Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 25.06.2012 №214/01-01 (На ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ) )

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

25 червня 2012 року       Старий Самбір                                    № 214/01-01

 

Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району у І кварталі  2012 року

Відповідно до статті 6, пункту 2 статті 13, статті17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Колегії  райдержадміністрації від 19 червня 2012 року №15 “Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району   у І кварталі 2012 року:

1. Керівникам управлінь, відділів, структурних підрозділів  райдержадміністрації:

1.1. Вживати заходи для забезпечення  динамічного розвитку відповідних галузей; 

1.2. Впродовж 2012 року в межах кошторисних призначень забезпечувати реалізацію заходів з виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік.

2. Начальнику відділу культури райдержадміністрації П.Юрчику забезпечити збільшення  надходження від надання платних послуг Народними домами району.

 3. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити ефективне використання коштів, які виділяються з державного та обласного бюджетів на фінансування видатків капітального характеру.

4. Рекомендувати сільським, селищним, міським  головам:

4.1. Забезпечити цільове, своєчасне і в повному обсязі освоєння коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів в передбачених кошторисними призначеннями обсягах та згідно визначених видів робіт (поточний, чи капітальний) на ремонт вулиць і доріг комунальної власності у 2012 році згідно поданих переліків та забезпечити власне співфінансування.

4.2. Забезпечити проведення паспортизації доріг та вулиць комунальної власності відповідно до чинного законодавства України та взяття їх на баланс, в першу чергу тих, роботи на яких фінансуватимуться у 2012 році;

4.3. Інформувати райдержадміністрацію щодо проведеної роботи з паспортизації доріг станом на 1 січня  2012 року та впродовж 2012 року до 1 жовтня поточного року.

4.4. Щомісячно до 30 числа інформувати райдержадміністрацію про використання коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності, фінансування яких в 2012 році здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного та обласного бюджетів, згідно  додатку 1.

4.5.Забезпечити неухильне дотримання законодавства з питань реалізації державної регуляторної політики, зокрема недопущення розробленн та прийняття регуляторних актів з порушенням вимог зазначеного законодавства, здійснення заходів з відстеження результативності дій регуляторних актів у повному обсязі про що інформувати райдержадміністрацію щоквартально до 20 числа місяця , що настає за звітним періодом згідно додатку 2.

4.6. Забезпечити планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно до термінів та положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів подати в райдержадміністрацію до 30 грудня 2012 року.

5. Сільському голові с. Верхній Лужок В.Дмитришину забезпечити своєчасне освоєння коштів обласного екологічного фонду.

6. Старосамбірській міжрайонній державній податковій інспекції (І.Малецький) вжити заходи щодо збільшення надходжень платежів до бюджету.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

                                 

Голова Колегії                                                                                    В.Д.Цегенько

 

 

Додаток 1

до  розпорядження голови

райдержадміністрації

25 червня 2012 року

№214/01-01

Інформація

про використання коштів на будівництво, реконструкцію,

ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності,  фінансування яких в 2012 році  здійснюється  за рахунок коштів

субвенції  з державного та обласного бюджетів

 

Назва об’єкту з видами робіт, назвою населеного пункту, назвою вулиці

Назва устано-ви під-рядника

Плано-вий обсяг видат-ків

тис. грн.

Профінансова-но за рахунок субвенції з державного бюджету  станом на ________

тис.грн.

Касові видатки

станом на________

тис. грн.

Фактич

ний обсяг робіт

кв.м.

Хід робіт

(укладено угоди, визначено підрядника, оголошено тендер, розпочато роботи, завершено роботи)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                     М.Год

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до  розпорядження голови

райдержадміністрації

25 червня 2012 року

№214/01-01

Перелік чинних регуляторних

актів станом на 01.07. 2012 року

з/п

Назва регуляторного акту, дата та номер рішення про прийняття

Розробник регуляторного акту

Очікуваний результат від реалізації  регуляторного акту

Відстеження результативності

 

 

 

 

 

 

*В разі прийняття нових регуляторних актів протягом 2012 року інформувати додатково.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                     М.Год

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено