Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №434/01-04 від 27.12.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212113

на 2019 рік

 

            На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», від 13 грудня 2019 року №597 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського  району на 2019 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації: від 24 грудня 2019 року №420/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», від 24 грудня 2019 року №421/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

         ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)», виклавши його в новій редакції,  що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                                  П. НАЗАР

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

27 грудня 2019 року №434/01-04
 

 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                  Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212113                  Первинна медична допомога населенню , що надається амбулаторно-поліклінічними закладами           (відділеннями)
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  181747,00  гривень, у тому числі загального фонду – 181747,00  гривень та спеціального фонду –  0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII ,  

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,  

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №39-р від 23 січня    2019 року «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за №498 від 19 лютого   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за №507 від 16 квітня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження   Старосамбірської  районної адміністрації  за №195/01-04 від 13 червня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження   Старосамбірської  районної державної адміністрації  за №342/01-04 від 23 жовтня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік».

Розпорядження   Старосамбірської  районної державної адміністрації  за №420/01-04 від 24 грудня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік».

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями).

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями).

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Завдання 1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями).

         

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями).

181747,00  

 

181747,00  

Усього

181747,00  

 

181747,00  

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                              (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

грн.

кошторис

37557

 

37557

 

Нарахування на оплату праці

грн

кошторис

8263

 

8263

 

Оплата відряджень

грн

кошторис

5997

 

5997

 

Оплата води

грн.

кошторис

8997

 

8997

 

Оплата водовідведення

грн. 

кошторис

1003

 

1003

 

Оплата газопостачання

грн. 

кошторис

6500

 

6500

 

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

21474

 

21474

 

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

71956

 

71956

 

Оплата витрат по предметах, матеріалах, обладнанню та інвентарю

грн. 

кошторис

20000

 

20000

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

чол.

Штатний розпис

1

 

1

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Штатний розпис

863

 

863

 

Кількість працівників у відрядженні

чол.

Внутрішній розрахунок 

6

 

6

 

Кількість м3 води усього

од. 

Внутрішній розрахунок 

300,3

 

300,3

 

Кількість м3 водовідведення усього

од.

Внутрішній розрахунок 

72

 

72

 

Кількість природного газу м3 ,усього

од. 

 Внутрішній розрахунок 

 348

 

348

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Внутрішній розрахунок

7279

 

7279

 

Кількість дров м3,усього

од.

Внутрішній розрахунок

65,41

 

65,41

 

Кількість придбаних предметів,матеріалів ,усього

од.

Внутрішній розрахунок

4

 

4

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн

розрахунок

4173

 

4173

 

Середня вартість одного відрядження

грн

розрахунок

999.50

 

999.50

 

Середня вартість 1 м3  води

грн.

розрахунок 

29,96

 

29,96

 

Середня вартість 1 м3  водовідведення

грн.

розрахунок 

13,93

 

13,93

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн. 

розрахунок 

18,68

 

18,68

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

розрахунок 

2,95

 

2,95

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок 

1100

 

1100

 

Середня вартість одиниці придбаних предметів,матеріалів

грн.

розрахунок

5000

 

5000

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

 

100

 

 

100

 

Забезпеченість витрат на оплату відряджень

%

 

100

 

100

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

 

100

 

100

 

Забезпеченість витрат на оплату предметів, матеріалів, обладнання  та інвентаря

%

 

100

 

100

 

 

 

 

                                        _________________________________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини