Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №423/01-04 від 24.12.2019

Про внесення змін до районного бюджету

Старосамбірського району на 2019 рік

 Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»,  на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від    21 грудня 2019 року №1534/0/5-19 «Про розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2019 рік», рішення  Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №597 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік:

 1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за кодом бюджетної класифікації 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» на 7500000 (Сім мільйонів п’ятсот тисяч) гривень.

  1.2. Внести зміни в рішення Старосамбірської районної ради від від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»: змінити джерело фінансування  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я - податки та збори на доходи фізичних осіб в сумі 7500000 (Сім мільйонів п’ятсот тисяч) гривень на дотаці з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 7500000 (Сім мільйонів п’ятсот тисяч) гривень. Вивільнений фінансовий ресурс в сумі 970000 (Дев’ятсот сімдесят тисяч) гривень спрямувати на «Програму співфінансування програм, проектів  та мікропроектів підтримки місцевих  ініціатив територіальних громад  та громадських організацій  Старосамбірського району на 2019 рік».

 1.3. Внести зміни в рішення Старосамбірської районної ради від 16 квітня 2019 року №507 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»: зменшити видатки «Програми співфінансування програм, проектів  та мікропроектів підтримки місцевих  ініціатив територіальних громад  та громадських організацій  Старосамбірського району на 2019 рік» в сумі 700000  (Сімсот тисяч) гривень заплановані від перевиконання дохідної частини районного бюджету, збільшити видатки на  «Програму підтримки  органів  виконавчої влади Старосамбірського району на 2019 рік» в сумі 700000 (Сімсот тисяч) гривень.

1.4.  Внести зміни в рішення Старосамбірської районної ради від 19 лютого 2019 року №498 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»: зменшити видатки «Програми співфінансування програм, проектів  та мікропроектів підтримки місцевих  ініціатив територіальних громад  та громадських організацій  Старосамбірського району на 2019 рік» в сумі 270000  (Двісті сімдесят тисяч) гривень заплановані від спрямування вільного залишку коштів районного бюджету, збільшити видатки на  «Програму підтримки  органів  виконавчої влади Старосамбірського району на 2019 рік» в сумі 270000 (Двісті сімдесят тисяч) гривень.

1.5.  Збільшити видаткову частину  загального фонду районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік: за головним розпорядником коштів – фінансове управління Старосамбірської райдержадміністрації КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ  2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 100000  (Сто тисяч) гривень, провести розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету на утримання дошкільних установ згідно з додатком 1,  КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету»  КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 876100  (Вісімсот сімдесят шість тисяч сто) гривень, провести розподіл іншої дотації з місцевого бюджету згідно з додатком 2;  за головним розпорядником коштів - відділ культури Старосамбірської районної державної адміністрації КПКВК 1011100 «'Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 128050 (Сто двадцять вісім тисяч п’ятдесят) гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 25850 (Двадцять п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят) гривень; за головним розпорядником коштів - Старосамбірська районна державна адміністрація  КПКВК 0219800  «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 970000 (Дев’ятсот сімдесят тисяч) гривень; за головним розпорядником коштів - відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 2782000 (Два мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі) гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 2618000 (Два мільйони шістсот вісімнадцять тисяч) гривень.

  1. Начальника фінансового управління райдержадміністрації Петрівську Л.І. внести відповідні зміни до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік з подальшим затвердженням на черговій сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2. Головних розпорядників коштів районного бюджету внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання бюджетних коштів.
  3. Голів місцевих рад внести відповідні зміни до показників місцевих бюджетів та забезпечити цільове використання коштів.
  4. Програму підтримки органів  виконавчої влади Старосамбірського району на 2019 рік  викласти в новій редакції, що додається та з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
  5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  

         Голова                                                                                           П. НАЗАР

                             

                                                                                  Додаток 1

                                                                                  до розпорядження голови

                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                  24 грудня 2019 року №423/01-04

 Розподіл іншої субвенції з районного бюджету Старосамбірського району

                                                                                  грн.

№з/п

Назва місцевої ради

Сума, гривень

1

Старосамбірська  міська рада

30000

2

Стрілківська сільська рада

60000

3

Верхньолужоцька сільська рада

10000

ВСЬОГО

100000

 

 Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                          Л. ПЕТРІВСЬКА            

 

                                                                             Додаток 2

                                                                             до розпорядження голови

                                                                             райдержадміністрації

                                                                             24 грудня 2019 року №423/01-04

  Розподіл іншої дотації з районного бюджету місцевим бюджетам

 Старосамбірського району

                                                           грн.

№з/п

Назва місцевої ради

Сума, гривень

1

Білицька сільська рада

58000

2

Великосільська сільська рада

40000

3

Волянська сільська рада

50000

4

Княжпільська сільська рада

68000

5

Тур’ївська сільська рада

76100

6

Топільницька сільська рада

25000

7

Волошинівська сільська рада

70000

8

Головецька сільська рада

70000

9

Грозівська  сільська рада

70000

10

Ріп’янська сільська рада

70000

11

Мурованська сільська рада

70000

12

Мшанецька сільська рада

70000

13

Солянуватська сільська рада

70000

14

Тисовицька сільська рада

69000

ВСЬОГО

876100

 Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                             Л. ПЕТРІВСЬКА

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини