Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №433/01-04 від 27.12.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212151

на 2019 рік

 

          На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», від 13 грудня 2019 року №597 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського  району на 2019 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації: від 24 грудня 2019 року №420/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», від 24 грудня 2019 року №421/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

          ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я», виклавши його в новій редакції,  що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                                  П. НАЗАР

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

27 грудня 2019 року №433/01-04
 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)           (найменування відповідального виконавця)

3. 0212151                      0763            Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері охорони здоров’я
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  11 811 203,00 гривень, у тому числі загального фонду –                   11 811 203,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №576 від 4 жовтня  2019 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №586 від 23 жовтня  2019 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №597 від 13 грудня    2019 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №420/01-04 від 24  грудня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №421/01-04 від 24  грудня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення централізованого бухгалтерського  та фінансового обліку закладів охорони здоров’я

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення централізованого бухгалтерського  та фінансового обліку закладів охорони здоров’я

 

 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення складання  і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ  охорони здоров’я  згідно із затвердженими кошторисами 

         

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів охорони здоров’я

11811203,00

0

11811203,00

 

11811203,00

0

11811203,00

             

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                              (грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ

Одиниць

мережа

2

 

2

 

кількість штатних одиниць

Одиниць

штатний розпис

188,0

 

188,0

 

в т. ч. працівників бухгалтерії

Одиниць

штатний розпис

22,75

 

22,75

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість медичних закладів що обслуговує адміністративно-господарська служба

Одиниць

мережа

31

 

31

 

кількість складених звітів працівниками

Одиниць

Бухг.розр

273

 

273

 

кількість рахунків

Одиниць

Бухг.розр

23

 

23

 

ефективності

 

 

 

 

 

3

кількість складених звітів на 1-го працівника бухгалтерії

Одиниць

Бухг.розр

12

 

12

 

кількість рахунків на 1-го працівника

Одиниць

Бухг.розр

1

 

1

4

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконання працівниками складання звітів та розрахунків

%

Бухг.розр

100

 

100

 

 

 

                                           __________________________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини