Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №9/01-04 від 15.01.2020

Про затвердження положення про відділ

містобудування, архітектури та житлово -

комунального господарства Старосамбірської

районної державної адміністрації

Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року №587 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації від 30 жовтня 2019 року №38/07-01 К-1

ЗОБОВ`ЯЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається. 
 2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації: від 29 серпня 2016 року №311/01-04, від 26 березня 2014 року №92/01-04. 
 3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова                                 (Підпис)                                                   П. НАЗАР

                                                            

                                                           Затверджено

                                                           розпорядження голови 

                                                            райдержадміністрації

                                                            15 січня 2020 року №9/01-04

 П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ містобудування, архітектури та

житлово-комунального господарства

Старосамбірської районної державної

адміністрації

  

 1. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Старосамбірської районної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється головою Старосамбірської районної державної адміністрації, входить до її складу та в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 2. 2. Відділ підпорядкований голові Старосамбірської районної державної адміністрації та керується наказами керівника апарату райдержадміністрації, а також підзвітний і підпорядкований департаменту архітектури та розвитку містобудування і департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, наказами начальника департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації, департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації а також іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, а також положенням про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (надалі – положення).
 4. Відділ не має статусу юридичної особи публічного права.

Для виконання завдань, покладених на відділ, у його складі можуть формуватись підрозділи за напрямами роботи, зокрема, з питань містобудування і архітектури, містобудівного кадастру та житлово-комунального господарства.

 1. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, в частині охорони та збереження пам'яток архітектури та містобудування в межах своїх повноважень на території району та забезпечення дотримання вимог законодавства у житлово-комунальній сфері.
 2. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

6.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

6.3. Надає адміністративні послуги;

6.4. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6.5. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

6.6. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6.7. Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету для вирішення питань в галузі містобудування і архітектури, житлово-комунальній сфері;

6.8. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6.9. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6.10. Розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6.11. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6.12. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6.13. Бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

6.14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

6.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.16. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.17. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.18. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

6.19. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.20. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

6.21. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

6.22. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.23. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

6.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.25. Забезпечує захист персональних даних;

6.26. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

6.27. Здійснює підготовку пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

6.28. Забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень;

у сфері містобудування та архітектури:

6.29. Здійснює моніторинг:

- реалізації схеми планування території району;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

- забудови та іншого використання територій;

6.30. Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

6.31. Вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

6.32. Здійснює підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

6.33. Вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

6.34. Здійснює підготовку пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

6.35. У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

6.36. Координує діяльність:

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

6.37. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

6.38. Надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки:

6.39. Надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

6.40. Надає паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

6.41. Надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

6.42. Забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

6.43. Сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області та району;

6.44.Забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

6.45. Співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

6.46. Інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних, транспортних та інших комплексів;

6.47. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

6.48. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

6.49. Здійснює інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

6.50. Здійснює державне управління в частині охорони та збереження пам’яток архітектури та містобудування на території району в межах своїх повноважень;

6.51. Надає пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері охорони культурної спадщини та культурних цінностей;

6.52. Організовує розроблення відповідних програм в частині охорони та збереження пам’яток архітектури та містобудування;

6.53. Організовує забезпечення дотримання режиму використання пам’яток архітектури та містобудування місцевого значення, їх територій, зон охорони в межах своїх повноважень;

6.54. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам’яток архітектури та містобудування місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природніх факторів чи проведення будь-яких робіт;

6.55. Інформує органи охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток архітектури та містобудування, що знаходяться на території району.

6.56. Подає пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

у сфері житлово-комунального господарства:

6.57. Забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

6.58. Розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

6.59. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

6.60. Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

6.61. Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

6.62. Проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

6.63. Надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

 6.64. Розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

6.65. Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

6.66. Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері житлово-комунального господарства;

6.67. Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

6.68. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

6.69. Погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

6.70. Забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

6.71. Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

6.72. Вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

6.73. Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

6.74. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

6.75. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

6.76. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, галузі поховання;

6.77. Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

6.78. Надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів,  а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

6.79. Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6.80. Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.

 1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені законодавчими та нормативно-правовими актами, має право:

7.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

7.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.

7.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними  базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади керівник апарату райдержадміністрації, згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації та заступником голови Львівської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Начальник відділу  за посадою є головним архітектором району.

 1. Начальник відділу:

10.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

10.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

10.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

10.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

10.5. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

10.6. Може входити до складу Колегії районної державної адміністрації;

10.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

10.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10.9. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації та департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному управлінні юстиції;

10.11. Подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

10.13. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10.14. Інформує керівництво районної державної адміністрації у разі покладання на відділ виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи виконавчого органу місцевого самоврядування не надають документи, матеріали, необхідні для вирішення порушених питань тощо;

10.15. В межах чинного законодавства може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території району;

10.16. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

10.17. Є головою архітектурно-містобудівної ради.

 1. Для колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень об'єктів архітектури при відділі утворюється архітектурно – містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно – містобудівну раду, затвердженого наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 7  липня 2011 №108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради».

Склад ради та положення про неї затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

 1. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором департаменту архітектури та розвитку  містобудування та директором департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації.
 2. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.
 3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 4. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.
 5. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

                        ___________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено