Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №418/01-04 від 24.12.2019

Про внесення змін до  паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0213133

на 2019 рік

     На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, Програми пластового руху в Старосамбірському районі на 2019 рік, враховуючи розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 19 грудня 2019 року №409/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

         ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики», виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  

   Голова                                                                                     П. НАЗАР

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови

райдержадміністрації

24 грудня 2019 року №418/01-04

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0200000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

2.

0210000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

3.

0213133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 116600,00 гривень, у тому числі загального фонду 116600,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII; рішення Старосамбірської районної ради від 19.02.2019 року  №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік» та від 19.02.2019 року №498 «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»; Програма пластового руху в Старосамбірському районі на 2019 рік, розпорядження Старосамбірської районної державноїдміністрації від 19 грудня 2019 року №409/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на  2019 рік».

 __________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми


N з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація державної політики у молодіжній сфері


7. Мета бюджетної програми: сприяння розвитку пластового руху у Старосамбірському районі.

__________________________________

8. Завдання бюджетної програми


N з/п

Завдання

1

Проведення виховно-вишкільних  таборів, семінарів, вишколів, тренінгів, занять для гуртків та інших виховних заходів для дітей та юнацтва, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення сприяння розвитку пластового руху у Старосамбірському районі.

116600,00

0,00

116600,00

Усього

116600,00

0,00

116600,00


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма пластового руху в Старосамбірському районі на 2019 рік

116600,00

0,00

116600,00

Усього

116600,00

0,00

116600,00


11. Результативні показники бюджетної програми

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість місцевих заходів (проектів)державної політики у молодіжній сфері

Од.

Календарний план заходів на 2019 рік

14

 

14

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері

осіб

Календарний план заходів на 2019 рік

165

 

165

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері

Грн..

Розрахунок (відношення витрат на проведення заходів до кількості заходів)

8328,58

 

8328,58

 

Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника

Грн..

Розрахунок (відношення витрат на проведення заходів до кількості учасників)

706,67

 

706,67

4

якості

 

 

 

 

 

 

Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %

%

Розрахунок (відношення кількості молоді, охоплених регіональними заходами у 2019 році до 2018 року)

 

 

 

 

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

               


                                                 ______________________________________________________________


 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини