанови КМУ від 07.12.2016

№ 921. Порядок звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районного військового комісаріату. 

Старосамбірська районна рада (зал засідань)

 

5.

Відповідальні особи за ведення військового обліку у сільській, селищній, міській раді, об’єднаній територіальній громаді

Відповідальні особи за ведення військового обліку на підприємствах, установах та організаціях району

28.02.2020

Аналіз доповідей наданих керівнику Старосамбірської районної державної адміністрації про приведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників на відповідних територіях у відповідність до вимог Порядку №921

Старосамбірська районна рада (зал засідань)

 

6.

Відповідальні особи за ведення військового обліку на підприємствах, установах та організаціях району

28.02.2020

Оформлення та зберігання особових карток працівників на підприємствах, установах та організаціях району відповідно до постанови КМУ від 07.12.2016

№ 921. Порядок звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районного військового комісаріату. 

Старосамбірська районна рада (зал засідань)

 

7.

Відповідальні особи за ведення військового обліку у сільській, селищній, міській раді, об’єднаній територіальній громаді

 

16.03.2020

Обов'язки органів місцевого самоврядування, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обов’язку відповідно до статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Старосамбірська районна рада (зал засідань))

 

8.

Відповідальні особи за ведення військового обліку на підприємствах, установах та організаціях району

23.03.2020

Обов'язки органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку відповідно до статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Старосамбірська районна рада (зал засідань)

 

9.

Відповідальні особи за ведення військового обліку у сільській, селищній, міській раді, об’єднаній територіальній громаді

 

23.03.2020

Оформлення та подання Звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій.

Старосамбірська районна рада (зал засідань)

 

10.

Відповідальні особи за ведення військового обліку на підприємствах, установах та організаціях району

23.11.2019

Оформлення та подання звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій.

Старосамбірська районна рада (зал засідань)

 

 

                  _______________________________________________________

                                                                                              

                                                  Затверджено

                                                  Розпорядження голови

                                                  райдержадміністрації

                                                  15 січня 2020 №12/01-04

 С К Л А Д

комісії з питань перевірки стану військового обліку на території Старосамбірського району у 2020 році

Основний склад: 

Пупа Руслан Романович

перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;

 

Члени комісії

І. Перевірка стану організації територіальної оборони

Фрейдун Петро Миколайович

 

заступник військового комісара Старосамбірського районного військового комісаріату з територіальної оборони

Витрикуш Богдан Богданович

 

заступник військового комісара Старосамбірського районного військового комісаріату – начальник мобілізаційного відділення

Пальна Сергій Степанович

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

ІІ. Перевірка стану мобілізаційної роботи

Витрикуш Богдан Богданович

заступник військового комісара Старосамбірського районного військового комісаріату – начальник мобілізаційного відділення

Пальна Сергій Степанович

головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

ІІІ. Перевірка стану обліку офіцерів запасу

Бийник Микола Васильович

начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Старосамбірського районного військового комісаріату

Пальна Сергій Степанович

головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

ІV. Перевірка стану військового обліку та бронювання сержантів, солдатів запасу

Цегенько Марія Михайлівна

начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдат запасу Старосамбірського районного військового комісаріату

Пальна Сергій Степанович

головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

V. Перевірка стану матеріально-технічного забезпечення мобілізаційного розгортання

Витрикуш Богдан Богданович

заступник військового комісара Старосамбірського районного військового комісаріату – начальник мобілізаційного відділення

Пальна Сергій Степанович

головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

VІ. Перевірка стану транспортних ресурсів району

Витрикуш Богдан Богданович

заступник військового комісара Старосамбірського районного військового комісаріату – начальник мобілізаційного відділення

Перелигін В’ячеслав Вікторович

водій відділення забезпечення Старосамбірського районного військового комісаріату

Головчак Володимир Богданович

головний спеціаліст відділу економіки, інфраструктури,  енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

 Резервний склад 

Пупа Руслан Романович

заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;

 

Члени комісії

І. Перевірка стану організації територіальної оборони

Витрикуш Богдан Богданович

заступник військового комісара Старосамбірського районного військового комісаріату – начальник мобілізаційного відділення

Чубко Ольга Анатоліївна

ТВО начальника служби захисту інформації Старосамбірського районного військового комісаріату

Яворський Андрій Іванович

начальник відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами  райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

ІІ. Перевірка стану мобілізаційної роботи

 

Пштур Оксана Ярославівна

 

головний спеціаліст мобілізаційного відділення Старосамбірського районного військового комісаріату

Пальна Сергій Степанович

головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

ІІІ. Перевірка стану обліку офіцерів запасу

Вісьтак Леся Миколаївна

головний спеціаліст відділення офіцерів запасу і кадрів Старосамбірського районного військового комісаріату

Пальна Сергій Степанович

головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

ІV. Перевірка стану військового обліку та бронювання сержантів, солдатів запасу

Пштур Оксана Ярославівна

 

головний спеціаліст мобілізаційного відділення Старосамбірського районного військового комісаріату

Пальна Сергій Степанович

головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

V. Перевірка стану матеріально-технічного забезпечення мобілізаційного розгортання

Дицька Оксана Ярославівна

провідний спеціаліст командування Старосамбірського районного військового комісаріату

Пальна Сергій Степанович

головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно – секретної  роботи апарату райдержадміністрації

 

представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

VІ. Перевірка стану транспортних ресурсів району

Пштур Оксана Ярославівна

 

головний спеціаліст мобілізаційного відділення Старосамбірського районного військового комісаріату

Перелигін В’ячеслав Вікторович

водій відділення забезпечення Старосамбірського районного військового комісаріату

Малиш Володимир Петрович

головний спеціаліст командування Старосамбірського районного військового комісаріату

Масляк Микола Степанович

Начальник відділу економіки, інфраструктури,  енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації

Представники державних органів, органів місцевого самоврядування, (сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад), підприємств, установ, організацій та навчальних закладів на території яких проводиться перевірка

 

 

                     _________________________________________

                                                                              Затверджено

                                                                              розпорядження голови

                                                                              райдержадміністрації

                                                                              15 січня 2020 року №12/01-04

ПЛАН

перевірок стану військового обліку на території Старосамбірського району у 2020 році. 

з/п

Найменування

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, сільських (селищних) рад, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів

Планові строки перевірок

Відмітка про викона-ння

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

І. Органи виконавчої влади

1.

Районна державна адміністрація

 

03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Відділ освіти Старосамбірської райдержадміністрації

 

06-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів –ліцей с. Стрілки Старосамбірського району

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Добромильська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Нижанковицький професійний ліцей»

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Старосамбірське відділення поліції Самбірського відділу поліції  ГУ НП у Львівській області

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Старосамбірський районний сектор ГУ Державної міграційної служби України у Львівській області

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Старосамбірський районний відділ реєстрації актів цивільного стану 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Старосамбірський районний суд

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Старосамбірський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Лікувальні заклади:

 

 

 

8-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Комунальний заклад Львівської обласної Ради «Старосамбірський протитуберкульозний диспансер»

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Добромильська районна лікарня»

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Старосамбірське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Старосамбірська районна Державна лікарня ветеринарної медицини

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Старий Самбір

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Старосамбірська філія Львівського обласного центру зайнятості

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

ДПРЧ – 27 м. Старий Самбір

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

УДКСУ у Старосамбірському районі Львівської області

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

21

Відділ у Старосамбірському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

22.

Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» Центрального відділення поштового зв’язку №3 місто Старий Самбір

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

23.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція - 1К дочірнього підприємства «Прикарпатзахідтранс» південно-західного акціонерного товариства

с. Страшевичі

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Підприємства, установи, організації

ІІ.І. Комунальні підприємства

24.

КП «Міське виробниче управління житлово-комунального господарства м. Старий Самбір»

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

25.

КП Добромильське «МВУ ЖКГ»

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

26.

КП «Старосамбірське МВКГ»

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

27.

КП «Старий Самбір Теплокомуненерго»

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

28.

КП «Будінвест» м. Старий Самбір

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

29.

КП «Водопровідно-каналізаційне господарство місто Хирів»

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

30.

КП по благоустрою «Смерічка»      м. Хирів

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

31.

КП «Благоустрій» Верхньолужоцької сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

ІІ.ІІ. Державні підприємства

32.

Філія «Старосамбірський райавтодор» дочірнього підприємства «Львівський облавтодор»

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

33.

ДП «Старосамбірське ЛМГ»

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

34.

Старосамбірське ДЛГП «Галсільліс»

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35.

Старосамбірська сортодослідна станція

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ІІ. ІІІ. Підприємства, установи, організації

36.

ПАТ «Льонокомбінат Старосамбірський»

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

37.

ТОВ «СУКП» «Укрлісхолдінг»

м. Добромиль

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

38.

ПрАТ «Старосамбірський кар’єр»

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

39.

ТзОВ «Чумак» с. Нижанковичі

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

40.

Райспоживспілка м. Старий Самбір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

41.

ПрАТ «Надибське ремонтне підприємство» с. Надиби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

42.

ПРАТ «Гуманецький цегельний завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

43.

ТЗОВ «Газ» м. Хирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

44.

ТЗОВ «Старосамбірський ринок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

45

ТЗОВ «М'ясні ресурси»                     с. Зоротовичі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

46

ТЗОВ «Слохинівський цегельний завод» с. Слохині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

ІІІ. Органи місцевого самоврядування, міські, сільські (селищні) ради, територіальні громади

ІІІ. І. Районні, міські ради:

47.

Старосамбірська районна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

48.

Хирівська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

49.

Добромильська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

ІІІ. ІІ. Сільські (селищні) ради:

50.

Білицька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

51.

Великосільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

52.

Верхньолужоцька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

53.

Великолінинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

54.

Великосушицька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

55.

Волошинівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

56.

Волянська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

57.

Головецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

58.

Грозівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

59.

Княжпільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

60.

Мшанецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

61.

Мурованська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

62.

Ріп’янська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

63.

Скелівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

64.

Слохинівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

65.

Солянуватська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

66.

Стар’явська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

67.

Страшевицька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

68.

Стрілківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

69.

Стрільбицька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

70.

Тернавська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

71.

Терлівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

Тершівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

Тисовицька

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

74.

Трушевицька

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

75.

Топільницька

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

76.

Торчиновицька

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

77.

Тур’ївська

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

78

Чаплівська

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

79

Ясенице–Замківська

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

80

Старосолянська селищна рада

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

ІІІ. ІІІ. Об'єднані територіальні громади:

81.

Новоміська об’єднана сільська рада

(об’єднана територіальна громада)

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

82.

Міженецька об’єднана сільська рада (об’єднана територіальна громада)

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

83.

Нижанковицька об’єднана селищна рада (об’єднана територіальна громада)

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

                                             _______________________________________________________________

                                                                                               Затверджено

                                                                                               розпорядження голови

                                                                                               райдержадміністрації

                                                                                               15 січня 2020 №12/01-04 

ПЛАН

 звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад  Старосамбірського району у 2020 році з обліковими даними Старосамбірського РВК

з/п

Найменування

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, сільських (селищних) рад, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів

Планові строки звіряння

Відмітка про виконання

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

І. Органи виконавчої влади

1.

Районна державна адміністрація

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Відділ освіти Старосамбірської райдержадміністрації

 

 

 

 

07

 

 

 

 

15

 

 

 

3.

Заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів –ліцей с. Стрілки Старосамбірського району

 

 

 

 

11

 

 

 

 

16

 

 

 

4.

Добромильська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

 

 

 

 

14

 

 

 

 

19

 

 

 

5.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Нижанковицький професійний ліцей»

 

 

 

 

15

 

 

 

 

20

 

 

 

6.

Старосамбірське відділення поліції Самбірського відділу поліції  ГУ НП у Львівській області

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

21

 

 

 

7.

Старосамбірський районний сектор ГУ Державної міграційної служби України у Львівській області

 

 

 

 

18

 

 

 

 

21

 

 

 

8.

Старосамбірський районний відділ реєстрації актів цивільного стану

 

 

 

 

20

 

 

 

 

22

 

 

 

9.

Старосамбірський районний суд

 

 

 

 

21

 

 

 

 

23

 

 

 

10.

Старосамбірський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області

 

 

 

 

22

 

 

 

 

26

 

 

 

 

Лікувальні заклади:

 

 

 

 

25/

26

 

 

 

 

27/

29

 

 

 

11.

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»

 

 

 

 

25

 

 

 

 

27

 

 

 

12.

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Старосамбірський протитуберкульозний диспансер»

 

 

 

 

26

 

 

 

 

28

 

 

 

14.

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Добромильська районна лікарня»

 

 

 

 

27

 

 

 

 

29

 

 

 

15.

Старосамбірське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби

 

 

 

 

28

 

 

 

 

30

 

 

 

16.

Старосамбірська районна Державна лікарня ветеринарної медицини

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

17.

Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Старий Самбір

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

02

 

 

18.

Старосамбірська філія Львівського обласного центру зайнятості

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

19.

ДПРЧ – 27 м. Старий Самбір

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

04

 

 

20

УДКСУ у Старосамбірському районі Львівської області

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

05

 

 

21

Відділ у Старосамбірському районі Головного управління Держгеокадастру Львівської області

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

05

 

 

22

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Центрального відділення поштового зв’язку №3 місто Старий Самбір

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

06

 

 

23

Лінійна виробничо-диспетчерська станція - 1К дочірнього підприємства «Прикарпатзахідтранс» південно-західного акціонерного товариства с. Страшевичі

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

06

 

 

ІІ. Підприємства, установи, організації

ІІ.І. Комунальні підприємства

24.

КП «Міське виробниче управління житлово-комунального господарства м. Старий Самбір»

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

09

 

 

25.

КП Добромильське «МВУ ЖКГ»

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

09

 

 

27.

КП «Старосамбірське МВКГ»

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

09

 

 

28.

КП «Старий Самбір Теплокомуненерго»

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

11

 

 

29

КП «Водопровідно-каналізаційне господарство м. Хирів»

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

12

 

 

30

КП по благоустрою «Смерічка»      м. Хирів

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

12

 

 

31

КП «Благоустрій» Верхньолужоцької сільської ради

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

12

 

 

ІІ. ІІ. Державні підприємства

32.

Філія «Старосамбірський райавтодор» дочірнього підприємства «Львівський облавтодор»

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

13

 

 

33.

ДП «Старосамбірське ЛМГ»

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

13

 

 

34.

Старосамбірське ДЛГП «Галсільліс»

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

16

 

 

35.

Старосамбірська сортодослідна станція

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

16

 

 

ІІ. ІІІ. Підприємства, установи, організації

36.

ПАТ «Льонокомбінат Старосамбірський»

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

16

 

 

37.

ТОВ «СП» «Укрлісхолдінг»

м. Добромиль

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

18

 

 

38.

ПрАТ «Старосамбірський кар’єр»

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

18

 

 

39

ТзОВ «Чумак» с. Нижанковичі

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

19

 

 

40.

Райспоживспілка м. Старий Самбір

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

19

 

 

41.

ПрАТ «Надибське ремонтне підприємство» с. Надиби

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

20

 

 

42.

ПРАТ «Гуманецький цегельний завод»

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

20

 

 

43.

ТЗОВ «Газ» м. Хирів

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

23

 

 

44.

ТЗОВ «Старосамбірський ринок»

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

23

 

 

45.

ТЗОВ «М'ясні ресурси»                     с. Зоротовичі

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

23

 

 

46

ТЗОВ «Слохинівський цегельний завод» с. Слохині

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

23

 

 

 

47.

Старосамбірська районна рада

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

25

 

 

48.

Хирівська міська рада

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

25

 

 

49.

Добромильська міська рада

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

26

 

 

ІІІ. ІІ. Сільські (селищні) ради:

50

Білицька

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

26

 

 

51.

Великосільська

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

27

 

 

52.

Верхньолужоцька

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

27

 

 

53.

Великолінинська

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

27

 

 

54.

Великосушицька

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

27

 

 

55.

Волошинівська

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

30

 

 

56.

Волянська

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

30

 

 

57.

Головецька

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

02

 

58.

Грозівська

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

02

 

59.

Княжпільська

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

03

 

60.

Мшанецька

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

03

 

61.

Мурованська

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

04

 

62.

Ріп’янська

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

04

 

63.

Скелівська

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

07

 

64.

Слохинівська

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

07

 

65.

Солянуватська

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

07

 

66.

Стар’явська

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

08

 

67.

Страшевицька

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

08

 

68.

Стрілківська

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

09

 

69.

Стрільбицька

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

10

 

70.

Тернавська

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

10

 

71.

Терлівська

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

11

 

72.

Тершівська

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

11

 

73.

Тисовицька

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

14

 

74.

Трушевицька

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

14

 

75.

Топільницька

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

76.

Торчиновицька

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

77.

Тур’ївська

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

16

 

78.

Чаплівська

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

16

 

79.

Ясенице–Замківська

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

17

 

80

Старосолянська селищна рада

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

ІІІ. ІІІ. Об'єднані сільські, селищні ради (об'єднані територіальні громади):

81

Новоміська об’єднана сільська рада (об’єднана територіальна громада):

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

82

Міженецька об’єднана сільська рада (об’єднана територіальна громада)

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

83.

Нижанковицька об’єднана  селищна рада (об’єднана територіальна громада)

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

21

 

                                                                     ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено